COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7533

Пријавите се!
 

SRPS CEN/TR 16514:2014

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 57
Датум: 29.08.2014.
Службени гласник: 94/14
Број решења:
Издање: 1 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
CEN/TR 16514:2013   CEN/TC 19
Цена: 4020 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Goriva za motorna vozila — Bezolovni motorni benzin koji sadrži više od 3,7 % (m/m) kiseonika — Smernice, metode ispitivanja i zahtevi za motorni benzin E10+

Наслов на енглеском језику

Automotive fuels - Unleaded petrol containing more than 3,7 % (m/m) oxygen - Roadmap, test methods, and requirements for E10+ petrol

Апстракт на српском језику

Ovim tehničkim izveštajem predstavljen je pregled i vremenski plan za metode ispitivanja i zahteve koji se mogu očekivati za budući bezolovni benzin i mešavine benzina u Evropi. Ovo se odnosi na bezolovni benzin koji ima nivo etanol/oksigenati veći od dozvoljenog prema prilogu I direktive za kvalitet goriva, tj. benzin koji sadrži do 3,7 % (m/m) kiseonika, poznatiji kao E10. Posebna izdanja koja se mogu primeniti za odredjene nivoe ili tipove oksigenata naznačeni su gde je prikladno u odgovarajućim delovima ovog izveštaja. Ovim izveštajem nisu uzeta u obzir sva pitanja koja se odnose na vozila koja su posebno konstruisana da rade na mnogo većem opsegu sadržaja oksigenata preko E10+, na primer E85. Izveštajem su obuhvaćena goriva i vozila sposobna za E10+ (bez povećanja efikasnosti motora) i optimitzovana za E10+ (sa povećanjem efikasnosti motora). NAPOMENA 1 Praćenjem velikog broja potencijalnih kombinacija i nivoa oksigenata, rad se fokusira na bezolovni benzin za nazivnom količinom etanola izmedju 10 % (V/V) i 25 % (V/V). Kada sadržaj etanola bude viši, od 20 % do 25 % (u zavisnosti od vozila), biće neophodna dodatna merenja za motore i vozila. NAPOMENA 2 Za potrebe ovog dokumenta termini „% (m/m)“ i „% (V/V)“ koriste sa za prikazivanje masenog (μ) i zapreminskog (φ) udela, respektivno. NAPOMENA 3 Iako se u EN 228 govori o i definišu „bezolovni benzin“ izraz „benzin“ je korišćen u ovom dokumentu radi bolje razumljivosti.

Апстракт на енглеском језику

This Technical Report presents an overview and time plan for test methods and requirements that could be expected for future unleaded petrol and petrol blends in Europe. This means unleaded petrol with an ethanol/oxygenates level higher than allowed in the Fuels Quality Directive, Annex I [4], which is petrol containing up to 3,7 % (m/m) of oxygen, more familiarly known as E10. Specific issues that may apply for certain levels or types of oxygenates are highlighted where appropriate in the appropriate sections of this report. This report does not take into account all issues related to vehicles that are specially designed to run on a much wider range of oxygenate contents above E10+, for example up to E85. The report covers fuels and vehicle concepts for both E10+-capable (without engine efficiency gains) and E10+-optimised (with engine efficiency gains). NOTE 1 Following the large possible combinations and levels of oxygenates, the work focuses on unleaded petrol with a nominal ethanol content between 10 % (V/V) and 25 % (V/V). Once the ethanol is higher than approximately 20 % to 25 % (depending on the vehicle) more engine and vehicle measures would likely be needed. NOTE 2 For the purposes of this document, the terms "% (m/m)" and "% (V/V)" are used to represent the mass fraction, µ, and the volume fraction, φ, respectively. NOTE 3 Although EN 228 speaks about and defines "unleaded petrol", the wording "petrol" is used throughout this document for the sake of readability.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

Нема информација.

Дескриптори

benzin, motorna vozila, bezolovni benzin, goriva, tečna goriva, benzinski motori, motori sa unutrašnjim sagorevanjem, pumpe, označavanje, klase (kvalitet), hemijska svojstva, oktanski broj, fizička svojstva materijala, isparljivost, metode ispitivanja