Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-04-02
Time: 23:15


SRPS B.H8.181:2013

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 7
Датум: 28.02.2013.
Службени гласник: 21/13
Број решења:
Издање: 1 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
ASTM D1840 - 07  
Цена: 1412 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Standardna metoda ispitivanja naftalenskih ugljovodonika u avionskim turbinskim gorivima korišćenjem ultraljubičaste spektrofotometrije

Наслов на енглеском језику

Standard test method for naphthalene hydrocarbons in aviation turbine fuels by ultraviolet spectrophotometry

Апстракт на српском језику

Ova metoda ispitivanja obuhvata određivanje ukupne koncentracije naftalena, acenaftena i alkil derivata ovih ugljovodonika u mlaznim gorivima ultraljubičastom spektrofotometrijom. Ova metoda ispitivanja je projektovana za analizu goriva koje sadrži manje od 5 % ovih komponenti sa krajnjim tačkama ispod 315°C (600°F); međutim, opseg koncentracija koji se koristi u programima međulaboratorijskih ispitivanja kojim su dostignute izjave preciznoeti ove metode ispitivanja su iznosile od 0,03 do 4,25 zapreminskih % za Postupak A, i od 0,8 do 5,6 za Postupak B. Ova metoda ispitivanja je za određivanje najveće količine naftalena koja može da bude prisutna.

Апстракт на енглеском језику

This test method covers the determination, by ultraviolet spectrophotometry, of the total concentration of naphthalene, acenaphthene, and alkylated derivatives of these hydrocarbons in jet fuels. This test method is designed to analyze fuels containing not more than 5 % of such components and having end points below 315°C (600°F); however, the range of concentrations used in the interlaboratory test programs which established the precision statements for this test method were 0.03 to 4.25 volume % for Procedure A, and 0.08 to 5.6 volume % for Procedure B. This test method determines the maximum amount of naphthalenes that could be present.

Комисија за стандарде

B028-2 - Горива нафтног порекла

ICS

75.160.20 - Tečna goriva


Директиве

Нема информација.

Национални пропис

Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла


Национална активност

Нема информација.

Дескриптори

standardna metoda ispitivanja, avionska turbinska goriva, naftalenski ugljovodonici, ultraljubičasta spektrofotometrija


Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia