Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7354

Пријавите се!
 

Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
29.10.2019 . 
103 стр.
5261 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Troškovi u toku radnog veka
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Klasifikacija i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda, procesa i usluga
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Aktivnosti na Arktiku – Zahtevi materijala za aktivnosti na Arktiku
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Cementi i materijali za cementiranje bušotina - Deo 1: Specifikacija
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Cementi i materijali za cementiranje bušotina – Deo 3: Ispitivanje mešavina cementa za primenu u bušotinama u dubokim vodama
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Cementi i materijali za cementiranje bušotina - Deo 3: Ispitivanje mešavina bušotinskih cementa za primenu u dubokim vodama
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Cementi i materijali za cementiranje bušotina - Deo 4: Priprema i ispitivanje penastih cementnih mešavina pri atmosferskom pritisku
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Cementi i materijali za cementiranje bušotina - Deo 5: Određivanje skupljanja i širenja bušotinskih cementnih mešavina pri atmosferskom pritisku
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Cementi i materijali za cementiranje bušotina - Deo 6: Metode za određivanje čvrstoće gela cementnih mešavina pri statičkim uslovima
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Dijagrami za hemijsku i petrohemijsku industriju — Deo 1: Specifikacija dijagrama
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Dijagrami za hemijsku i petrohemijsku industriju — Deo 2: Grafički simboli
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Troškovi u toku radnog veka – Deo 1: Metodologija
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Rukovanje protokom gasa visokog pritiska sa visokim sadržajem CO2 na platformama na vodi
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Šema ocenjivanja usaglašenosti proizvođača specijalnih materijala
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Standardni sistem kodiranja troškova za postrojenja za proizvodnju i prerade nafte i gasa
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Cevovodni transportni sistemi – Menadžment rizikom u vezi sa geološkim opasnostima na cevovodima u priobalnim područjima
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Aktivnosti na Arktiku – Radno okruženje
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Aktivnosti na Arktiku – Monitoring životne sredine
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
120 стр.
5261 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Aktivnosti na Arktiku – Meteorološko-okeanografski podaci o ledu i morskom dnu
Srpski
Повучен 
29.07.2011 . 
62 стр.
5134 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemijska i industrija prirodnog gasa - Sistemi menadžmenta kvalitetom specifični za sektor - Zahtevi za organizacije koje isporučuju proizvod i usluge

21 found, page 1 from 2 Одштампај резултати претраге        1 | 2