Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7408

Пријавите се!
 

SRPS ISO 45001:2018

Статус: Објављен
Језик: Srpski-Engleski
Бр. страна: 95
Датум: 05.04.2018.
Службени гласник:
Број решења: 1986/2-51-02/2018
Издање:
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
ISO 45001:2018   ISO/TC 283
Цена: 5904 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

Наслов на енглеском језику

Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use

Апстракт на српском језику

Ovim dokumentom specificiraju se zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S) i daje se uputstvo za njegovo korišćenje, kako bi se organizacijama omogućilo da obezbeđuju bezbedna i zdrava radna mesta, sprečavanjem povreda u vezi sa radom i narušavanja zdravlja, kao i da proaktivno poboljšavaju svoje OH&S performanse. Ovaj dokument je primenljiv na svaku organizaciju koja želi da uspostavi, primenjuje i održava OH&S sistem menadžmenta da bi poboljšavala bezbednost i zdravlje na radu, eliminisala opasnosti i svodila na najmanju meru OH&S rizike (uključujući nedostatke u sistemu), koristila prednosti OH&S prilika i da bi se bavila neusaglašenostima OH&S sistema menadžmenta, koje su povezane sa njenim aktivnostima. Ovim dokumentom pomaže se organizaciji da ostvaruje predviđene ishode svog OH&S sistema menadžmenta. Konzistentno sa OH&S politikom organizacije, predviđeni ishodi OH&S sistema menadžmenta obuhvataju: a) stalno poboljšavanje OH&S performansi; b) ispunjavanje zakonskih zahteva i drugih zahteva; c) ostvarivanje OH&S ciljeva. Ovaj dokument je primenljiv u svakoj organizaciji, bez obzira na njenu veličinu, vrstu i aktivnosti. Primenljiv je na OH&S rizike kojima organizacija upravlja, uzimajući u obzir faktore kao što su kontekst u kome organizacija radi i potrebe i očekivanja njenih radnika i drugih zainteresovanih strana. Ovim dokumentom se ne iskazuju specifični kriterijumi za OH&S performanse, niti se propisuje projektovanje OH&S sistema menadžmenta Ovim dokumentom omogućava se organizaciji da kroz OH&S sistem menadžmenta, integriše i druge aspekte zdravlja i bezbednosti, kao što su dobro fizičko i mentalno zdravlje/dobrobit radnika. Ovaj dokument se ne bavi pitanjima kao što su bezbednost proizvoda, oštećenje imovine ili uticaji na životnu sredinu, nego samo rizicima koje oni nose za radnike i druge relevantne zainteresovane strane. Ovaj dokument može da se koristi u celosti ili delimično u cilju sistematičnog poboljšavanja menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Međutim, tvrdnje o usaglašenosti sa ovim dokumentom nisu prihvatljive ukoliko svi njegovi zahtevi nisu uključeni u OH&S sistem menadžmenta organizacije i ispunjeni bez izuzetaka.

Апстракт на енглеском језику

This document specifies requirements for an occupational health and safety (OH&S) management system, with guidance for its use, to enable an organization to provide a safe and healthy workplace(s), by preventing work-related injury and/or ill health, as well as by proactively improving its OH&S performance. This document is applicable to any organization that wishes to establish, implement and maintain an OH&S management system to improve occupational health and safety, eliminate hazards and minimize OH&S risks (including system deficiencies), take advantage of OH&S opportunities, and address OH&S management system nonconformities associated with its activities. This document helps an organization achieve the intended outcomes of its OH&S management system. Consistent with the organization’s OH&S policy, the intended outcomes of an OH&S management system include: a) continual improvement of OH&S performance; b) fulfilment of legal requirements and other requirements; c) achievement of OH&S objectives. This document is applicable to any organization regardless of its size, type and activities and applies to the OH&S risks under the organization’s control, taking into account factors such as the context in which the organization operates and the needs and expectations of its workers and other interested parties. This document does not state specific criteria for OH&S performance, nor is it prescriptive about the design of an OH&S management system. This document enables an organization, through its OH&S management system, to integrate other aspects of health and safety, such as worker wellness/wellbeing. This document does not address issues such as product safety, property damage or environmental impacts, beyond the risks they provide to workers and other relevant interested parties. This document can be used in whole or in part to systematically improve occupational health and safety management. However, claims of conformity to this document are not acceptable unless all its requirements are incorporated into an organization's OH&S management system and fulfilled without exclusion NOTE For further guidance on the intent of the requirements in this document, see Annex A.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активностБелешке

Javna rasprava traje do 07.7.2017.godine