Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7134

Пријавите се!
 

SRPS EN 1501-1:2013

Статус: Повучен
Језик: Engleski
Бр. страна: 61
Датум: 28.01.2013.
Датум повлачења: 29.02.2016 .
Службени гласник: 11/13
Број решења:
Издање: 2 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
EN 1501-1:2011   CEN/TC 183
Цена: 4106 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Vozila za sakupljanje otpada — Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost — Deo 1: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa zadnje strane

Наслов на енглеском језику

Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles

Апстракт на српском језику

Ovaj evropski standard se primenjuje na vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa zadnje strane (RVC), kao što je definisano u 3.2. Ovoj evropski standard bavi svim značajnim opasnostima, opasnim situacijama i događajima od značaja za utovar sa zadnje strane (RVC), kada se koristi kako treba i pod uslovima bez zloupotrebe koja su opravdano predvidive od strane proizvođača, kroz bliskoj budućnosti, kao što je definisano u tački 4. Ovaj standard se primenjuje pri projektovanju i izgradnji utovara sa zadnje strane (RVC) kako bi se osiguralo da je spreman za njegove funkcije i da može da radi, da se prilagodi i održava tokom čitavog životnog veka. To nije primenljivo do kraja života utovara sa zadnje strane (RVC). Ovaj deo 1 opisuje i definiše zahteve bezbednosti za utovar sa zadnje strane (RVC) osim interfejsa zadnjih vrata/vrata za pražnjenje sa uređajem za podizanje i podizanje uređaja kao što je ilustrovano na slici A.1. Sigurnosni zahtevi za uređaj za podizanje i interfejs sa zadnjih vrata/vrata za pražnjenje su definisani u EN 1501-5. Ovaj standard se ne primenjuje na: - rad u teškim uslovima, npr ekstremnim uslovima kao što su: - temperature ispod - 25°C I iznad + 40°C; - tropski uslovi - brzina vetra veća od 75 km / h; - kontaminirane životne sredine; - korozivne životne sredine; - rad u potencijalno eksplozivnoj sredini; - rukovanje opterećenjima u prirodi koja bi mogla dovesti do opasnih situacija (npr. topli otpad, kiseline i baze, radioaktivni materijali, zagađeni otpad, posebno krhki utovari, eksplozivi); - rad na brodovima. Ovaj standard se ne primenjuje na mašine koji su proizvedene pre datuma objavljivanja ovog dokumenta od strane CEN.

Апстракт на енглеском језику

This European Standard applies to rear loaded refuse collection vehicles (RCV), as defined in 3.2. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to the rear loaded RCV, when it is used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer, throughout its foreseeable lifetime, as defined in Clause 4. This European Standard is applicable to the design and construction of the rear loaded RCV so as to ensure that it is fit for its function and can be operated adjusted and maintained during its entire lifetime. It is not applicable to the end of life of the rear loaded RCV. This part 1 describes and defines the safety requirements of rear loaded RCV excluding the interface tailgate/discharge door with the lifting device(s) and the lifting device(s) as illustrated in Figure A.1. Safety requirements for the lifting device(s) and the interface with the tailgate/discharge door are defined in prEN 1501-5. This European Standard is not applicable to: - operation in severe conditions e.g. extreme environmental conditions such as: - below - 25 °C and above + 40 °C temperatures; - tropical environment; - wind velocity in excess of 75 km/h; - contaminating environment; - corrosive environment; - operation in potentially explosive atmospheres; - handling of loads the nature of which could lead to dangerous situations (e.g. hot wastes, acids and bases, radioactive materials, contaminated waste, especially fragile loads, explosives); - operation on ships. This European Standard is not applicable to machinery which is manufactured before the date of publication of this document by CEN.

Комисија за стандарде


ICSДирективеНационални пропис

Нема информација.

Национална активност

SRPS EN 1501-1:2016 zamenjuje SRPS EN 1501-1:2013 - 29.02.2016
SRPS EN 1501-1:2013 zamenjuje SRPS EN 1501-1:2010 - 28.01.2013


Дескриптори

klasifikacija, definicije, projektovanje, pražnjenje, deponije, električna oprema, ergonomija, eksplozija, opasnosti, hidraulika, mehanička presa, buka, zaštita na radu, uputstvo za upotrebu, vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa zadnje strane, reciklaža, zahtevi za bezbednost, stabilnost, simboli, ispitivanje, impulsi


Извор

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
48 стр.
4393 RSD 
PDF
Vozila za sakupljanje otpada i njihovi odgovarajući uređaji za dizanje - Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost - Deo 1: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa zadnje strane