Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7404

Пријавите се!
 

SRPS EN IEC 60601-2-2:2018

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 96
Датум: 28.06.2018.
Службени гласник:
Број решења: 5277/19-51-02/2018
Издање: 2 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
EN IEC 60601-2-2:2018   CLC/TC 62
Цена: 4920 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Elektromedicinski uređaji – Deo 2-2: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse visokofrekvencijskih hirurških uređaja i visokofrekvencijskog hirurškog pribora

Наслов на енглеском језику

Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories

Апстракт на српском језику

Ovaj standard se primenjuje na osnovnu bezbednost i suštinske performanse HF hirurške opreme i pribora. Visokofrekvencijska hirurška oprema koja ima nominalnu izlaznu snagu koja ne prelazi 50 W (na primer za mikro-koagulaciju ili u upotrebi u stomatologiji ili oftamologiji) je izuzeta iz određenih zahteva ovog standarda. Ova izuzeća su navedena u relevantnim zahtevima. Cilj ovog posebnog standarda je uspostavljanje određenih osnovnih zahteva za bezbednost i performanse HF hirurške opreme i pribora. Ovo izdanje predstavlja tehničku reviziju. Ovo izdanje sadrži sledeće značajne tehničke promene u odnosu na prethodno izdanje: - preciziranje i dopunjavanje definisanih termina; - dodatno odvajanje zahteva za HF hiruršku opremu i HF hirurški pribor; - novi zahtev za zrele neutralne elektrode da budu neutralne elektrode za monitoring kontrole kvaliteta kontakta; - novi zahtevi za uređaje koji imaju ili koriste režim visoke struje.

Апстракт на енглеском језику

NEW!IEC 60601-2-2:2017 is available as IEC 60601-2-2:2017 RLV which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition.

IEC 60601-2-2:2017 applies to the basic safety and essential performance of HF surgical equipment and HF surgical accessories. HF surgical equipment having a rated output power not exceeding 50 W (for example for micro-coagulation, or for use in dentistry or ophthalmology) is exempt from certain of the requirements of this particular standard. These exemptions are indicated in the relevant requirements. The object of this particular standard is to establish particular basic safety and essential performance requirements for HF surgical equipment and HF surgical accessories. This sixth edition cancels and replaces the fifth edition published in 2009. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: - refinement and additions to the defined terms; - additional separation of the requirements for HF surgical equipment and HF surgical accessories; - a new requirement for adult neutral electrodes to be contact quality monitoring neutral electrodes; - new requirements for devices that have or use a high current mode.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активностДескриптори

medicinski, bezbednost, visokofrekvencijski, hirurški