Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7460

Пријавите се!
 

SRPS EN 50174-2:2019

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 106
Датум: 24.09.2019.
Службени гласник:
Број решења: 3489/30-51-02/2019
Издање: 3 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
EN 50174-2:2018   CLC/TC 215
Цена: 5261 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Informacione tehnologije – Kablovska instalacija – Deo 2: Planiranje instalacije i prakse unutar zgrada

Наслов на енглеском језику

Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings

Апстракт на српском језику

Ovaj standard specificira zahteve za sledeće aspekte povezivanja kablovima u informacionim tehnologijama: a) planiranje; b) instalaciona praksa. Ovaj evropski standard primenjuje se na sve vrste kablova informacionih tehnologija unutar zgrada (i može se primeniti na kablovima koji su definisani kao deo zgrade) uključujući i generičke kablovske sisteme dizajnirane u skladu sa serijom EN 50173. Zahtevi iz tač. 4, 5 i 6 ovog standarda su nezavisni od prostorija, osim ako nisu dopunjeni posebnim zahtevima određenih prostorija. Ovaj evropski standard: 1) detaljno objašnjava razloge za zadovoljavajuću instalaciju i rad kablovske informacione tehnologije; 2) opisuje metodologiju za ocenjivanje prostora, putanje i kabloviranja (bilo instaliranim ili planiranim) u cilju podrške daljinskim ciljevima napajanja; 3) isključuje specifične zahteve koji se primjenjuju na druge kablovske sisteme (npr. kablove za napajanje); međutim, uzima u obzir efekte drugih kablovskih sistema na instaliranje kablovske informacione tehnologije (i obrnuto) i pruža opštu preporuku; 4) isključuje one aspekte instalacije povezane sa prenosom signala u slobodnom prostoru između predajnika, prijemnika ili njihovih povezanih antenskih sistema (npr. Bežični, radio, mikrotalasni ili satelitski). Ovaj evropski standard je namenjen za primenu u komercijalnim i stambenim prostorijama. Ovaj standard se primenjuje na određena rizična okruženja. Ne isključuje dodatne uslove koji se primenjuju u određenim okolnostima, definisanim npr. snabdevanjem električnom energijom. 1.2 Usaglašenost Za instalaciju kablova u skladu sa ovim Evropskim standardom: a) planiranje instalacije mora ispunjavati zahteve iz tačke 4; b) postupci instalacije moraju ispunjavati zahteve iz tačke 5; c) zadovoljavaju se dodatni zahtvi važeće klauzule o prostorijama; d) sistem povezivanja u prostorijama mora biti u skladu sa EN 50310; e) kada je potreban sistem gromobranske zaštite, on mora biti u skladu sa "integrisanim sistemom gromobranske zaštite" prema EN 62305-4; f) drugi sistemi gromobranske zaštite, uključujući i "izolovani sistem gromobranske zaštite" prema EN 62305-3 su dozvoljeni, pod uslovom da se primenjuju posebna ograničenja kako za implementaciju kablovske informacione tehnologije, tako i za zahteve EN 50310 prema dogovoru između projektanta sistema gromobranske zaštite i kabliranje informacionih tehnologija; g) lokalni propisi će biti ispunjeni. Odgovornosti za specifične elemente usaglašenosti mogu se doneti specifičnim nacionalnim izmenama Priloga B.

Апстракт на енглеском језику

1.1 Scope This European Standard specifies requirements for the following aspects of information technology cabling: a) planning; b) installation practice. This European Standard is applicable to all types of information technology cabling inside buildings (and may be applied to cabling that is defined as part of the building) including generic cabling systems designed in accordance with the EN 50173 series. The requirements of Clauses 4, 5 and 6 of this standard are premises-independent unless amended by the requirements of premises-specific clauses. This European Standard: 1) details the considerations for satisfactory installation and operation of information technology cabling; 2) describes the methodology for the assessment of spaces, pathways (and pathway systems) and cabling (either installed or planned) in support of remote powering objectives; 3) excludes specific requirements applicable to other cabling systems (e.g. power supply cabling); however, it takes account of the effects other cabling systems have on the installation of information technology cabling (and vice versa) and gives general advice; 4) excludes those aspects of installation associated with the transmission of signals in free space between transmitters, receivers or their associated antenna systems (e.g. wireless, radio, microwave or satellite). This European Standard is intended for application within commercial and residential premises. This standard is applicable to certain hazardous environments. It does not exclude additional requirements which are applicable in particular circumstances, defined by e.g. electricity supply and electrified railways. 1.2 Conformance For a cabling installation to conform to this European Standard: a) the planning of the installation shall meet the requirements of Clause 4; b) the installation practices shall meet the requirements of Clause 5; c) the additional requirements of the applicable premises-specific clause shall be met; d) the bonding system within the premises shall be in accordance with EN 50310; e) where a lightning protection system is required, it shall conform to the “integrated lightning protection system" according to EN 62305-4; f) other lightning protection systems, including the “isolated lightning protection system” according to EN 62305-3 are allowed provided that specific restrictions are applied both to the implementation of the information technology cabling and the requirements of EN 50310 as agreed between the planners of the lightning protection system and the information technology cabling; g) local regulations shall be met. The responsibilities for specific elements of conformance may be made by national-specific amendment of Annex B.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активностДескриптори

informacione tehnologije, instalacija, kablovi


Извор

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Повучен 
26.04.2010 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Instalisanje kablovskih sklopova - Deo 1: Specifikacija i obezbeđenje kvaliteta
Engleski
Повучен 
26.04.2010 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Instalisanje kablovskih sklopova - Deo 2: Planiranje i praksa instalisanja unutar zgrada
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Instalisanje kablovskih sklopova - Deo 3: Planiranje i praksa instalisanja izvan zgrada