Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7310

Пријавите се!
 

SRPS EN 50539-11:2019

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 54
Датум: 27.03.2019.
Службени гласник:
Број решења: 1513/48-51-02/2019
Издање: 1 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
EN 50539-11:2013   CLC/TC 37A
Цена: 4020 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona – Uređaji za zaštitu od prenapona za specifičnu primenu koja uključuje i jednosmernu struju – Deo 11: Zahtevi i ispitivanja SPD za fotonaponske primene

Наслов на енглеском језику

Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for specific application including d.c. - Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic applications

Апстракт на српском језику

Ovaj evropski standard definiše zahteve i ispitivanja za SPD (prenaponski zaštitni uređaj), namenjene za ugradnju u jednosmjerne fotonaponske instalacije za zaštitu od indukovanog i direktnog efekta atmosferskog pražnjenja. Ovi uređaji su spojeni na jednosmernim energetskim krugovima fotonaponskih generatora, nazivno do 1500 V. Uzimaju u obzir da su fotonaponski generatori: - ponašaju kao strujni generatori - da njihova nominalna struja zavisi od intenziteta svetlosti - da je njihova struja kratkog spoja skoro jednaka nominalnoj struji - spojeni u serijsku i/ili paralelnu kombinaciju što dovodi do velikog broja varijacija napona, struja i snage od nekoliko stotina W (u stambenim instalacijama) do nekoliko MW (fotonaponska polja). Veoma specifični elektirčni parametri PV (fotonaponskih) instalacija na jednosmernoj strani, zahteva specifične ispitne zahteve za SPD. SPD sa odvojenim ulaznim i izlaznim priključ(cima)kom koji sadrži specifičnu serijsku impedansu između ovog priključ(a)ka (koji se naziva dvo-ulazni SPD saglasno sa EN 61643-11) trenutno nisu dovoljno pokriveni sa zahtevima ovog standarda i zahtevaju dodatna razmatrnaja. NAPOMENA : Uglavnom SPD za PV (fotonaponsku) primjenu ne sadrže specifičnu serijsku impedansu između ulaznih/izlanih priključaka u svrhu razmatranja energetske efikasnosti SPD u skladu sa ovim standardom su isključivo namenjeni za instalisanje na jednosmernu stranu fotonaponskih generatora. PV (Fotonaponska) instalacija uključuje bateriju i druge primene nisu uzete u obzir i dodatni zahtevi i ispitivanja mogu biti neophodni za takvu namenu. SPD za koje proizvođači deklarišu način ponašanja pri kratkom spoju, mogu zahtevati specifična merenja za obezbeđenje da ovi uređaji neće ugroziti operatora u toku održavnaja i zamene usled mogućeg luka jednosmerne struje

Апстракт на енглеском језику

This European Standard defines the requirements and tests for SPDs intended to be installed on the d.c. side of photovoltaic installations to protect against induced and direct lightning effects. These devices are connected to d.c. power circuits of photovoltaic generators, rated up to 1 500 V. It takes into account that photovoltaic generators: • behave like current generators, • that their nominal current depends on the light intensity, • that their short-circuit current is almost equal to the nominal current, • are connected in series and/or parallel combinations leading to a great variety of voltages, currents and powers from a few hundreds of W (in residential installations) to several MW (photovoltaic fields). The very specific electrical parameters of PV installations on the d.c. side require specific test requirements for SPDs. SPDs with separate input and output terminal(s) that contain a specific series impedance between these terminal(s) (so called two port SPDs according to EN 61643-11) are currently not sufficiently covered by the requirements of this standard and require additional consideration. NOTE In general SPDs for PV applications do not contain a specific series impedance between the input/output terminals due to power efficiency considerations. SPDs complying with this standard are exclusively dedicated to be installed on the d.c. side of photovoltaic generators. PV installation including batteries and other d.c. applications are not taken into account and additional requirements and tests may be necessary for such applications. SPDs for which the manufacturers declares short circuit mode overload behaviour, shall require specific measures to ensure that such devices will not endanger the operator during maintenance and replacement due to possible d.c. arcing.

Комисија за стандарде


ICSДирективеНационални пропис

Нема информација.

Национална активност

Нема информација.

Дескриптори

prenaponski zaštitni uređaji, SPD, fotonaponska primena