Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7353

Пријавите се!
 

SRPS B.H8.132:2012

Статус: Повучен
Језик: Engleski
Бр. страна: 12
Датум: 30.03.2012.
Датум повлачења: 31.01.2014 .
Службени гласник: 30/12
Број решења:
Издање:
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
ASTM D4815-09  
Цена: 1755 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Standardna metoda ispitivanja za određivanje MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tercijernog-amilalkohola i alkohola od C1 do C4 u benzinu gasnom hromatografijom

Наслов на енглеском језику

Standard test method for determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-Amyl alcohol and C1 to C4 alcohols in gasoline by gas chromatography

Апстракт на српском језику

Ova metoda ispitivanja obuhvata određivanje etra i alkohola u benzinu gasnom hromatografijom. Specifična jedinjenja koja se određuju su metil terc-butiletar (MTBE), etil terc-butiletar (ETBE), terc-amilmetiletar (TAME), diizopropiletar (DIPE), metanol, etanol, izopropanol, n-propanol, izobutanol, terc-butanol, sec-butanol, n-butanol i terc-pentanol (terc-amilalkohol). Samostalni etri se određuju od 0,20 do 20,0 masenog %. Pojedinačni alkoholi se određuju od 0,20 do 12,0 masenog %. Jednačine koje se koriste za prevođenje u maseni % kiseonika i zapreminski % pojedinačnih jedinjenja su obezbeđene pri koncentracijama <0,20 masenog %, moguće je da ugljovodonici reaguju sa nekim etrima i alkoholima. Granica koja se navodi u izveštaju od 0,20 masenog % je ispitana za benzin koji sadrži najviše 10 zapreminskih % olefina. Moguće je da za benzine koji sadrže >10 zapreminskog % olefina, ometanje može biti >0,20 masenog %. Goriva koja se baziraju na alkoholu, kao što su M-85 i E-85, proivodi MTBE, etanolski proizvod i denaturisani alkohol, su specijalno isključeni iz ove metode ispitivanja. Sadržaj metanola u M-85 gorivu je uzet u obzir van radnog opsega sistema. Benzen, dok se detektuje, ne može biti kvantifikovan korištenjem ove metode i mora da se analizira alternativnom metodologijom.

Апстракт на енглеском језику

This test method covers the determination of ethers and alcohols in gasolines by gas chromatography. Specific compounds determined are methyl tert-butylether (MTBE), ethyl tert-butylether (ETBE), tert-amylmethylether (TAME), diisopropylether (DIPE), methanol, ethanol, isopropanol, n-propanol, isobutanol, tert-butanol, sec-butanol, n-butanol, and tert-pentanol (tert-amylalcohol). Individual ethers are determined from 0.20 to 20.0 mass %. Individual alcohols are determined from 0.20 to 12.0 mass %. Equations used to convert to mass % oxygen and to volume % of individual compounds are provided. At concentrations <0.20 mass %, it is possible that hydrocarbons may interfere with several ethers and alcohols. The reporting limit of 0.20 mass % was tested for gasolines containing a maximum of 10 volume % olefins. It may be possible that for gasolines containing >10 volume % olefins, the interference may be >0.20 mass %. Alcohol-based fuels, such as M-85 and E-85, MTBE product, ethanol product, and denatured alcohol, are specifically excluded from this test method. The methanol content of M-85 fuel is considered beyond the operating range of the system. Benzene, while detected, cannot be quantified using this test method and must be analyzed by alternate methodology.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

SRPS B.H8.132:2014 zamenjuje SRPS B.H8.132:2012 - 31.01.2014


Дескриптори

standardna metoda, određivanje, alkohol, eter, benzin, gasna hromatografija


Извор

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tercijarnog amilalkohola i alkohola od C1 do C4 u benzinu pomoću gasne hromatografije