Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-01-22
Time: 07:37


SRPS B.H8.154:2012

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 12
Датум: 24.09.2012.
Службени гласник: 97/12
Број решења:
Издање: 1 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
ASTM D2276 - 06  
Цена: 1755 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Standardna metoda ispitivanja mehaničke nečistoće u avionskom gorivu uzorkovanom sa instalacije

Наслов на енглеском језику

Standard test method for particulate contaminant in aviation fuel by line sampling

Апстракт на српском језику

Ovaj standard opisuje metodu ispitivanja za određivanje mehaničke nečistoće u avionskom turbinskom gorivu za koje se koristi fild monitor. Ovde su opisane dve metode. Osnova metoda ispitivanja se koristi za procenu nivoa nečistoće gravimetrijski. Druga metoda ispitivanja, izložena u standardu, opisuje tehniku procene boje koja se koristi za brzu kvalitativnu procenu promene nivoa nečistoće bez utroška vremena koje je potrebno za gravimetrijsko određivanje utvrđenim laboratorijskim postupcima.

Апстракт на енглеском језику

This standard describes test method for determination of particulate contaminant in aviation turbine fuel using a field monitor. There are two test methods described. The basic test method is used to evaluate the level of contamination gravimetrically. The second test method, presented in , describes a color rating technique that is used for rapid qualitative assessment of changes in contamination level without the time delay required for the gravimetric determinations by stringent laboratory procedures.

Комисија за стандарде

B028-2 - Горива нафтног порекла

ICS

75.160.20 - Tečna goriva


Директиве

Нема информација.

Национални пропис

Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла


Национална активност

Нема информација.

Дескриптори

standardna metoda ispitivanja, određivanje, naftni proizvodi, avionsko gorivo, procena boje, fild monitor, gravimetrijska nečistoća, membranski filter, čestice


Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia