Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-01-26
Time: 14:11


SRPS EN 12607-1:2015

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 15
Датум: 31.08.2015.
Службени гласник:
Број решења: 2532/40-51-02/2015
Издање: 2 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
EN 12607-1:2014   CEN/TC 336
Цена: 2097 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha — Deo 1: Metoda RTFOT

Наслов на енглеском језику

Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air - Part 1: RTFOT method

Апстракт на српском језику

Ovim delom standarda EN 12607 utvrđuje se metoda za merenje kombinovanog efekta toplote i vazduha na tanak film bitumena ili bitumenskog veziva koji se pokreće kako bi se simuliralo starenje koje se dešava tokom mešanja u postrojenju za proizvodnju asfalta. Opisana metoda nije primenljiva za neka modifikovana veziva ili ona kod kojih je viskoznost suviše visoka da omogući pokretanje filma. U nekim slučajevima je moguće da uzorak iscuri iz staklene posude na grejne elemente sušnice tokom ispitivanja. Ova metoda je pogodna i za druga bitumenska veziva, osim putnih bitumena, ali propisana temperatura može da izazove prekomerno starenje koje ne oslikava realne uslove koji postoje tokom mešanja u postrojenjima. Metoda ne predstavlja starenje koje se javlja tokom mešanja toplih mešavina veziva. Ova metoda se drugačije zove RTFOT, što znači ispitivanje rotirajućeg tankog filma u sušnici (engl: Rolling Thin Film Oven Test). UPOZORENjE Upotreba ovog evropskog standarda može da uključuje primenu opasnih materija, postupaka i opreme. Ovim evropskim standardom nisu obuhvaćeni svi problemi vezani za bezbednost koji se mogu javiti prilikom njegove upotrebe. Korisnik ovog evropskog standarda ima odgovornost da identifikuje opasnosti i proceni rizike koji se mogu javiti prilikom izvođenja ove metode ispitivanja, kao i da uvede zadovoljavajuće mere kontrole mere kako bi zaštitio izvršioca (i okolinu). Ovo uključuje odgovarajuće bezbednosne i zdravstvene zaštitne mere i određivanje primenljivosti u skladu sa zakonskim ograničenjima, pre upotrebe. Ukoliko postoji mogućnost prisustva isparljivih komponenata u vezivu, tada ovaj postupak ne treba koristiti. Ne treba ga koristiti za razređene bitumene i bitumenske emulzije pre stabilizacije ovih proizvoda, npr. u skladu sa EN 13074-2.

Апстракт на енглеском језику

This part of EN 12607 specifies a method for measuring the combined effects of heat and air on a thin moving film of bitumen or bituminous binder simulating the hardening which most bituminous binders undergo during mixing in an asphalt mixing plant. The method described is not applicable to some modified binders or to those where the viscosity is too high to provide a moving film. In some cases the sample may creep out of the glass container and flow on the heating elements of the oven during testing. The method is suitable for other bituminous binders than paving grade bitumen, but the reference temperature might give excessive hardening that do not resemble real conditions during mixing at the plant. The method may not represent the hardening that occurs during mixing of warm mix binders. The method is referred to as RTFOT, i.e. Rolling Thin Film Oven Test. WARNING - Use of this European Standard can involve hazardous materials, operations and equipment. This European Standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this European Standard to identify the hazards and assess the risks involved in performing this test method and to implement sufficient control measures to protect individual operators (and the environment). This includes appropriate safety and health practices and determination of the applicability of regulatory limitations prior to use. If there is a likelihood of volatile components being present in a binder, this procedure should not be used. It should not be used for cutback bitumen or bituminous emulsions before these products have been stabilized, e.g. in accordance with EN 13074 2.

Комисија за стандарде

B336 - Битумен, битуменска везива и флексибилне траке за хироизолацију

ICS

75.140 - Voskovi, materijali na bazi bitumena i ostali naftni proizvodi
91.100.50 - Veziva. Materijali za zaptivanje


Директиве

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

SRPS EN 12607-1:2015 zamenjuje SRPS EN 12607-1:2012 - 31.08.2015


Дескриптори

bitumeni, bitumenski proizvodi, vezivni agensi, naftni proizvodi, starenje, merenje čvrstoće, toplotna ispitivanja, termička otpornost, vazduh, tanki filmovi, rotiranje, industrijske peći, mešanje


Извор

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha - Deo 1:Metoda RTFOT
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva -Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha - Deo 2: Metoda TFOT
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha - Deo 3:Metoda RFT


Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia