Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7346

Пријавите се!
 

SRPS EN 15195:2016

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 27
Датум: 29.02.2016.
Службени гласник:
Број решења: 911/26-51-02/2016
Издање: 2 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
EN 15195:2014   CEN/TC 19
Цена: 2909 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Tečni naftni proizvodi — Određivanje kašnjenja paljenja i izračunavanje izvedenog cetanskog broja (DCN) u gorivima srednjih destilata sagorevanjem u komori konstantne zapremine

Наслов на енглеском језику

Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels by combustion in a constant volume chamber

Апстракт на српском језику

Ovim standardom se utvrđuje metoda ispitivanja za kvantitativno određivanje kašnjenja paljenja goriva srednjih destilata koja su namenjena za korišćenje u motorima sa kompresionim paljenjem. Ova metoda koristi komoru konstantne zapremine za sagorevanje koja je konstruisana za rad sa kompresionim paljenjem i upotrebom direktnog ubrizgavanja goriva u kompresovani vazduh koji se kontroliše na utvrđenom pritisku i temperaturi. Data je jednačina za izračunavanje izvedenog cetanskog broja (DCN) iz merenja kašnjenja paljenja. Ovaj standard je primenjiv za dizel-goriva, uključujući ona koja sadrže MEMK do 30 % (V/V). Ova metoda je takođe primen¬ljiva za goriva srednjih destilata koja nisu naftnog porekla, goriva na bazi uljnih škriljaca, mešavine goriva koje sadrže biodizel, dizel-goriva koja sadrže aditive za poboljšavanje cetanskog broja i dizel-goriva sa niskim sadržajem sumpora. Ipak, korisnici koji primenjuju ovaj standard, posebno za nekonvencionalne destilate goriva, upozoravaju se na to da veza između cetanskog broja i ponašanja pri sagorevanju u motorima, u stvarnosti, nije još potpuno shvaćena. Metoda ispitivanja je primenljiva i na kvantitativno određivanje karakteristika paljenja MEMK-a, posebno odloženog paljenja. Međutim dostupni podaci o korelaciji su nedovoljno ubedljivi u pogledu preciznosti jednačine. Tako, određivanje cetan¬skog broja za MEMK gorivo, poznatijeg kao V100, nije uključeno u određivanje preciznosti kao u tački 13. Ovim standardom je obuhvaćen opseg odloženog paljenja od 2,8 ms do 6,3 ms (od 71 DCN do 34 DCN). Analizator sagorevanja može da meri kraće ili duže odloženo paljenje, ali preciznost nije poznata. Jednačina korelacije za DCN za kraće ili duže odloženo paljenje data je u Prilogu D. NAPOMENA 1 Nema informacije o tome na koji se način mogu porediti DCN izvan opsega od 34 do 71 sa EN ISO 5165. NAPOMENA 2 Za potrebe ovog standarda izraz „% (V/V)“ je korišćen da predstavi zapreminski udeo, a izraz „% (m/m)“ maseni udeo. UPOZORENjE Primena ovog standarda može da uključuje upotrebu opasnih materijala, postupaka i opreme. Ovaj standard ne obuhvata bezbednosne probleme koji mogu da budu u vezi sa njegovom primenom. Odgovornost je korisnika ovog standarda da uspostavi odgovarajuće bezbednosne i zdravstvene mere i odredi primenu regulatornih ograničenja pre upotrebe.

Апстракт на енглеском језику

This European Standard specifies a test method for the quantitative determination of ignition delay of middle distillate fuels intended for use in compression ignition engines. The method utilizes a constant volume combustion chamber designed for operation by compression ignition, and employing direct injection of fuel into compressed air that is controlled to a specified pressure and temperature. An equation is given to calculate the derived cetane number (DCN) from the ignition delay measurement. This European Standard is applicable to diesel fuels, including those containing fatty acid methyl esters (FAME) up to 30 % (V/V). The method is also applicable to middle distillate fuels of non-petroleum origin, oil-sands based fuels, blends of fuel containing biodiesel material, diesel fuel oils containing cetane number improver additives and low-sulfur diesel fuel oils. However, users applying this standard especially to unconventional distillate fuels are warned that the relationship between derived cetane number and combustion behaviour in real engines is not yet fully understood. The test method is also applicable to the quantitative determination of the ignition characteristics of FAME, especially the ignition delay. However the correlation data available were inconclusive about the precision of the equation. So the determination of derived cetane number for FAME fuel, also known as B100, has not been included in the precision determination as in Clause 13 ). This European Standard covers the ignition delay range from 2,8 ms to 6,3 ms (71 DCN to 34 DCN). The combustion analyser can measure shorter or longer ignition delays, but precision is not known. For these shorter or longer ignition delays the correlation equation for DCN is given in Annex D. NOTE 1 There is no information about how DCNs outside the 34 to 71 range compares to EN ISO 5165. NOTE 2 For the purpose of this European Standard, the expression “% (V/V)” is used to represent the volume fraction and “% (m/m)” the mass fraction. WARNING — The use of this standard may involve hazardous materials, operations and equipment. This standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

SRPS EN 15195:2016 zamenjuje SRPS EN 15195:2012 - 29.02.2016


Дескриптори

naftni proizvodi, tečna goriva, destilacija, dizel-goriva, lož-ulje, goriva, goriva za motorna vozila, paljenje, cetanski broj, dizel-motori, metode ispitivanja sagorevanja, oprema za ispitivanje, matematička izračunavanja


Извор

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi - Određivanje kašnjenja paljenja i izračunavanje izvedenog cetanskog broja (DCN) srednje destilatnih goriva sagorevanjem u komori konstantne zapremine