Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7346

Пријавите се!
 

SRPS B.H8.003:2014

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 10
Датум: 29.08.2014.
Службени гласник: 94/14
Број решења:
Издање: 1 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
ASTM D4953-06(2012)  
Цена: 1583 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Standardna metoda ispitivanja napona pare benzina i mešavina benzin-oksigenat (suva metoda)

Наслов на енглеском језику

Standard Test Method for Vapor Pressure of Gasoline and Gasoline-Oxygenate Blends (Dry Method)

Апстракт на српском језику

Ova metoda ispitivanja obuhvata i primenljiva je na benzine i mešavine benzin-oksigenat koji imaju napon pare u opsegu od 35 kPa do 100 kPa (5 psi do 15 psi). Ova metoda ispitivanja, modifikacija metode D323 (Ridova metoda), obezbedjuje dva postupka za odredjivanje napona pare benzina i mešavina benzin-oksigenat. NAPOMENA 1 - Pošto se spoljašnji atmosferski pritisak suprotstavlja prvobitno prisutnom atmosferskom pritisku u vazdušnoj komori, ovaj napon pare predstavlja apsolutni pritisak na 37,8 °C (100°F) u kilopaskalima. Ovaj napon pare se razlikuje od stvarnog napona pare uzorka zbog malog isparavanja uzorka i vazduha u ograničen prostor. NAPOMENA 2 – Ovom metodom se može odrediti napon pare benzina ili mešavina benzin-oksigenat niži od 35 kPa (5 psi) ili viši od 100 kPa (15 psi). Za materije koje imaju napon pare veći od 100 kPa (15 psi), koristi se mera od 0 kPa do 200 kPa (0 psi do 30 psi) kao što je utvrdjeno u prilogu D323. Neke mešavine benzin-oksigenat mogu pokazati izmaglicu kada se ohlade do 0 °C ili do 1°C. Vrednosti navedene u SI sistemu jedinica smatraju se standardnim. Vrednosti date u zagradama navedene su informativno. Ovaj standard se ne bavi bezbednosnim aspektima koji su u vezi sa njegovom upotrebom. Korisnik ovog standarda, pre upotrebe, ima odgovornost da uspostavi odgovarajuće bezbednosne i zdravstvene prakse i odredi primenljivost standarda prema zakonskim ograničenjima.

Апстракт на енглеском језику

This test method covers and is applicable to gasolines and gasoline-oxygenate blends with a vapor pressure range from 35 to 100 kPa (5 to 15 psi). This test method, a modification of Test Method D323 (Reid Method), provides two procedures to determine the vapor pressure of gasoline and gasoline-oxygenate blends. NOTE 1—Because the external atmospheric pressure is counteracted by the atmospheric pressure initially present in the air chamber, this vapor pressure is an absolute pressure at 37.8°C (100°F) in kilopascals. This vapor pressure differs from the true vapor pressure of the sample due to some small vaporization of the sample and air in the confined space. NOTE 2—Vapor pressure of gasoline or gasoline-oxygenate blends below 35 kPa (5 psi) or greater than 100 kPa (15 psi) can be determined with this test method. For materials with a vapor pressure greater than 100 kPa (15 psi), use a 0 to 200 kPa (0 to 30 psi) gauge as specified in the annex of D323. Some gasoline-oxygenate blends may show a haze when cooled to 0 to 1°C. The values stated in SI units are to be regarded as standard. The values given in parentheses are for information only. This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

Нема информација.

Дескриптори

benzin, mešavine benzin-oksigenat, napon pare