Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-11-22
Time: 07:22


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
29.06.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 64: Specifikacija podvrste za radiofrekvencijske koaksijalne konektore sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 0.8 mm - Karakteristična impedansa od 50 Oma (tip-0,8)
Engleski
У припреми 
25.05.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori - Deo 1-2: Metode električnih ispitivanja - Uneseni gubici
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Obrazac pojedinačne specifikacije: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SMB
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SMC
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija EIA sa prirubnicama
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SSMA
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija MMCX
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 21: Dva tipa konektora za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 9,5 mm (0,374 in), sa različitim načinima spajanja pomoću navoja — Karakteristična impedansa od 50  (tipovi SC-A i SC-B)
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
93 стр.
4920 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode merenja
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode merenja — Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode merenja — Izmena 2
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode merenja
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 1: Specifikacija vrste – Opšti zahtevi i metode merenja – Ispravka
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1-1: Jedinstveni višeserijski dvojezični obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 11: Specifikacija podvrste za RF koaksijalne konektore sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 9,5 mm sa sprezanjem pomoću navoja – Karakteristična impedansa 50 Ω (tip 4,1 - 9,5)
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 14: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 12 mm sa sprezanjem pomoću navoja - Karakteristična impedansa 75 Ω(tip 3,5/12)
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 16: Specifikacija podvrste — Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 7 mm (0,276 in) sa spajanjem pomoću navoja — Karakteristična impedansa od 50 Ω (75 Ω) (tip N)
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 18: Specifikacija podvrste - Koaksijalni konektori za radio-frekvencije tipa SSMA
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 19: Specifikacija podvrste - Koaksijalni konektori za radio-frekvencije tipa SSMB
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 29: Specifikacija podvrste — Minijaturni koaksijalni konektori za radio-frekvencije, modeli sa navojem, uskočni, "push-pull" ili brzo zabravljujući, klizni (za primenu u kablovskim policama i na panelima) — Karakteristična impedansa od 50  (tip 1,0/2,3) — Primene na kablovima impedanse od 50  i 75 
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 31: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 1,0 mm (0,039 in) sa sprezanjem pomoću navoja — Karakteristična impedansa od 50  (tip 1,0)
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 32: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 1,85 mm (0,072 in) sa sprezanjem pomoću navoja — Karakteristična impedansa od 50  (tip 1,85)
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 33: Specifikacija podvrste za konektore za radio-frekvencije serije BMA
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 35: Specifikacija podvrste za seriju 2,92 konektora za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 36: Specifikacija podvrste za mikrominijaturne koaksijalne konektore za radio-frekvencije sa uskočnim sprezanjem — Karakteristična impedansa od 50  (tip MCX)
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 37: Specifikacija podvrste za konektore za radio-frekvencije tipa STWX8
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 39: Specifikacija podvrste za seriju CQM konektora sa brzim zabravljivanjem za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 40: Specifikacija podvrste za seriju 2.4 konektora za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 41: Specifikacija podvrste za seriju CQM koaksijalnih konektora sa brzim zabravljivanjem za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 42: Specifikacija podvrste za CQN seriju RF koaksijalnih konektora sa brzim zaključavanjem
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 43: Specifikacija podvrste za RBMA seriju RF koaksijalnih konektora sa skrivenim konektorima
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 44: Specifikacija podvrste za seriju SMP kliznih radiofrekvencijskih koaksijalnih konektora
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 45: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora SQMA serije sa brzim zaključavanjem
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 47: Specifikacija podvrste za koaksijalne konektore za radio-frekvencije sa steznim sprezanjem, koji se obično koriste u kablovskim mrežama impedanse 75 Ω (tip F-brzi)
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 47: Specifikacija podvrste za radiofrekvencijske koaksijalne konektore sa steznim sprezanjem, koji se obično koriste u kablovskim mrežama impedanse 75 Ω (tip F-brzi)
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 48: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora BMP serije
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 49: Specifikacija podvrste za SMAA seriju RF konektora
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 50: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 4,11 mm i sistemom brzog zaključavanja — Karakteristična impedansa od 50 oma (tip QMA)
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 51: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 13,5 mm i bajonetskim zaključavanjem — Karakteristična impedansa od 50 oma (tip QLI)
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 52: Specifikacija podvrste MMCX serije RF koaksijalnih konektora
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 53: Specifikacija podvrste za RF koaksijalne konektore unutrašnjeg prečnika spoljašnjeg provodnika od 16 mm, sa pričvršćivanjem pomoću vijka – Karakteristična impedansa od 50 oma (tip S7-16)
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 54: Specifikacija za podvrstu koaksijalnih konektora sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 10 mm, nazivne karakteristične impedanse 50 Ω, serije 4,3 – 10
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 58: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa slepim uparivanjem – Karakteristična impedansa 50 Ω (tip SBMA)
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 59: Specifikacija podvrste za tipove L32-4 i L32-5 navojnih višepinskih radiofrekvencijskih konektora
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Kablovski sklopovi, kablovi, konektori i pasivne mikrotalasne komponente — Merenje slabljenja usled elektromagnetske zaštite metodom reverberacione komore
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Kablovski sklopovi, kablovi, konektori i pasivne mikrotalasne komponente – Merenje slabljenja ekrana metodom reverberacione komore
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije, sklopovi konektora i kablova i kablovi — Merenje nivoa intermodulacije
Engleski
Објављен 
29.12.2017 . 
180 стр.
5947 RSD 
PDF
Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje – Deo 1-3: Interfejsi univerzalne serijske magistrale – Zajedničke komponente – Specifikacija za USB kabl i konektor tipa CTM
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
308 стр.
7572 RSD 
PDF
Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje – Deo 1-3: Zajedničke komponente – Specifikacija za USB kabl i konektor tipa CTM
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Metoda cilindrične šupljine koja se primenjuje za merenje kompleksne permitivnosti dielektričnih štapova sa malim gubicima
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
264 стр.
7028 RSD 
PDF
Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje – Deo 1-3: Zajedničke komponente – Specifikacija USB kabla i konektora tipa CTM
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 7: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 9,5 mm (0,374 in) sa bajonet- -zabravljivanjem — Karakteristična impedansa 50 Ω (tip C)
Srpski
Објављен 
08.09.1994 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 1: Opšti zahtevi i metode merenja - Odeljak jedan - Električna ispitivanja i merni postupci: Koeficijent refleksije (identičan sa IEC 169-1-1:1987)
Srpski
Објављен 
24.11.1984 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Elektromehanički sastavni delovi za elektronske uređaje - Konektori za radio-frekvencije - Opšti zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
18.07.1986 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Koaksijalni konektori sa spojnicom sa navojem, neodredene impedanse, tipa UHF - Klimatska kategorija 40/085/21

56 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia