Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-04-05
Time: 17:42


SRPS ISO/TS 81346-3:2015

Статус: Објављен
Језик: Srpski
Бр. страна: 51
Датум: 29.05.2015.
Службени гласник: 48/15
Број решења:
Издање: 1 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
ISO/TS 81346-3:2012  
Цена: 4834 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Industrijski sistemi, instalacije i oprema i industrijski proizvodi — Principi strukturiranja i referentne oznake — Deo 3: Pravila za primenu sistema referentnog označavanja

Наслов на енглеском језику

Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations — Part 3: Application rules for a reference designation system

Апстракт на српском језику

Овај део ISO 81346 утврђује свеобухватне и на праксу оријентисане принципе и правила за означавање техничких објеката у оквиру система, као и за означавање прикључака, сигнала и докумената у складу са одговарајућим основним стандардима. Принципи овог дела ISO 81346 примењују се на све области технике и индустрије и могу се применити у свим фазама животног циклуса техничког објекта. Ознака типова, јединки, центара трошкова, пројеката и сл. није обухваћена овим делом ISO 81346.

Апстракт на енглеском језику

This part of ISO 81346 establishes comprehensive and practice-oriented principles and rules for the designation of technical objects within a system, as well as for the designation of connections, signals and documents in accordance with the corresponding basic standards. The principles of this part of ISO 81346 apply to all technical fields for all industries and can be applied in all phases of the life cycle of a technical object. The designation of types, individuals, cost-centres, projects, etc. is not covered by this part of ISO 81346.

Комисија за стандарде

N003 - Структуре и елементи информација, принципи идентификације и означавања, документација и графички симболи

ICS

01.110 - Tehnička dokumentacija proizvoda


Директиве

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

Нема информација.

Дескриптори

industrijski, princip strukturiranja, referentna oznaka, pravila


Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia