Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-02-17
Time: 12:15


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi — Smernice za zdravlje i pitanja životne sredine u vezi sa sadržajem hemikalija u tekstilnim proizvodima namenjenim za odeću, unutrašnju dekoraciju i tapaciranje nameštaja
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstilni proizvodi i nanotehnologije – Smernice za ispitivanja za simulaciju otpuštanja nanočestica – Izloženost kože
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi – Samodeklarišuće tvrdnje o zaštiti životne sredine – Upotreba termina
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil-Proces pranja tekstila u perionici- Sistem biokontaminacijske kontrole
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Tekstil — Proces pranja tekstila u perionici — Sistem biokontaminacijske kontrole
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Zaštitna odeća koja štiti od kiše - Metode ispitivanja za konfekcijske odevne predmete - Udar odozgo kapima velike energije
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil - Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja - Deo 1: Detekcija upotrebljenih azo-boja bez ekstrakcije
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Tekstil - Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja - Deo 1: Detekcija upotrebljenih azo-boja sa ekstrakcijom iz vlakana ili bez nje
Srpski
Објављен 
31.08.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Tekstil — Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina dobijenih iz azo-boja — Deo 1: Detekcija upotrebe pojedinih azo-boja dostupnih ekstrakcijom iz vlakana ili bez nje — Ispravka 1
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil - Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja - Deo 2: Detekcija upotrebljenih azo-boja ekstrakcijom
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja — Deo 3: Detekcija upotrebljenih azo-boja koje mogu da otpuste 4-aminoazobenzen
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil- Metoda ispitivanja ftalata
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Koža — Obeležavanje etiketom kožnih ukrasa u tekstilnim proizvodima
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi — Električno provodljiv tekstil — Određivanje linearne električne otpornosti provodljive staze
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi – Određivanje dimetilfumarata (DMFu) korišćenjem metode gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi – Određivanje dimetilformamida (DMF) korišćenjem metode gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi – Određivanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) korišćenjem metode gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi – Određivanje određenih sredstava za prezervaciju korišćenjem metode tečne hromatografije
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje sadržaja komponenata koje se zasnivaju na hlorbenzenima i hlortoluenima
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil- Određivanje fizioloških svojstava- Određivanje otpornosti na toplotu i propustljivosti vodene pare u ustaljenim uslovima (ispitivanje vrućom pločom koja se vlaži)- Izmena 1
Srpski
Објављен 
28.06.2011 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo A01: Opšti principi ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2020 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Deo A03: Siva skala za ocenjivanje prelaska boje
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil —Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo A05: Instrumentalno ocenjivanje promene boje za određivanje rangiranja prema sivoj skali
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo A06: Instrumentalna metoda za određivanje 1/1 standardne dubine boje
Srpski
Објављен 
28.06.2011 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo A08: Rečnik koji se upotrebljava u merenju obojenja
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo A11:Odeđivanje ocene postojanosti obojenja tehnikom digitalnih slika
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanja postojanosti obojenja – Deo B01: Postojanost obojenja prema dnevnoj svetlosti
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo B01: Postojanost obojenja prema svetlosti: dnevna svetlost
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo B02: Postojanost obojenja prema veštačkoj svetlosti: Upotreba ksenonske lučne lampe
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B02: Postojanost obojenja prema veštačkoj svetlosti: upotreba ksenonske lučne lampe
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B02: Postojanost obojenja prema veštačkoj svetlosti: upotreba ksenonske lučne lampe
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B03: Postojanost obojenja prema vremenskim uslovima: izlaganje na otvorenom
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Deo B03: Postojanost obojenja prema vremenskim uslovima: Izlaganje na otvorenom
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B04: Postojanost obojenja prema veštačkim vremenskim uslovima: ispitivanje ksenonskom lampom sa lukom
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B05: Utvrđivanje i ocenjivanje fotohromizma
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B06: Postojanost obojenja i starenje prouzrokovano veštačkom svetlošću i visokim temperaturama: ispitivanje ksenonskom lampom sa lukom
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B07: Postojanost obojenja prema svetlosti tekstila pokvašenog veštačkim znojem
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B08: Kontrola kvaliteta vunenih, plavo bojenih referentnih materijala od 1 do 7 (ISO 105-B08:1995)
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo B10:Veštački vremenski uslovi- Izlaganje filtriranoj radijaciji ksenonske lampe sa lukom
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo C06: Postojanost obojenja pri pranju u domaćinstvu i komercijalnom pranju
Srpski
Објављен 
30.08.2016 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo C06: Postojanost obojenja pri pranju u domaćinstvu i komercijalnom pranju
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo C07: Postojanost obojenja tekstila štampanog pigmentima prema ribanju u mokrom stanju
Srpski
Објављен 
27.08.2012 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil-Ispitivanje postojanosti obojenja-Deo C08: Postojanost obojenja pri domaćem i komercijalnom pranju korišćenjem nefosfatnih deterdženata koji sadrže aktivatore za beljenje na niskoj temperaturi
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo C09: Postojanost obojenja prema pranju u domaćinstvu i komercijalnom pranju — Reakcija oksidacionog beljenja pri upotrebi nefosfatnog deterdženta koji sadrži aktivator beljenja pri niskoj temperaturi
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo C10: Postojanost obojenja prema pranju sapunom ili sapunom sa sodom
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo C12: Postojanost obojenja prema industrijskom pranju
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo D01: Postojanost obojenja prema hemijskom čišćenju perhloretenom
Engleski
Повучен 
29.12.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo D02: Postojanost obojenja prema trljanju organskim rastvaračima
Engleski
Објављен 
29.12.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Deo D02: Postojanost obojenja na trljanje: organski rastvarači
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo E01: Postojanost obojenja prema vodi
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo E01: Postojanost obojenja prema vodi
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E02: Postojanost obojenja prema morskoj vodi
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E02: Postojanost obojenja na morsku vodu
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E03: Postojanost obojenja prema hlorisanoj vodi(voda u bazenima)
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo E05: Postojanost obojenja prema znoju
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo E04: Postojanost obojenja prema znoju
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo E05: Postojanost obojenja prema kapima: kiselina
Srpski
Објављен 
26.02.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo E05: Postojanost obojenja prema kapima: kiselina — Ispravka 1
Srpski
Објављен 
28.01.2013 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo 06: Postojanost obojenja prema kapima: alkalije
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E07: Postojanost obojenja prema kapima: voda
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E08: Postojanost obojenja prema toploj vodi
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E09: Postojanost obojenja prema kuvanju u loncu
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E10: Postojanost obojenja prema dekatiranju
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E11: Postojanost obojenja prema dejstvu vodene pare
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E12: Postojanost obojenja prema valjanju: alkalno valjanje
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E13: Postojanost obojenja prema jakom kiselom valjanju
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E14: Postojanost obojenja prema blagom kiselom valjanju
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo E16: Postojanost obojenja tekstilne površine za tapaciranje prema kapima vode
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo E16: Postojanost obojenja prema vodenim kapima na tekstilnim površinama za tapaciranje nameštaja
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo G01 : postojanost obojenja prema azot-oksidima
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanja postojanosti obojenja – Deo G01: Postojanost obojenja prema oksidima azota
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo G02 : postojanost obojenja prema dimu sagorelog gasa
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo G03 : postojanost obojenja prema ozonu u atmosferi
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo J01 : osnovni principi merenja boje na površini
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo J02 : instrumentalno ocenjivanje relativne beline
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo J03: Izračunavanje razlike u obojenju
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo J05 : Metoda instrumentalnog ocenjivanja promenljivosti obojenja na uzorcima sa promenom osvetljenja
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo P01 : Postojanost obojenja pri suvom zagrevanju (osim pri peglanju)
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- P02: Postojanost obojenja prema plisiranju: parno plisiranje
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo X04: Postojanost obojenja na mercerizovanje
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo X05 : Postojanost obojenja prema organskim rastvaračima
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo X07 : Postojanost obojenja prema ukrštenom bojenju Vuna
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo X08 : Postojanost obojenja prema degumiranju
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo X09 : Postojanost obojenja prema formaldehidu
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo X10: Ocenjivanje migracije tekstilnih boja u prevlaku od polivinilhlorida
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo X11: Ispitivanje postojanosti obojenja pri peglanju
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanja postojanosti obojenja- Deo X12 : Postojanost obojenja prema trljanju
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanja postojanosti obojenja – Deo X12: Postojanost obojenja prema trljanju
Srpski
Објављен 
29.11.2019 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanja postojanosti obojenja – Deo X12: Postojanost obojenja prema trljanju
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo X13 : Postojanost obojenja u procesu bojenja vune upotrebom hemijskih sredstava za stvaranje nabora, za plisiranje i stabilizovanje
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo X14 : Postojanost obojenja prema kiselom hlorisanju vune: natrijum - dihloroizocianurat
Srpski
Повучен 
29.12.2017 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo X16: Ispitivanje postojanosti obojenja na trljanje — Male površine
Engleski
Објављен 
29.12.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Deo X16: Postojanost obojenja na trljanje – Male površine
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo X18 : Ocenjivanje potencijalnog fenolnog požućivanja materijala
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z01 : Postojanost obojenja na prisustvo metala u banji sa bojom: Soli hroma
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z02 : Postojanost obojenja na prisustvo metala u banji sa bojom: Gvožđe i bakar
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z03 : kompatibilnost baznih boja i akrilnih vlakana
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z04 : disperznost disperznih boja
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z05 : Određivanje svojstva otprašivanja boje
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z06 : Procena migracije boja i pigmenata
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z07 : Određivanje primene rastvorljivosti i stabilnosti rastvora boja rastvarljivih u vodi
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z08 : Određivanje rastvorljivosti i stabilnosti rastvora reaktivnih boja u prisustvu elektrolita
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z09 : Određivanje rastvorljivosti u hladnoj vodi boja rastvarljivih u vodi
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z10 : Određivanje relativnog intenziteta boje u rastvoru
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z11 :Vrednovanje mrljavosti disperznih bojila
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil — Određivanje fizioloških svojstava — Određivanje otpornosti na toplotu i propustljivost vodene pare u ustaljenim uslovima (ispitivanje vrućom pločom koja se vlaži)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje sklonosti površinskom stvaranju dlačica i pilingu na tekstilnim površinama - Deo 1: Metoda u kutiji za piling
Srpski
Објављен 
31.05.2017 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje maljavosti i pilinga na tekstilnim površinama – Deo 1: Metoda u kojoj se koristi kutija za piling
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje sklonosti površinskom stvaranju dlačica i pilingu na tekstilnim površinama - Deo 2: Modifikovana metoda po Martindalu
Srpski
Објављен 
24.03.2017 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje maljavosti i pilinga na tekstilnim površinama – Deo 2: Modifikovana metoda po Martindelu
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje pilinga, maljavosti i promene izgleda na tekstilnim površinama – Deo 3: Piling metoda slučajnim tumbanjem
Srpski
Објављен 
25.07.2007 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Tekstil - Standardne atmosfere za kondicioniranje i ispitivanje
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstil — Standardna atmosfera za ispitivanje i kondicioniranje — Izmena 1
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Svojstvo zatezanja šavova tekstilnih površina i konfekcijskih tekstilnih proizvoda — Deo 1: Određivanje najveće sile do prekida šavova upotrebom metode sa trakom
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Svojstvo zatezanja šavova tekstilnih površina i konfekcijskih tekstilnih proizvoda — Deo 2: Određivanje najveće sile do prekida šavova upotrebom "grab" metode (metode zahvata)
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje formaldehida – Deo 1: Slobodni i hidrolizovani formaldehid (metoda ekstrakcije vodom)
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje formaldehida - Deo 2: Otpušteni formaldehid (metoda apsorpcije vodene pare)
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje formaldehida – Deo 2: Otpušteni formaldehid (metoda apsorpcijom vodene pare)
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Tekstil – Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja – Deo 1: Detekcija upotrebljenih azo-boja sa ekstrakcijom iz vlakana ili bez nje
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil – Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja – Deo 3: Detekcija upotrebljenih azo-boja koje mogu da otpuste 4-aminoazobenzen
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Tekstil — Određivanje sadržaja ftalata — Metoda sa tetrahidrofuranom
Engleski
Повучен 
24.09.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Odbojnost prema ulju — Ispitivanje otpornosti na ugljovodonike
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil - Odbojnost prema ulju - Ispitivanje otpornosti na ugljovodonike
Engleski
Повучен 
30.11.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil — Metoda za ocenjivanje izgleda odeće i drugih finalnih tekstilnih proizvoda posle pranja i sušenja u domaćinstvu
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil – Metoda za ocenjivanje izgleda odeće i drugih finalnih tekstilnih proizvoda posle pranja i sušenja u domaćinstvu
Srpski
Повучен 
31.05.2018 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Tekstil - Merenje permeabilnosti vodene pare kroz tekstil za svrhe kontrole kvaliteta
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil – Merenje permeabilnosti vodene pare kroz tekstil za potrebe kontrole kvaliteta
Srpski
Објављен 
31.05.2019 . 
19 стр.
2867 RSD 
PDF
Tekstil – Merenje permeabilnosti vodene pare kroz tekstil za potrebe kontrole kvaliteta
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil — Procedura industrijskog pranja i finalne obrade za ispitivanje radne odeće
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil – Procedura industrijskog pranja i finalne obrade za ispitivanje radne odeće
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Tekstil – Boje – Deo 1: Osnovni principi ispitivanja obojenog tekstila za identifikaciju boje
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Tekstil — Boje — Deo 2: Opšta metoda za određivanje ekstrakcije boja, uključujući alergenske i kancerogene boje (metoda sa vodenim rastvorom piridina)
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Tekstil — Boje — Deo 3: Metoda kojom se određuju izvesne kancerogene boje (metoda sa trietilenaminom/metanolom)
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje pojedinih retardanata plamena – Deo 1: Bromovani retardanti plamena
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje pojedinih retardanata plamena – Deo 2: Fosforni retardanti plamena
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil — Metoda utvrđivanja i određivanja alkilfenol-etoksilata (APEO) — Deo 1: Metoda pomoću HPLC-MS
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Tekstil – Metoda za detektovanje i određivanje alkilfenol-etoksilata (APEO) – Deo 2: Metoda pomoću NPLC
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje antibakterijske aktivnosti antibakterijski dorađenih proizvoda
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Tekstil — Određivanje antibakterijske aktivnosti u tekstilnim proizvodima
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil-Odgovarajući simboli za obeležavanje etiketom radne odeće za industrijsko pranje
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje pH-vrednosti vodenog rastvora
Srpski
Објављен 
21.06.2016 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje pH-vrednosti vodenog ekstrakta
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil – Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta – Deo 1: Ocenjivanje performansi posle čišćenja i finalne obrade
Srpski
Објављен 
31.05.2019 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil – Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta – Deo 1: Ocenjivanje performansi posle čišćenja i finalne obrade
Srpski
Објављен 
31.05.2019 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil – Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta – Deo 2: Procedura za ispitivanje performansi kada se za čišćenje i finalnu obradu koristi tetrahloreten
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil – Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta – Deo 2: Procedura za ispitivanje performansi kada se za čišćenje i finalnu obradu koristi tetrahloreten
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Tekstil — Profesionalno održavanje, suvo i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta — Deo 3: Procedura za ispitivanje performansi posle čišćenja i peglanja upotrebom ugljovodonika kao rastvarača — Ispravka
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil – Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta – Deo 3: Procedura za ispitivanje performansi posle čišćenja i finalne obrade upotrebom ugljovodoničnih rastvarača
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Tekstil — Profesionalno održavanje, suvo i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta — Deo 4: Procedura za ispitivanje performansi posle čišćenja i peglanja upotrebom simuliranog mokrog čišćenja — Ispravka
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil – Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta – Deo 4: Procedura za ispitivanje performansi kada se za čišćenje i finalnu obradu koristi simulirano mokro čišćenje
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Tekstil - Upotreba simbola za održavanje na etiketama
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Tekstil — Upotreba simbola za održavanje na etiketama
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstil — Određivanje promene mera pri pranju i sušenju
Srpski
Повучен 
30.01.2015 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Tekstil - Postupci pranja i sušenja u domaćinstvu za potrebe ispitivanja tekstila
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Tekstil — Postupci pranja i sušenja u domaćinstvu za potrebe ispitivanja tekstila
Srpski
Објављен 
31.05.2017 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil – Označavanje, obeležavanje i pakovanje tekstilnih proizvoda
Srpski
Објављен 
03.05.1989 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Utvrđivanje mase - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Tekstil - Univerzalni teks-sistem za označavanje podužne-linijske mase i tabele sa vrednostima tradicionalnih brojeva za pređu preračunatim u zaokružene vrednosti po teks-sistemu
Srpski
Објављен 
24.03.2017 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil – Otpornost i ispitivanje otpornosti prema dejstvu vode
Srpski
Повучен 
28.02.2018 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Pređa i konac - Faktor uvijanja po teks-sistemu
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Dovođenje uzoraka i epruveta u standardno stanje
Srpski
Повучен 
28.06.2011 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo A01: Opšti principi ispitivanja (identičan sa ISO 105-A01:1989)
Srpski
Објављен 
07.11.2001 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo A02: Siva skala za ocenjivanje promene boje
Srpski
Повучен 
31.01.2020 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo A03 - Siva skala za ocenjivanje prelaska boje
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanja postojanosti obojenja - Deo B01: Postojanost obojenja prema dnevnoj svetlosti
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo E05: Postojanost obojenja prema kapima kiselina
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo E06: Postojanost obojenja prema kapima alkalija
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Specifikacija vunene prateće tekstilne površine
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Specifikacija pamučne i viskozne prateće tekstilne površine
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Specifikacija poliamidne prateće tekstilne površine
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Specifikacija poliestarske prateće tekstilne površine
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Specifikacija akrilne prateće tekstilne površine
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Specifikacija svilene prateće tekstilne površine
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Specifikacija prateće tekstilne površine od sekundarnog acetata
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Specifikacija pamučne tkanine za ispitivanje trljanjem
Srpski
Објављен 
23.05.1997 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo N01: Postojanost obojenja prema beljenju: hipohlorit (identičan sa ISO 105-N01:1993)
Srpski
Објављен 
23.05.1997 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo N02: Postojanost obojenja prema beljenju: peroksid (identičan sa ISO 105-N02:1993)
Srpski
Објављен 
23.05.1997 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo N03: Postojanost obojenja prema beljenju: natrijum-hlorit (slab) (identičan sa ISO 105-N03:1993)
Srpski
Објављен 
23.05.1997 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo N04: Postojanost obojenja prema beljenju: natrijum-hlorit (jak) (identičan sa ISO 105-N04:1993)
Srpski
Објављен 
23.05.1997 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo N05: Postojanost obojenja prema sumporu (identičan sa ISO 105-N05:1993)
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo P02: Postojanost obojenja prema plisiranju: parno plisiranje (identičan sa ISO 105-P02:1993)
Srpski
Објављен 
23.05.1997 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo S01: Postojanost obojenja prema vulkanizaciji: vruć vazduh (identičan sa ISO 105-S01:1993)
Srpski
Објављен 
23.05.1997 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo S02: Postojanost obojenja prema vulkanizaciji: sumpor-dioksid (identičan sa ISO 105-S02:1993)
Srpski
Објављен 
23.05.1997 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo S03: Postojanost obojenja prema vulkanizaciji: direktna para (identičan sa ISO 105-S03:1993)
Srpski
Објављен 
07.11.2001 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo X01 - Postojanost obojenja prema karbonizaciji aluminijum-hloridom
Srpski
Објављен 
07.11.2001 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo X02 - Postojanost obojenja prema karbonizaciji sumpornom kiselinom
Srpski
Објављен 
07.11.2001 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo X06: Postojanost obojenja prema kuvanju u sodi
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil – Univerzalni sistem za označavanje linearne gustine (teks-sistem)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil - Metoda za ocenjivanje izgleda odeće i drugih finalnih tekstilnih proizvoda posle pranja i sušenja u domaćinstvu
Srpski
Повучен 
28.02.2018 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje čvrstoće pri pucanju i rastezanja pri pucanju - Metoda membrane (identičan sa ISO 2960:1974)
Srpski
Објављен 
04.03.2004 . 
68 стр.
5134 RSD 
PDF
Tekstil - Tipovi šavova - Klasifikacija i terminologija
Srpski
Објављен 
04.04.2003 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstil - Priprema laboratorijskih uzoraka i epruveta za hemijska ispitivanja

192 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia