Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7353

Пријавите се!
 

SRPS EN 16136:2016

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 13
Датум: 29.02.2016.
Службени гласник:
Број решења: 911/26-51-02/2016
Издање: 2 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
EN 16136:2015   CEN/TC 19
Цена: 1926 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Goriva za motorna vozila — Određivanje sadržaja mangana i gvožđa u bezolovnom benzinu — Metoda optičke emisione spektrometrije sa indukovano kuplovanom plazmom (ICP OES)

Наслов на енглеском језику

Automotive fuels - Determination of manganese and iron content in unleaded petrol - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) method

Апстракт на српском језику

Ovim standardom se utvrđuje metoda optičko-emisione spektrometrije sa indukovano kuplovanom plazmom (ICP OES) za odre¬đivanje sadržaja mangana od oko 0,5 mg/l do oko 7,5 mg/l i gvožđa od oko 1,4 mg/l do oko 6 mg/l u bezolovnom benzinu koji sadrži do 3,7 % (m/m) kiseonika. UPOZORENjE Primena ovog standarda može da uključuje upotrebu opasnih materijala, postupaka i opreme. Ovaj standard ne obuhvata bezbednosne probleme koji mogu da budu u vezi sa njegovom primenom. Odgovornost je korisnika ovog standarda da uspostavi odgovarajuće bezbednosne i zdravstvene mere i odredi primenu regulatornih ograničenja pre upotrebe. NAPOMENA 1 Mangan kao MMT i gvožđe kao ferocen se dodaju u benzin radi poboljšanja antidetonacionih svojstava. NAPOMENA 2 Rastvori MMT u benzinu su nestabilni ukoliko se izlažu svetlu. Niski i nepravilni rezultati se očekuju onda kada se uzorci benzina izlože svetlu pre analize. NAPOMENA 3 Sadržaji gvožđa i mangana veći od 6,0 mg/l i 7,5 mg/l, respektivno, mogu se meriti nakon prethodnog razblaživanja uzorka pogodnim rastvaračem. Međutim, za takvu proceduru nije ustanovljena preciznost. Dalji rad koji se odnosi na motorno gorivo sa etanolom (E85) je u toku u CEN-u. NAPOMENA 4 Za potrebe ovog standarda izraz „% (V/V)“ je korišćen da predstavi zapreminski udeo, φ, a izraz „% (m/m)“ maseni udeo, µ.

Апстракт на енглеском језику

This European Standard specifies a method based on inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) for the determination of manganese content from about 0,5 mg/l to about 7,5 mg/l and of iron content from about 1,4 mg/l to about 6,0 mg/l in unleaded petrol containing up to 3,7 % (m/m) oxygen. WARNING - The use of this European Standard may involve hazardous materials, operations and equipment. This European Standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this European Standard to establish appropriate safety and health practices and to determine the applicability of regulatory limitations prior to use. NOTE 1 Manganese as MMT and iron as ferrocene are added to petrol to increase anti-knock properties. NOTE 2 Solutions of MMT in petrol are unstable when exposed to light. Low and erratic results are expected if petrol samples are exposed to light prior the analysis. Iron and manganese contents higher than 6,0 mg/l and 7,5 mg/l respectively may be measured after preliminary dilution of the sample with a suitable solvent. However, the precision has not been established for such a procedure. Further work regarding automotive ethanol (E85) fuel is on-going in CEN. NOTE 3 For the purposes of this European Standard, the terms "% (m/m)" and "% (V/V)" are used to represent the mass fraction (µ) and the volume fraction (φ) of a material respectively.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

SRPS EN 16136:2016 zamenjuje SRPS EN 16136:2012 - 29.02.2016


Дескриптори

etil-alkohol, benzin, goriva za motorna vozila, naftni proizvodi, hemijska analiza i ispitivanje, određivanje sadržaja, plazma, emisiona spektrofotometrija, mangan


Извор

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Određivanje sadržaja mangana u bezolovnom benzinu — Metoda induktivno kuplovane plazme optičko-emisione spektrometrije (ICP OES)