Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-02-18
Time: 15:21


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
23.01.2020 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata — Zahtevi i metode ispitivanja — Deo 2: Ručice za prozore
Engleski
У припреми 
23.01.2020 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Zahtevi i metode ispitivanja - Deo 7: Zasuni sa oprugom
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Građevinski okov – Okovi za vrata koja koriste deca, starije osobe i osobe sa posebnim potrebama u privatnim i javnim objektima – Uputstvo za projektante
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Građevinski okovi, okovi za prozore i balkonske prozore - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 13: Tegovi za vertikalne klizne prozore
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Građevinski okovi, okovi za prozore i balkonske prozore - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 14: Zatvarači kliznih prozora
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Građevinski okovi, okovi za prozore i balkonske prozore - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 2: Ručice za prozore i balkonske prozore
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Građevinski okovi, okovi za prozore i balkonske prozore - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 3: Pribor za rukovanje mehanizmom za otvaranje i zatvaranje prozora i balkonskih prozora
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Građevinski okovi, okovi za prozore i balkonske prozore - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 5: Oprema za ograničavanje ugla otvaranja prozora
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Građevinski okovi, okovi za prozore i balkonske prozore - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 9: Šarke (spojnice) za obrtne prozore
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Mehanizmi sa horizontalnom polugom na vratima izlaza u slučaju panike na evakuacionim putevima - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Okovi za prozore i vrata - Električni uređaji za zadržavanje vrata u određenom položaju - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Uređaji za regulisanje redosleda otvaranja krila dvokrilnih vrata - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sile otvaranja i zatvaranja - Metoda ispitivanja - Deo 1: Prozori
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Zasuni za prozore i vrata - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Brave - Brave i prihvatne ploče sa mehaničkim pokretanjem - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Građevinski okovi — Brave i prihvatne ploče sa mehaničkim pokretanjem — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Katanci i spojnice za katance - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Građevinski okovi — Katanci i pribor za katance — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Cilindri za brave - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Građevinski okovi — Cilindri za brave — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 1: Zajednički zahtevi za sve vrste okova
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Građevinski okovi — Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonska vrata — Deo 1: Zajednički zahtevi za sve vrste okova
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 10: Sistemi sa ručkom za otklopne prozore
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 11: Okovi za obrtno-otklopno krilo prozora
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 12: Okovi za okretni prozor koji se otvara ka spolja
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Građevinski okovi — Okovi za prozore i balkonska vrata — Zahtevi i metode ispitivanja — Deo 13: Tegovi za vertikalne klizne prozore
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Građevinski okovi — Okovi za prozore i balkonska vrata — Zahtevi i metode ispitivanja — Deo 14: Zatvarači kliznih prozora
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 15: Okovi za horizontalne klizne i sklopive klizne prozore i vrata
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Građevinski okovi – Okovi za prozore i balkonska vrata – Zahtevi i metode ispitivanja – Deo 15: Roleri za horizontalne klizne prozore i okovi za sklopive klizne prozore
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 16: Okovi za klizne prozore i vrata sa podizanjem
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Građevinski okovi – Okovi za prozore i balkonska vrata – Zahtevi i metode ispitivanja – Deo 16: Okovi za prozore sa podizanjem i klizne prozore
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 17: Okovi za nagibno-klizne prozore i vrata
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Građevinski okovi – Okovi za prozore i balkonska vrata – Zahtevi i metode ispitivanja – Deo 17: Okovi za nagibno-klizne prozore
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Građevinski okov - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonska vrata - Deo 19: Klizni uređaji za zatvaranje
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Građevinski okovi, okovi za prozore i balkonska vrata — Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonska vrata — Deo 2: Ručice za prozore i balkonska vrata
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Građevinski okovi — Okovi za prozore i balkonska vrata — Zahtevi i metode ispitivanja — Deo 3: Ručice, naročito za okretno-nagibni, nagibno-okretni i okretni okov
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 4: Preklopni zatvarač
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Građevinski okovi — Okovi za prozore i balkonska vrata — Zahtevi i metode ispitivanja — Deo 5: Uređaji za ograničavanje ugla otvaranja prozora i balkonskih vrata
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Građevinski okovi — Okovi za prozore i balkonska vrata — Zahtevi i metode ispitivanja — Deo 5: Uređaji za ograničavanje ugla otvaranja prozora i balkonskih vrata
Engleski
Повучен 
28.02.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 6: Šarke(makaze) sa promenljivom geometrijom (sa kočionim sistemom ili bez njega)
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Građevinski okovi – Okovi za prozore i balkonske prozore – Zahtevi i metode ispitivanja – Deo 6: Šarke (makaze) sa promenljivom geometrijom (sa kočionim sistemom ili bez njega)
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 7: Zasuni sa oprugom
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 8: Okovi za okretno nagibne, nagibno okretne i okretne prozore
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Građevinski okovi – Okovi za prozore i balkonske prozore – Deo 8: Zahtevi i metode ispitivanja za okove za okretno-nagibne, nagibno-okretne i okretne prozore
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Građevinski okovi — Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore — Deo 9: Okovi za horizontalne i vertikalne obrtne prozore
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
126 стр.
5604 RSD 
PDF
Građevinski okovi ― Električno kontrolisani sistemi izlaza za upotrebu na evakuacionim putevima ― Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Električni uređaji za zadržavanje protivpožarnih/protivdimnih vrata u određenom položaju - Zahtevi, metode ispitivanja, primena i održavanje
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Okovi za kapke - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Brave - Elektromehaničke brave i prihvatne ploče - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Građevinski okov – Okov za klizna i sklopiva (harmonika) vrata – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Građevinski okovi — Okov za klizna i harmonika vrata — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Okov za nameštaj — Čvrstoća i trajnost šarki i njihovih komponenata — Šarke sa otvaranjem oko vertikalne ose
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Građevinski okovi — Mehatronski cilindri za brave — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Podaci o performansama za građevinske okove (HPS) — Identifikacija i rezime izveštaja o ispitivanju radi moguće zamenljivosti građevinskih okova za primenu na protivpožarnim i/ili protivdimnim vratima i/ili na prozorima koji se mogu otvarati
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Otpornost na koroziju - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Građevinski okovi – Mehatronički katanci – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Mehanizmi sa kvakom ili pritisnom pločom za vrata za izlaz u slučaju opasnosti na evakuacionim putevima - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.11.2011 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Ručice i kvake za vrata i nameštaj - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Građevinski okov – Кvakе i ručke za vrata – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Građevinski okovi — Kvake i ručke za vrata — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Spojnice (šarke) sa jednom osovinom - Zahtevi i metode ispitivanja

61 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia