Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7405

Пријавите се!
 

SRPS CLC/TR 50503:2017

Статус: Објављен
Језик: Srpski
Бр. страна: 45
Датум: 31.07.2017.
Службени гласник:
Број решења: 2675/60-51-02/2017
Издање: 1 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
CLC/TR 50503:2010   CLC/SR 10
Цена: 4322 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Smernice za popis, kontrolu, upravljanje, dekontaminaciju i/ili odlaganje električne opreme i izolacionih tečnosti koje sadrže PCB (polihlorovane bifenile)

Наслов на енглеском језику

Guidelines for the inventory control, management, decontamination and/or disposal of electrical equipment and insulating liquids containing PCBs

Апстракт на српском језику

Predmet i područje primene ovog tehničkog izveštaja je obezbeđenje uputstva za popis, kontrolu, upravljanje, dekontaminaciju i/ili odlaganje opreme i kontejnera sa izolacionim tečnostima koje sadrže PCBs, u skladu sa Council Directives (96/59/EC), koristeći Best Available Techniques - BAT - (96/61/EC), Commission Decision (2001/68/EC), Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs), i/ili odgovarajuću nacionalno ili lokalno zakonodavstvo. Ovaj tehnički izveštaj je posebno namenjen upravljanju životnim ciklusom (LCM) izolacionih tečnosti i napravljen je sa sledećim ciljevima: a) za smanjenje rizika za radnike, zdravlje ljudi i okolinu, koji proizilaze od ljudske greške, kvara ili otkazivanja opreme koje može da izazove požar ili prosipanje opasnih materija i dugotrajno zagađujućih organskih supstanci ((POPS)s; b) za primenu “Best Available Techniques” (BAT),”Best Environmental Practices”(BEP) i metodologija koje su dostupne za bezbednost, uzimajući u obzir okruženja i kriterijume samodovoljnosti i obnavljanja funkcionalnosti; c) tehničke izvodljivosi aktivnosti u okviru propisanih rasporeda, uzimajući u obzir važeće zakonodavstvo i ekonomsku opravdanost. Napomena 1: Za zemlje članice CENELAC-a u kojima se evropske direktive ne primenjuju, ovaj tehnički izveštaj ima samo informativan karakter. Napomena 2: U zemljama izvan Evropske unije Stokholmska konvencija za dugotrajne organske zagađivače (POPs) treba da se primenjuje. Napomena 3: Referenca uz ovaj tehnički izveštaj treba da bude Prilog C standarda EN 50195 i Prilog B standarda EN 50225, jer u nekim evropskim zemljama (npr. Francuska, Italija, Poljska, Španija, itd.) postoje i ostali obavezujući zahtevi.

Апстракт на енглеском језику

The scope of this Technical report is to provide guidance for the activities of inventory, control, management, decontamination and/or disposal of equipment and containers with insulating liquid containing PCBs, in compliance with the Council Directives (96/59/EC), using Best Available Techniques - BAT - (96/61/EC), Commission Decision (2001/68/EC), Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) and/or with appropriate national or local legislation. This Technical report is addressed, in particular, toward the Life Cycle Management (LCM) of insulating liquids and it has been developed in accordance with the following objectives: a) reduction of risks for workers, public health and the environment, arising from human error, malfunction, or failures of the equipment that could cause fires or spillage of hazardous and Persistent Organic Pollutants (POPS)s; b) implementation of the “Best Available Techniques” (BAT),”Best Environmental Practices”(BEP)and methodologies available for safety, whilst taking into account the surroundings and the criteria of self-sufficiency and functional recovery; c) technical feasibility of the activities within the prescribed time schedules, taking into account current legislation and economic feasibility. NOTE 1 For those CENELEC countries in which the European Directives do not apply, this Technical report has an informative purpose only. Different limits from those given in the present Technical report are required in some countries. NOTE 2 For those countries outside of European Community the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) should be applied. NOTE 3 When reading this Technical report, reference should also be made to Annex C of EN 50195 and Annex B of EN 50225, because in some EU countries (i.e. France, Italy, Poland, Spain, etc.) there are other mandatory requirements.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

Нема информација.

Дескриптори

popis, dekontaminacija, odlaganje, izolaciona tečnost, PCB (polihlorovani bifenili)