Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7419

Пријавите се!
 

naSRPS EN ISO 2719:2017

Статус: У припреми
Језик: Srpski
Бр. страна: 33
Датум: 28.11.2019.
Службени гласник:
Број решења:
Издање: 2 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
EN ISO 2719:2016   CEN/TC 19
Ovaj standard je identičan sa:
ISO 2719:2016   ISO/TC 28
Цена: 3894 RSDОдштампај

Наслов на српском језику

Određivanje tačke paljenja - Metoda u zatvorenom sudu po Penski-Martensu

Наслов на енглеском језику

Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method (ISO 2719:2016)

Апстракт на српском језику

Ovim standardom opisuju se tri postupka, A, B i C, u zatvorenom sudu po Penski–Martensu, za određivanje tačke paljenja zapaljivih tečnosti, tečnosti sa suspendovanim čvrstim česticama, tečnosti koje su sklone stvaranju površinskih filmova u uslovima ispitivanja, biodizela i drugih tečnosti u temperaturnom opsegu od 40 °C do 370 °C. OPREZ — Za određene smeše nije uočena tačka paljenja kao što je definisano; umesto toga može doći do značajnog širenja ispitnog plamena (nije halo-efekat) i promene boje ispitnog plamena od plave do žućkasto-narandžaste. Nastavak zagrevanja može dovesti do značajnog paljenja pare izvan suda za ispitivanje, što može biti potencijalna opasnost od požara. NAPOMENA 1 Iako, tehnički, kerozin sa tačkom paljenja iznad 40 °C može da se ispita primenom ovog standarda, praksa je da se kerozin ispituje metodom propisanom u ISO 13736. Slično tome, maziva ulja se obično ispituju prema ISO 2592. Postupak A je primenljiv na destilate goriva (dizel, mešavine biodizela, ulja za zagrevanje i turbinska goriva), nova i korišćena maziva ulja, boje i lakove, kao i na druge homogene tečnosti koje nisu uključene u predmet i područje primene procedure B ili C. Postupak B je primenljiv na rezidualna ulja za loženje, razređene ostatke, korišćena maziva ulja, smeše tečnosti i čvrstih materija, tečnosti koje su sklone stvaranju površinskih filmova u uslovima ispitivanja ili imaju takvu kinematičku viskoznost da se ne greju ravnomerno pod uslovima mešanja i grejanja koji su propisani u postupku A. Postupak C je primenljiv na metilestre masnih kiselina (MEMK) koji su utvrđeni u EN 14214 ili ASTM D6751. Ovaj standard nije primenljiv na vodorazredive boje i lakove. NAPOMENA 2 Vodorazredive boje i lakovi mogu da se ispituju prema ISO 3679. Tečnosti koje sadrže tragove lako isparljivih materija mogu da se ispituju primenom ISO 1523 ili ISO 3679.

Апстракт на енглеском језику

ISO 2719:2016 describes three procedures, A, B and C, using the Pensky-Martens closed cup tester, for determining the flash point of combustible liquids, liquids with suspended solids, liquids that tend to form a surface film under the test conditions, biodiesel and other liquids in the temperature range of 40 °C to 370 °C. CAUTION - For certain mixtures no flash point, as defined, is observed; instead a significant enlargement of the test flame (not halo effect) and a change in colour of the test flame from blue to yellowish-orange can occur. Continued heating can result in significant burning of vapours outside the test cup, and can be a potential fire hazard. NOTE 1 Although, technically, kerosene with a flash point above 40 °C can be tested using this International Standard, it is standard practice to test kerosene according to ISO 13736.[5] Similarly, lubricating oils are normally tested according to ISO 2592[2]. Procedure A is applicable to distillate fuels (diesel, biodiesel blends, heating oil and turbine fuels), new and in-use lubricating oils, paints and varnishes, and other homogeneous liquids not included in the scope of Procedures B or C. Procedure B is applicable to residual fuel oils, cutback residua, used lubricating oils, mixtures of liquids with solids, liquids that tend to form a surface film under test conditions or are of such kinematic viscosity that they are not uniformly heated under the stirring and heating conditions of Procedure A. Procedure C is applicable to fatty acid methyl esters (FAME) as specified in specifications such as EN 14214[11] or ASTM D6751[13]. ISO 2719:2016 is not applicable to water-borne paints and varnishes. NOTE 2 Water-borne paints and varnishes can be tested using ISO 3679[3]. Liquids containing traces of highly volatile materials can be tested using ISO 1523[1] or ISO 3679.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

Нема информација.

Дескриптори

naftni proizvodi, goriva, maziva, ispitivanje, određivanje, tačka paljenja, aparatura po Penski-Martensu


Извор

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
Повучен 
26.06.2017 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Određivanje tačke paljenja - Metoda u zatvorenom sudu po Penski-Martensu