Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-12-09
Time: 20:51


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
24.10.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje prionljivosti bitumenskih emulzija postupkom potapanja u vodu
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje specifikacija vezanih za perforanse: Izveštaj o stanju 2005
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje ekviviskozne temperature na osnovu viskoziteta pri niskofrekventnom oscilatornom smicanju korišćenjem reometra sa dinamičkim smicanjem
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje viskoziteta pri nultom smicanju (ZSV) korišćenjem reometra za naprezanje smicanjem u režimu puzanja
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumenska veziva — Određivanje stepena stabilnosti i trenutne prionljivosti katjonskih bitumenskih emulzija sa agregatom frakcije 2/4 mm
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Deo 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje postojanosti oblika pri cikličnim temperaturnim promenama
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje rastvorljivosti
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje rastvorljivosti
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje tačke loma po Frasu
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje tačke loma po Frasu
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Priprema uzoraka za ispitivanje
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Priprema uzoraka za ispitivanje
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje kinematičke viskoznosti
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje kinematičke viskoznosti
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva -Određivanje dinamičke viskoznosti pomoću kapilarnog viskozimetra pod vakuumom
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje dinamičke viskoznosti pomoću kapilarnog viskozimetra pod vakuumom
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Terminologija
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Terminologija
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje sadržaja parafina - Deo 1:Metoda destilacije
Srpski
Објављен 
31.07.2019 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje sadržaja parafina – Deo 1: Metoda destilacije
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje sadržaja parafina — Deo 1: Metoda destilacije
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje sadržaja parafina - Deo 2:Metoda ekstrakcije
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha - Deo 1:Metoda RTFOT
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha — Deo 1: Metoda RTFOT
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva -Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha - Deo 2: Metoda TFOT
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha — Deo 2: Metoda TFOT
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha - Deo 3:Metoda RFT
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha — Deo 3: Metoda RFT
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje tendencije taloženja bitumenskih emulzija
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva -Određivanje stabilnosti bitumenskih emulzija pri mešanju sa cementom
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje moći penetracije bitumenskih emulzija
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje pH-vrednosti bitumenskih emulzija
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje ponašanja pri raspadanju — Deo 1: Određivanje vrednosti raspada katjonskih bitumenskih emulzija, metoda sa mineralnim punilom
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje ponašanja pri raspadanju — Deo 1: Određivanje vrednosti raspada katjonskih bitumenskih emulzija, metoda sa mineralnim punilom
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje ponašanja pri raspadanju — Deo 2: Određivanje vremena umešavanja punila u katjonske bitumenske emulzije
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje ponašanja pri raspadanju — Deo 2: Određivanje vremena umešavanja punila u katjonske bitumenske emulzije
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanja kamenog brašna koje se koristi u bitumenskim mešavinama - Deo 1: Delta prsten i ispitivanje pomoću kuglica
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanja kamenog brašna koje se koristi u bitumenskim mešavinama — Deo 1: Ispitivanje pomoću delta prstena i kuglice
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanja kamenog brašna koje se koristi u bitumenskim mešavinama - Deo 2: Bitumenski broj
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje sklonosti bitumena izdvajanju uljnih komponenti
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje dinamičkog viskoziteta bitumenskog veziva korišćenjem rotacionog viskozimetra
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje dinamičkog viskoziteta bitumenskog veziva korišćenjem rotacionog viskozimetra
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva- Određivanje gubitka mase industrijskog bitumena posle zagrevanja
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje gubitka mase industrijskog bitumena posle zagrevanja
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Okvir za specifikaciju oksidovanih bitumena
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Okvir za specifikaciju tvrdih industrijskih bitumena
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje destilacionih karakteristika razređenih i omekšanih bitumenskih veziva pripremljenih sa mineralnim uljima za omekšavanje
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje destilacionih karakteristika razređenih i omekšanih bitumenskih veziva pripremljenih sa mineralnim uljima za omekšavanje
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva- Određivanje povratne elastične deformacije modifikovanog bitumena
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje povratne elastične deformacije modifikovanog bitumena
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje homogenosti modifikovanog bitumena tokom skladištenja
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje homogenosti modifikovanog bitumena tokom skladištenja
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva-Određivanje zateznih svojstava bitumenskih veziva ispitivanjem na zatezanje
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje zateznih svojstava bitumenskih veziva ispitivanjem na zatezanje
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje prionljivosti bitumenskih emulzija postupkom potapanja u vodu
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Vizuelizacija disperzije polimera u polimerom modifikovanom bitumenu
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje dinamičkog viskoziteta modifikovanog bitumena pomoću metode sa kupom i pločom
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje dinamičkog viskoziteta bitumena i bitumenskih veziva pomoću metode sa konusom i pločom
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Specifikacioni okvir za posebne putne bitumene — Deo 2: Višegradni bitumeni
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Ulja na bazi katrana uglja: kreositi - Specifikacije i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Karakterizacija organoleptičkih svojstava
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje penetracije iglom
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje penetracije iglom
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Katran uglja i veziva na bazi smole i srodni proizvodi: katrani za puteve - Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Katran uglja i veziva na bazi smole i srodni proizvodi: termički otporna veziva - Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Katran uglja i veziva na bazi smole i srodni proizvodi: smola za briketiranje - Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Katran uglja i veziva na bazi smole i srodni proizvodi: ugljena vezivna smola - Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Katran uglja i veziva na bazi smole i srodni proizvodi: smola za impregnaciju - Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Katran uglja i veziva na bazi smole i srodni proizvodi: katran za bojenje - Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Katran uglja i veziva na bazi smole i srodni proizvodi: katran za premaze - Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje tačke razmekšanja – Metoda prstena i kuglice
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje tačke razmekšanja – Metoda sa prstenom i kuglicom
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanja sadržaja vode u bitumenskim emulzijama — Metoda azeotropske destilacije
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje ostatka nakon prosejavanja bitumenske emulzije, i određivanje stabilnosti skladištenja nakon prosejavanja
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje ostatka nakon prosejavanja bitumenske emulzije i određivanje stabilnosti pri skladištenju metodom prosejavanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje polarnosti čestica bitumenskih emulzija
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje zaostalog veziva i naftnih destilata u bitumenskim emulzijama destilacijom
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje zaostalog veziva i naftnih destilata u bitumenskim emulzijama pomoću destilacije
Engleski
Повучен 
29.11.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Kontrola fabričke proizvodnje bitumenskih emulzija, razređenih i omekšanih bitumena
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Kondicioniranje ubrzanim dugotrajnim starenjem u posudi za starenje pod pritiskom (PAV)
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje kompleksnog modula smicanja i faznog ugla — Reometar za dinamičko smicanje (DSR)
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje krutosti pri savijanju — Reometar za savijanje gredica (BBR)
Engleski
Повучен 
29.11.2013 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Okvir za izradu specifikacije za razređena i omekšana bitumenska veziva
Engleski
Објављен 
29.11.2013 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Okvir za izradu specifikacije za razređena i omekšana bitumenska veziva
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Merenje gustine i relativne gustine — Metoda pomoću piknometra sa kapilarnim čepom
Engleski
Објављен 
29.11.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje vremena isticanja bitumenske emulzije korišćenjem Redvud viskozimetra br. II
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Ispitivanje oporavka veziva pri tečenju usled višestrukog opterećenja i rasterećenja (MSCRT)
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje sadržaja vode u bitumenskim emulzijama — Metoda sa vagom za sušenje
Srpski
Повучен 
31.07.2014 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Mazive masti i vazelin - Određivanje penetracije pomoću konusa (identičan sa ISO 2137:1985)
Srpski
Објављен 
31.07.2014 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Naftni proizvodi i maziva — Određivanje penetracije mazivih masti i vazelina konusom

90 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia