Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-02-17
Time: 16:08


SRPS B.H8.153:2012

Статус: Повучен
Језик: Srpski
Бр. страна: 20
Датум: 29.11.2012.
Датум повлачења: 31.05.2016 .
Службени гласник: 116/12
Број решења:
Издање: 1 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
ASTM D240 - 09  
Цена: 2867 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Standardna metoda ispitivanja toplote sagorevanja tečnih ugljovodoničnih goriva pomoću kalorimetrijske bombe

Наслов на енглеском језику

Standard test method for heat of combustion of liquid hydrocarbon fuels by bomb calorimeter

Апстракт на српском језику

1.1 Ovom metodom ispitivanja propisuje se određivanje toplotne energije koja se oslobađa sagorevanjem tečnih ugljovodoničnih goriva čija je isparljivost u opsegu od lakih destilata do rezidualnih goriva. 1.2 Ova metoda se u normalnim uslovima može direktno primenjivati na goriva kao što su benzini, kerozini, Nos. 1 i 2 ulja za loženje, Nos. 1-D i 2-D dizel goriva i Nos. 0-GT, 1-GT i 2-GT goriva za gasne turbine. NACIONALNA NAPOMENA: Nos. predstavlja deo oznake za različite vrste naftnih proizvoda prema ASTM standardima. Ove oznake nisu u upotrebi na našem tržištu. 1.3 Ova metoda nema takvu ponovljivost i reproduktivnost kao metoda ispitivanja D 4809. 1.4 Vrednosti izražene u SI jedinicama se smatraju standardnim veličinama. Vrednosti u zagradama su informativne prirode. 1.5 Ovaj standard ne podrazumeva bezbednosne uslove (ukoliko ih ima) pri njegovoj primeni. Korisnik ovog standarda je odgovoran da pre njegove primene ustanovi odgovarajuće procedure u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu i da utvrdi eventualno primenljiva regulatorna ograničenja. Za konkretna obaveštenja o opasnosti, pogledajte tačke 7 i 9, zatim priloge A1.10 i Prilog A3.

Апстракт на енглеском језику

1.1 This test method covers the determination of the heat of combustion of liquid hydrocarbon fuels ranging in volatility from that of light distillates to that of residual fuels. 1.2 Under normal conditions, this test method is directly applicable to such fuels as gasolines, kerosines, Nos. 1 and 2 fuel oil, Nos. 1-D and 2-D diesel fuel and Nos. 0-GT, 1-GT, and 2-GT gas turbine fuels. 1.3 This test method is not as repeatable and not as reproducible as Test Method D 4809. 1.4 The values stated in SI units are to be regarded as standard. The values in parentheses are for information only. 1.5 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriatesafety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. For specific hazard statements, see Sections 7 and 9 and A1.10 and Annex A3.

Комисија за стандарде

B028-2 - Горива нафтног порекла

ICS

75.160.20 - Tečna goriva


Директиве

Нема информација.

Национални пропис

Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН


Национална активност

SRPS B.H8.153:2016 zamenjuje SRPS B.H8.153:2012 - 31.05.2016


Дескриптори

metode kalorimetrijske bombe, bruto toplotno sagorevanje, toplota sagorevanja, ispitivanja toplote, naftni proizvodi koji sagorevaju, ispitivanja toplote–naftni proizvodi, kiseonik, kalorimetrija sa potrošnjom kiseonika


Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia