Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7349

Пријавите се!
 

SRPS EN 17155:2018

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 25
Датум: 31.08.2018.
Службени гласник:
Број решења: 5948/50-51-02/2018
Издање: 1 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
EN 17155:2018   CEN/TC 19
Цена: 2737 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Tečni naftni proizvodi – Određivanje cetanskog broja (ICN) goriva srednjih destilata – Metoda etaloniranja primarnim referentnim gorivom pomoću komore za sagorevanje konstantne zapremine

Наслов на енглеском језику

Liquid petroleum products - Determination of indicated cetane number (ICN) of middle distillate fuels - Primary reference fuels calibration method using a constant volume combustion chamber

Апстракт на српском језику

Ovim standardom se utvrđuje metoda ispitivanja za kvantitativno određivanje cetanskog broja (ICN) goriva srednjih destilata i komponenata za namešavanje namenjenih za upotrebu u motorima sa kompresionim paljenjem. U metodi ispitivanja se koristi komora za sagorevanje konstantne zapremine, sa direktnim ubrizgavanjem goriva u zagrejani komprimovani vazduh. Etaloniranje aparata primenom mešavina primarnih referentnih materijala na skali od 0 do 100 omogućava odloženo paljenje goriva, koje se meri iz rezultujućeg povećanja pritiska, kako bi se zabeležili rezultati za ICN. Ovaj standard je primenljiv na goriva srednjih destilata naftnog ili drugog porekla, ugljovodonična ulja, goriva na bazi uljnih škriljaca, komponente za namešavanje, metil-estre masnih kiselina (MEMK), mešavine goriva koja sadrže biodizel, dizel-goriva koja sadrže aditive za poboljšavanje cetanskog broja, dizel-goriva koja sadrže nizak sadržaj sumpora, avionska turbinska goriva i polioksimetilen-dimetil-etar (OME). Medjutim, korisnici koji primenjuju ovaj standard, posebno za nekonvencionalna destilatna goriva, upozoravaju se da veza između cetanskog broja i ponašanja pri sagorevanju u realnim motorima nije u potpunosti razumljiva. Ovaj standard obuhvata opseg etaloniranja od 35 ICN do 85 ICN. NAPOMENA 1 Analizator može da meri ICN izvan opsega etaloniranja, ali preciznost u tom slučaju nije određena. NAPOMENA 2 Za potrebe ovog standarda, termin „% (V/V)" se koristi da prikaže zapreminski udeo. UPOZORENjE Primena ovog standarda uključuje opasne materi-jale, postupke i opremu. Ovim standardom nisu obuhvaćeni svi bezbednosni problemi koji se mogu javiti u toku njegove primene. Korisnik ovog standarda ima odgovornost da osigura bezbednosne i zdravstvene uslove i da odredi primenljivost zakonskih ograničenja.

Апстракт на енглеском језику

This European Standard specifies a test method for the quantitative determination of the indicated cetane number (ICN) of middle distillate fuels and blending components, intended for use in compression ignition engines. The test method utilizes a constant volume combustion chamber with direct fuel injection into heated compressed air. Calibration of the apparatus using blends of primary reference materials over a scale of 0 to 100 enables fuel ignition delays, measured from the resulting pressure increase, to be used to determine and report ICN results. This European Standard is applicable to middle distillate fuels of both petroleum and non-petroleum origin, hydrocarbon oils, oil-sands based fuels, blending components, fatty acid methyl esters (FAME), blends of fuel containing biodiesel material, diesel fuel oils containing cetane number improver additives, low-sulfur diesel fuel oils, aviation turbine fuels and polyoxymethylene dimethyl ether (OME). However, users applying this standard especially to unconventional distillate fuels are warned that the relationship between cetane number and combustion behaviour in real engines is not yet fully understood. This European Standard covers the calibrated range of 35 ICN to 85 ICN. NOTE 1 The analyser can measure ICN outside the calibrated range, but precision has not been determined. NOTE 2 For the purpose of this standard, the expression "% (V/V)" is used to represent the volume fraction. WARNING - The use of this standard can involve hazardous materials, operations and equipment. This Standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of users of this standard to take appropriate measures to ensure the safety and health of personnel prior to application of the standard, and fulfil statutory and regulatory requirements for this purpose.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

Нема информација.

Дескриптори

tečni naftni proizvodi, određivanje, cetanski broj, goriva, referentno gorivo, etaloniranje, komore za sagorevanje