Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7475

Пријавите се!
 

SRPS EN ISO 22854:2014

Статус: Повучен
Језик: Engleski
Бр. страна: 31
Датум: 29.08.2014.
Датум повлачења: 30.08.2016 .
Службени гласник: 94/14
Број решења:
Издање: 2 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
EN ISO 22854:2014   CEN/TC 19
Ovaj standard je identičan sa:
ISO 22854:2014   ISO/TC 28
Цена: 3080 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Tečni naftni proizvodi — Određivanje tipova ugljovodonika i oksigenata u benzinu za motorna vozila — Metoda višedimenzionalne gasne hromatografije

Наслов на енглеском језику

Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel - Multidimensional gas chromatography method (ISO 22854:2014)

Апстракт на српском језику

Ovim medjunarodnim standardom utvrdjuje se gasno-hromatografska metoda za odredjivanje zasićenih, olefinskih i aromatičnih ugljovodonika u benzinu za motorna vozila i etanolnom gorivu za motorna vozila. Pored toga, može se odrediti i sadržaj benzena, sadržaj oksigenata i ukupan sadržaj kiseonika. NAPOMENA 1 Za potrebe ovog medjunarodnog standarda termini „% (m/m)“ i „% (V/V)“ koriste se za prikazivanje masenog (μ) i zapreminskog (φ) udela, respektivno. Ovim medjunarodnim standardom definisana su 2 postupka, A i B. Postupak A je primenljiv na benzine za motorna vozila koji imaju ukupan sadržaj aromata do 50 % (V/V); ukupan sadržaj olefina od oko 1,5 % (V/V) do 30 % (V/V); oksigenata od 0,8 % (V/V) do 15 % (V/V); ukupno kiseonika od oko 1,5 % (V/V) do oko 3,7 % (V/V); i benzena do 2 % (V/V). Sistem se može koristiti za etre sa 5 ili više C atoma, do 22 % (V/V), ali preciznost nije uspostavljena do ovog nivoa. Iako se ova metoda može koristiti za odredjivanje sadržaja viših olefina do 50 % (V/V), preciznost za olefine je ispitana samo u opsegu od oko 1,5 % (V/V) do oko 30 % (V/V). Ova metoda ispitivanja se može primeniti i na druge tokove ugljovodonika koji imaju slične opsege ključanja, kao što je nafta, iako je posebno razvijena za analizu benzina za motorna vozila koja sadrže oksigenate. NAPOMENA 2 Za postupak A, rezultati za preciznost su ustanovljeni za oksigenate u uzorcima benzina za motorna vozila koji sadrže etil terc-butil etar (ETBE), metil terc-butil etar (MTBE), terc-amil metil etar (TAME), izopropanol, izobutanol, terc-butanol, metanol ili etanol. Izvedeni rezultati za preciznost za metanol ne slažu se u potpunosti sa izračunatom preciznošću kako je predstavljeno u ovom medjunarodnom standardu. Primenljivost ovog medjunarodnog standarda potvrdjena je i za odredjivanje n-propanola, acetona i di-izopropil etra (DIPE). Medjutim, podaci o preciznosti za ove komponente nisu odredjeni. Postupak B opisuje postupak za analizu oksigenovanih grupa (etanol, methanol, etri, C3 - C5 alkoholi) u etanolnom (E85) gorivu za motorna vozila koje sadrži etanol u količini izmedju 50 % (V/V) i 85 % (V/V). Benzin je razblažen komponentom koja ne sadrži oksigenate kako bi se smanjio sadržaj etanola do vrednosti ispod 20 % (V/V) pre analize na GC-u. Ukoliko je sadržaj etanola nepoznat, pri analizi uzorka se preporučuje razblaženje 4:1. Uzorak se može potpuno analizirati uključujući i ugljovodonike. Podaci o preciznosti za razblažene uzorke dostupni su samo za oksigenovane grupe. NAPOMENA 3 Za postupak B, preciznost se može koristiti za udeo etanola od oko 50 % (V/V) do 85 % (V/V). Za udeo etra, preciznost utvrdjena u tabeli 6 može se koristiti za uzorke koji sadrže najmanje 11 % (V/V) etara. Za udele viših alkohola, dobijen je jako mali broj rezultata kako bi se pouzdano odredila preciznost, pa su podaci navedeni u tabeli 6 samo indikativni. NAPOMENA 4 Pri razvijanju ove metode konačna tačka ključanja bila je ograničena na 215 °C. NAPOMENA 5 Može doći do preklapanja izmedju C9 i C10 aromata. Medjutim, ukupna količina je tačna. Izopropil benzen se odredjuje iz C8 aromata i indikativan je sa drugim C9 aromatima.

Апстракт на енглеском језику

ISO 22854:2014 specifies the gas chromatographic (GC) method for the determination of saturated, olefinic and aromatic hydrocarbons in automotive motor gasoline and automotive ethanol fuel (E85). Additionally, the benzene content, oxygenate compounds and the total oxygen content can be determined. This International Standard defines two procedures, A and B. Procedure A is applicable to automotive motor gasoline with a total volume fraction of aromatics of up to 50 %; a total volume fraction of olefins from about 1,5 % up to 30 %; a volume fraction of oxygenates, from 0,8 % up to 15 %; a total mass fraction of oxygen from about 1,5 % to about 3,7 %; and a volume fraction of benzene of up to 2 %. The system may be used for a volume fraction of ethers with 5 or more C atoms up to 22 % but the precision has not been established up to this level Although this test method may be used to determine higher-olefin contents of up to 50 % (V/V), the precision for olefins was tested only in the range from about 1,5 % (V/V) to about 30 % (V/V). Although specifically developed for the analysis of automotive motor gasoline that contains oxygenates, this test method may also be applied to other hydrocarbon streams having similar boiling ranges, such as naphthas and reformates. Procedure B describes the procedure for the analysis of oxygenated groups (ethanol, methanol, ethers, C3 ? C5 alcohols) in (automotive) ethanol fuels containing an ethanol volume fraction between 50 % and 85 %. The gasoline is diluted with an oxygenate-free component to lower the ethanol content to a value below 20 % (V/V) before the analysis by GC. If the ethanol content is known, the dilution factor can be established accordingly. If it is unknown, it is advised to use a dilution of 4:1 when analysing the sample. The sample may be fully analysed including hydrocarbons. Precision data for the diluted sample is only available for the oxygenated groups.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активностДескриптори

naftni proizvodi, benzin, goriva, hemijska analiza i ispitivanje, odredjivanje sadržaja, alifatični ugljovodonici, alkani, alkeni, aromatični ugljovodonici, benzen, kiseonik, gasna hromatografija


Извор

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Određivanje tipova ugljovodonika i oksigenata u benzinu za motorna vozila — Metoda višedimenzionalne gasne hromatografije