Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-04-09
Time: 21:08


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
19.12.2019 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Sistemi automatskog upravljanja u zgradama (BACS) – Deo 5: Komunikacioni protokoli - Izmena 1
Engleski
Објављен 
24.12.2019 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Ventilacija u zgradama – Deo 2: Interpretacija zahteva u EN 16798-1 – Ulazni parametri unutrašnje sredine i ocenjivanje energetskih performansi zgrada sa akcentom na kvalitet unutrašnjeg vazduha, toplotu sredine, osvetljenje i akustiku (modul M1-6)
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Upravljanje zgradama — Terminologija i opseg usluga
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Upotreba grafičkih simbola na integrisanoj opremi za automatizaciju zgrada
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
434 стр.
8984 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija podacima u upravljanju, kontrolama i automatizaciji zgrada - Protokol o mreži zgrada - Deo 1: "Stack" protokol
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
415 стр.
8984 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija podacima u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Mrežni protokol za upravljanje — Deo 1: Model mrežnog protokola
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija podacima u upravljanju, kontrolama i automatizaciji zgrada - Protokol o mreži zgrada - Deo 2: Komunikacija upredenog para
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija podacima u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Mrežni protokol za upravljanje — Deo 2: Komunikacija ukrštenom paricom
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija podacima u upravljanju, kontrolama i automatizaciji zgrada - Protokol o mreži zgrada - Deo 3: Zahtevi za linije snabdevanja energijom
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija podacima u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Mrežni protokol za upravljanje — Deo 3: Komunikacija kroz električnu mrežu
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija podacima u upravljanju, kontrolama i automatizaciji zgrada - Protokol o mreži zgrada - Deo 4: IP-komunikacija
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija podacima u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Mrežni protokol za upravljanje — Deo 4: IP komunikacija
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Uputstvo za primenu otvorene komunikacije podacima u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Mrežni protokol za upravljanje — Deo 5: Primena
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
574 стр.
9369 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija podacima u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Mrežni protokol za upravljanje — Deo 6: Elementi primene
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
629 стр.
9754 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija podacima u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Mrežni protokol za upravljanje — Deo 6: Elementi primene
Engleski
Објављен 
24.03.2020 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Mrežni protokol za upravljanje — Deo 7: Komunikacija pomoću internet protokola
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Menadžment objektima, opremom i održavanjem — Deo 3: Smernice za kvalitet za menadžment objektima, opremom i održavanjem
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
82 стр.
4920 RSD 
PDF
Menadžment objektima, opremom i održavanjem — Deo 4: Taksonomija, klasifikacija i struktura za menadžment objektima, opremom i održavanjem
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Menadžment objektima, opremom i održavanjem — Deo 5: Smernice za procese menadžmenta objektima, opremom i održavanjem
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Menadžment objektima, opremom i održavanjem — Deo 6: Merenje površine i prostora u okviru menadžmenta objektima, opremom i održavanjem
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Menadžment objektima, opremom i održavanjem — Deo 7: Smernice za utvrđivanje performansi referentnih vrednosti (benčmarking)
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Ulazni parametri unutrašnje sredine za projektovanje i ocenjivanje energetskih karakteristika zgrada u odnosu na kvalitet vazduha, toplotu sredine, osvetljenje i akustiku
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Energetski pregledi — Deo 2: Zgrade
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Energetske performanse zgrada – Ventilacija u zgradama – Deo 1: Ulazni parametri unutrašnje sredine za projektovanje i ocenjivanje energetskih performansi zgrada sa akcentom na kvalitet unutrašnjeg vazduha, toplotu sredine, osvetljenje i akustiku – Modul M1-6
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Akustika - Terenska merenja izolacije od vazdušnog zvuka, zvuka udara i od zvuka opreme za održavanje i funkcionisanje instalacija - Trijažna metoda
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Akustika — Terenska merenja izolacije od vazdušnog zvuka, zvuka udara i od zvuka opreme za održavanje i funkcionisanje instalacija — Trijažna metoda — Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Toplotna izolacija za građevinsku opremu i industrijske instalacije - Pravila proračuna
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Higrotoplotne performanse opreme u zgradama i industrijskih instalacija — Proračun difuzije vodene pare — Sistemi izolacija hladnih cevi
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Akustika - Merenje nivoa zvučnog pritiska usled rada opreme za održavanje i funkcionisanje instalacija u zgradama - Inženjerska metoda
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
711 стр.
10096 RSD 
PDF
Sistemi automatskog upravljanja u zgradama (BACS) — Deo 5: Komunikacioni protokoli
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
1343 стр.
12278 RSD 
PDF
Sistemi automatskog upravljanja u zgradama (BACS) – Deo 5: Komunikacioni protokoli
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
583 стр.
9754 RSD 
PDF
Sistemi automatskog upravljanja u zgradama (BACS) — Deo 6: Ispitivanje usaglašenosti komunikacionih protokola

32 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia