Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7346

Пријавите се!
 

SRPS EN 17057:2018

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 15
Датум: 30.04.2018.
Службени гласник:
Број решења: 2308/38-51-02/2018
Издање: 1 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
EN 17057:2018   CEN/TC 19
Цена: 2097 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Goriva za motorna vozila i derivati masti i ulja – Određivanje sadržaja zasićenih monoglicerida u metilestrima masnih kiselina (MEMK) – Metoda GC-FID

Наслов на енглеском језику

Automotive fuels and fat and oil derivates - Determination of saturated monoglycerides content in Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Method by GC-FID

Апстракт на српском језику

Ovim dokumentom se utvrdjuje motoda za odredjivanje sadržaja zasićenih monoglicerida u metilestrima masnih kiselina (MEMK). Ova metoda identifikuje i kvantifikuje sledeće zasićene monogliceride: 1-C16:0, 2-C16:0 i 1-C18:0. Ukupan sadržaj zasićenih monoglicerida se izračunava sabiranjem sadržaja ova tri zasićena monoglicerida. Preciznost je ustanovljena za one MEMK koji sadrže zasićene monogliceride u opsegu od 200 mg/kg do 1 500 mg/kg. Ova metoda nije pogodna za one MEMK koji su proizvedeni od derivata kokosovog ili palminog ulja ili koji sadrže derivate navedenih ulja zbog mogućnosti preklapanja različitih pikova. NAPOMENA 1 Ovim standardom se odredjuju samo tri zasićena monoglicerida, tj. 1-C16:0, 2-C16:0 i 1-C18:0. MEMK mogu da sadrže i druge zasićene monogliceride kao što su 1-C17:0, ali je njihova količina obično mala u odnosu na tri glavna zasićena monoglicerida, pa iz tog razloga oni nisu uključeni u predmet i područje primene standarda. NAPOMENA 2 Za potrebe ovog standarda termini "% (m/m)" i "% (V/V)" koriste se da predstave maseni udeo, µ, i zapreminski udeo, φ, respektivno. UPOZORENjE Upotreba ovog evropskog standarda može da uključuje opasne materijale, operacije i opremu. Ovaj standard ne obuhvata bezbednosne uslove vezane za njegovu primenu, ukoliko ih ima. Korisnik ovog standarda ima odgovornost da pre njegove primene ustanovi odgovarajuće procedure u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu i da utvrdi eventualno primenljiva regulatorna ograničenja.

Апстракт на енглеском језику

This document specifies a method to determine the saturated monoglyceride content in Fatty Acid Methyl Esters (FAME). This method only identifies and quantifies the following saturated monoglycerides: 1-C16:0, 2-C16:0 and 1-C18:0. The total saturated monoglyceride content is calculated by the summation of the contents of these three saturated monoglycerides. The precision has been established for FAMEs having saturated monoglycerides in the (200 to 1 500) mg/kg range. This method is not suitable for FAME produced from or containing coconut and palm kernel oil derivatives because of overlapping of various peaks. NOTE This Standard determines only three saturated monoglycerides, i.e. 1-C16:0, 2-C16:0 and 1-C18:0. FAMEs can contain also other saturated monoglycerides such as 1-C17:0, but these are generally much lower than the three targeted saturated monoglycerides and are therefore not included in the Standard''s scope. WARNING - The use of this standard can involve hazardous materials, operations and equipment. This standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to take appropriate measures to ensure the safety and health of personnel prior to application of the standard, and fulfil statutory and regulatory requirements for this purpose.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

Нема информација.

Дескриптори

estri (karboksilni), određivanje sadržaja masti, masne kiseline, ulja, goriva za motorna vozila, nafta, metode ispitivanja