Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7428

Пријавите се!
 

SRPS CLC/TS 50568-8:2015

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 289
Датум: 30.10.2015.
Службени гласник:
Број решења: 3095/58-51-02/2015
Издање: 1 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
CLC/TS 50568-8:2015   CLC/TC 13
Цена: 7572 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 8: PLC profil zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji — Uključuje: Original-SMITP PLC profil zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji, original-SMITP profil za lokalnu razmenu podataka i original-SMITP IP profil

Наслов на енглеском језику

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8: SMITP B-PSK PLC communication profile for neighbourhood networks - Including: The Original-SMITP PLC B-PSK communication profile, The Original-SMITP Local data exchange profile and The Original-SMITP IP communication profile

Апстракт на српском језику

Ova Tehnička specifikacija sadrži 4 specifikacije profila: • DLMS/COSEM SMITP B-PSK PLC profil (tačka 4) • Originalni-SMITP B-PSK PLC profil (tačka 5) • Originalni-SMITP IP profil (tačka 6) • Originalni-SMITP Lokalni profil za razmenu podataka (tačka 7) DLMS/COSEM SMITP B-PSK profil definiše korišćenje komunikacionog protokola CLC/FprTS 50568-4 i metode za pristup i razmenu podataka po uzoru na COSEM objekate EN 62056 6 2 putem aplikacijskog sloja EN 62056-5-3. Ovaj deo je DLMS/COSEM paket kao što je opisano u FprEN 62056-1-0. NAPOMENA U nastavku, izraz Originalni-SMITP odnosi na otvoreni protokol posebno razvijen i održavan od strane Meters i više Open Technologies asocijacija (vidi predgovor). Originalni-SMITP profili definišu pristup i razmenu podataka o uzoru na original-SMITP model podataka (klauzule 9) koristeći originalne-SMITP aplikacijske usluge (tačka 8.). "Originalne-SMITP" specifikacije odnose se na specifikacije sistema pametnih brojila definisanih pre dostupnosti DLMS / COSEM SMITP B-PSK PLC profila. "Originalne-SMITP" specifikacije ne čine deo DLMS/COSEM paketa iz EN 62056.

Апстракт на енглеском језику

This Technical Specification contains 4 profile specifications: • the DLMS/COSEM SMITP B-PSK PLC Profile (clause 4) • the Original-SMITP B-PSK PLC Profile (clause 5) • the Original-SMITP IP Profile (clause 6) • the Original-SMITP Local data exchange profile (clause 7) The DLMS/COSEM SMITP B-PSK profile defines the use of the CLC/FprTS 50568-4 communication protocol and methods to access and exchange data modelled by the COSEM objects of EN 62056 6 2 via the EN 62056-5-3 application layer. This section forms part of the DLMS/COSEM suite as described in FprEN 62056-1-0. NOTE In the following, the expression Original-SMITP refers to the open protocol originally developed and maintained by the Meters and More Open Technologies association (see Foreword). The Original-SMITP Profiles define the access and exchange of data modelled by the Original-SMITP data model (clause 9) using the Original-SMITP application services (Clause 8). The “Original-SMITP” specifications refer to smart metering system specifications defined prior to the availability of the DLMS/COSEM SMITP B-PSK PLC Profile. The “Original-SMITP” specifications do not form part of the DLMS/COSEM suite of EN 62056.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

Нема информација.

Дескриптори

merenje električne energije, razmena podataka, PLC profil, SMITP B-PSK modulacija