Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7313

Пријавите се!
 

SRPS EN 301 489-27 V2.1.1:2017

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 24
Датум: 31.08.2017.
Службени гласник:
Број решења: 2910/46-51-02/2017
Издање:
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
EN 301 489-27 V2.1.1:2016   ERM EMC
Цена: 2737 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 27: Posebni uslovi za aktivne medicinske implantate veoma male snage (ULP-AMI) i pripadajuće periferne uređaje (ULP-AMI-P) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU

Наслов на енглеском језику

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

Апстракт на српском језику

Ovaj dokument, zajedno sa EN 301 489-1 [1], obuhvata procenu svih pripadajućih radio-primopredajnika za aktivne medicinske implantate veoma male snage (ULP-AMI) i pripadajućih peri¬fernih uređaja (ULP-AMI-P) u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti (EMC). Ovaj dokument obuhvata EMC zahteve za radio- -funkcije ULP-AMI i ULP-AMI-P uređaja. Tehničke specifikacije u vezi sa antenskim portom i emisijom od porta na kućištu radio-opreme nisu uključeni u ovaj dokument. Takve tehničke specifikacije se nalaze u releventnim standardima za proizvode za efektivno korišćenje radio-spektra.

Апстракт на енглеском језику

The present document together with ETSI EN 301 489-1 [1], covers the assessment of all radio transceivers associated with Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMIs) and associated Peripheral ULP-AMI-Ps) in respect of ElectroMagnetic Compatibility (EMC). The present document covers the EMC requirements for the radio functions of ULP-AMI and ULP-AMI-P devices. Technical specifications related to the antenna port and emissions from the enclosure port of the ULP-AMI and ULPAMI- P devices radio system are not included in the present document. Such technical specifications are found in the relevant product standards for the effective use of the radio spectrum.

Комисија за стандарде


ICSДирективеНационални пропис

Нема информација.

Национална активност

Нема информација.

Дескриптори

EMC, harmonizovani standard, radio, regulativa, kratki domet