Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7459

Пријавите се!
 

SRPS CEN/TR 16741:2015

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 52
Датум: 23.12.2015.
Службени гласник:
Број решења: 3728/67-51-02/2015
Издање: 1 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
CEN/TR 16741:2015   CEN/TC 248
Цена: 4020 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Tekstil i tekstilni proizvodi — Smernice za zdravlje i pitanja životne sredine u vezi sa sadržajem hemikalija u tekstilnim proizvodima namenjenim za odeću, unutrašnju dekoraciju i tapaciranje nameštaja

Наслов на енглеском језику

Textiles and textile products - Guidance on health and environmental issues related to chemical content of textile products intended for clothing, interior textiles and upholstery

Апстракт на српском језику

Ovim tehničkim izveštajem utvrđuju se zdravstvene preporuke i preporuke za životnu sredinu za tekstilne proizvode (uključujući dodatke) koji su u direktnom kontaktu sa kožom, kao i oni koji se nalaze oko tela. Ovaj Tehnički izveštaj olakšava razumevanje hemikalija koje se primenjuju u proizvodnji tekstilnih proizvoda namenjenih za odeću, unutrašnju dekoraciju i tapaciranje nameštaja, u skladu sa Evropskim propisima i preporukama za hemikalije koja je na snazi u EU. UPOZORENJE: Ovaj tehnički izveštaj nije namenjen da zameni postojeću regulativu. Od čitaoca se zahteva da proveri postojeću regulativu. Preporučuje se da se na tekstilnom tržištu da prate etiku ovog Tehničkog izveštaja izveštaja i da ne koriste proizvode koji sadrže neželjene supstance, čime su ljudsko zdravlje i životna sredina zaštićeni u smislu proizvodnje, snabdevanja i uvoza u zemlje EU. Osobine po kojima se hemikalije razlikuju i procesi u kojima se koriste (očekivana upotreba supstanci) ili pojavljuju (neočekivano oslobađanje supstanci) su opisani u ovom tehničkom izveštaju. Tehnički izveštaj spominje, kada je to relevantno postojeće standardne metode ispitivanja koje su obično u upotrebi, kao i povezane granične vrednosti koje su generalno prihvaćene. NAPOMENA 1. Kada su granične vrednosti date, moguća kontaminacija od strane spoljašnjih faktora i netačnost pri merenju vrlo malih koncentracija mogu biti uzete u razmatranje. Supstance navedene u tehničkom izveštaju se mogu klasifikovati u dve grupe: jedne koje se odnose na očekivanu upotrebu i druge koje se odnose na neneočikavano oslobađanje. NAPOMENA 2. Za meterijale za punjenje kao što su “perje i paperje“ pogledati CEN TC 222, a za druge matrijale koji se koriste za odeću, kao što je koža pogledati CEN TC 309, za igračke pogledati CEN TC 252.

Апстракт на енглеском језику

This Technical Report specifies environmental and health recommendations for textile products (including accessories) with direct skin contact and in the surroundings of the human body. This Technical Report facilitates the understanding of chemicals with intended uses in the manufacturing of goods in the fields of textile products intended to clothing, interior textiles and upholstery, to comply with the European chemical regulations and recommendations in force in EU. WARNING: This Technical Report is not intended to substitute the existing regulations. The reader is requested to check the current existing regulation. By suggesting that the textile market follows the ethos of this Technical Report, and thereby avoiding products containing unwanted substances, human health and the environment are protected in producing, supplying and importing countries to EU. The distinguishing properties of the chemicals and the processes in which they are used (intended use substances) or they occur (unintended release substances) are described in this technical report. This Technical Report mentions, when relevant, the existing standardised test methods commonly in use, as well as, the related limit values which are generally accepted. NOTE 1. When limit values are given, possible contamination by the external environment and inaccuracy in the measurement of very low concentration may be taken into consideration. The listed substances of this Technical Report can be categorised in two: one related to intended use, another one related to unintended release. NOTE 2. For filling material such as "feather & down", refer to CEN TC 222 and, for other material used in clothing such as leather, refer to CEN TC 309, for toys, refer to CEN TC 252.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

Нема информација.

Дескриптори

tekstil, tekstilni proizvodi, odeća, unutrašnja dekoracija, tapaciranje nameštaja, smernice za zdravlje, životna sredina, sadržaj hemikalija