Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-04-07
Time: 07:26


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Uputstvo za izbor, primenu i upotrebu hvatača plamena
Srpski
Објављен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Armature za snabdevanje vodom - Pogodnost za upotrebu i odgovarajuća ispitivanja za verifikaciju - Deo 5: Regulacione armature
Srpski
Повучен 
31.05.2011 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Ručne slavine za gasne aparate
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Ručne slavine za gasne aparate
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Uređaji za regulaciju odnosa gas/vazduh za gasne gorionike i gasne aparate - Deo 1: Pneumatski tipovi
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Uređaji za regulaciju odnosa gas/vazduh kod gasnih gorionika i gasnih aparata - Deo 2: Elektronski tipovi
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Nulti regulatori za gasne gorionike i gasne aparate
Engleski
Повучен 
26.10.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi za snabdevanje gasom - Distributivne i transportne stanice za regulaciju pritiska - Funkcionalni zahtevi
Engleski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi za snabdevanje gasom - Distributivne i transportne stanice za regulaciju pritiska - Funkcionalni zahtevi - Izmena 1
Srpski
Повучен 
30.11.2015 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Sistemi za snabdevanje gasom — Distributivne i transportne stanice za regulaciju pritiska — Funkcionalni zahtevi
Engleski
Објављен 
30.11.2015 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Gasna infrastruktura — Distributivne i transportne stanice za regulaciju pritiska — Funkcionalni zahtevi
Engleski
Објављен 
27.03.2008 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi za snabdevanje gasom - Instalacije za regulaciju pritiska na kućnim gasnim priključcima - Funkcionalni zahtevi
Engleski
Објављен 
27.03.2008 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi za snabdevanje gasom - Instalacije za regulaciju pritiska na kućnim gasnim priključcima - Funkcionalni zahtevi - Izmena 1
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Višefunkcionalni uređaji za upravljanje gasnim aparatima
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Višefunkcionalni uređaji za upravljanje gasnim aparatima
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
116 стр.
5261 RSD 
PDF
Regulatori bez podešavanja za niske pritiske, sa pomoćnim sigurnosnim uređajima za butan, propan i njihove mešavine, koji imaju najveći izlazni pritisak manji ili jednak 200 mbar i sa kapacitetom manjim ili jednakim 4 kg/h
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Regulatori bez podešavanja za niske pritiske, sa pomoćnim sigurnosnim uređajima za butan, propan i njihove mešavine, koji imaju najveći izlazni pritisak manji ili jednak 200 mbar i sa kapacitetom koji je manji ili jednak 4 kg/h - Izmena 2
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Regulatori bez podešavanja za niske pritiske, sa pomoćnim sigurnosnim uređajima za butan, propan i njihove mešavine, koji imaju najveći izlazni pritisak manji ili jednak 200 mbar i sa kapacitetom manjim ili jednakim 4 kg/h — Izmena 3
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Kotlovi sa vodogrejnim cevima i pomoćna oprema - Deo 10: Zahtevi za zaštitu od prekoračenja pritiska
Srpski
Повучен 
21.04.2011 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Armature za upravljanje u industrijskim procesima
Engleski
Објављен 
21.04.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Armature za upravljanje u industrijskim procesima
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Uređaji za bezbednost, regulaciju i upravljanje gasnim gorionicima i gasnim aparatima - Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
115 стр.
5261 RSD 
PDF
Uređaji za bezbednost, regulaciju i upravljanje gasnim gorionicima i gasnim aparatima — Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
149 стр.
5604 RSD 
PDF
Uređaji za bezbednost, regulaciju i upravljanje gasnim gorionicima i gasnim aparatima — Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
4 стр.
0 RSD 
PDF
Uređaji za bezbednost, regulaciju i upravljanje gasnim gorionicima i gasnim aparatima – Opšti zahtevi – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
153 стр.
5947 RSD 
PDF
Uređaji za bezbednost, regulaciju i upravljanje gasnim gorionicima i gasnim aparatima — Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Kriogene posude - Bezbednosni uređaji za zaštitu od preteranog pritiska - Deo 1: Sigurnosni ventili za kriogeni servis
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Površine za sportske terene — Određivanje otpornosti neispunjenih sintetičkih travnjaka na abraziju
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
140 стр.
5604 RSD 
PDF
Regulatori sa kapacitetom do i uključujući 100 kg/h, koji imaju najveći izlazni pritisak do i uključujući 4 bar, drugačiji od onih na koje se primenjuje EN 12864 i sa pomoćnim bezbednosnim uređajima za butan, propan ili njihove mešavine
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
144 стр.
5604 RSD 
PDF
Regulatori sa kapacitetom do i uključujući 100 kg/h, koji imaju najveći izlazni pritisak do i uključujući 4 bar, drugačiji od onih na koje se primenjuje EN 12864 i sa pomoćnim bezbednosnim uređajima za butan, propan ili njihove mešavine
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Elastomeri za gasne regulatore pritiska i pripadajuće bezbednosne uređaje za ulazne pritiske do 100 bar
Srpski
Повучен 
31.01.2018 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Elastomeri za regulatore pritiska gasa i pripadajuće sigurnosne uređaje za ulazne pritiske do 100 bar
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Oprema za gasno zavarivanje - Integralni regulatori merača protoka na cilindrima kod zavarivanja, rezanja i srodnih postupaka - Klasifikacija, specifikacija i ispitivanja
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Sigurnosni ventili za rasterećenje pritiska pokretnih boca za tečni naftni gas (TNG) predviđenih za ponovno punjenje
Engleski
Објављен 
30.11.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Sigurnosni ventili za rasterećenje pritiska pokretnih boca za tečnih naftni gas (TNG) predviđena za ponovno punjenje
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Sigurnosni ventili za resterećenje pritiska rezervoara sa tečnim naftnim gasom - Pomoćna oprema
Engleski
Повучен 
31.10.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Sigurnosni ventili za rasterećenje posuda pod pritiskom za TNG — Pomoćna oprema
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG – Sigurnosni ventili za rasterećenje posuda pod pritiskom za TNG – Pomoćna oprema
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Sigurnosni ventili za rasterećenje pritiska rezervoara sa tečnim naftnim gasom
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Sigurnosni ventili za rasterećenje posuda pod pritiskom za TNG
Engleski
Повучен 
26.04.2010 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Sigurnosni uređaji za gasnoregulacione stanice i instalacije - Gasni zaporni uređaji za unutrašnje pritiske do 100 bar
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Bezbednosni uređaji za gasnoregulacione stanice i instalacije - Gasni zaporni uređaji za ulazne pritiske do 100 bar
Srpski
Повучен 
28.02.2020 . 
90 стр.
5904 RSD 
PDF
Sigurnosni uređaji za gasno-regulacione stanice i instalacije — Gasni sigurnosni zaporni uređaji za ulazne pritiske do 100 bar
Engleski
Објављен 
28.02.2020 . 
78 стр.
4578 RSD 
PDF
Gasni sigurnosni zaporni uređaji za ulazne pritiske do 10 MPa (100 bar)
Engleski
Повучен 
30.11.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Rezervoari za transport opasnih materija -Oprema za servisiranje rezervoara -Ventil za smanjenje pritiska u slučaju opasnosti
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Cisterne za transport opasne robe – Oprema za servisiranje cisterni – Ventil za smanjenje pritiska u slučaju opasnosti
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Kontrola i održavanje ventila boca za TNG tokom periodične kontrole boca
Engleski
Објављен 
30.11.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Kontrola i održavanje ventila boca za TNG tokom periodične kontrole boca
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Armature sa sigurnosnim gasnim priključkom za komplete metalnih creva koji se koriste za priključivanje gasnih aparata u domaćinstvu
Engleski
Повучен 
28.02.2020 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Bitne operativne mere priključaka za ventile boca za TNG i pripadajućih priključaka za opremu
Engleski
Објављен 
28.02.2020 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG – Bitne operativne mere priključaka za ventile boca za TNG i pripadajućih priključaka za opremu
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Ventili u zgradama - Ventili za smanjenje pritiska vode i kombinovani ventili za smanjenje pritiska vode - Zahtevi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.07.2010 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Automatski zaporni ventili za gasne gorionike i gasne aparate
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Automatski zaporni ventili za gasne gorionike i gasne aparate
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Automatski zaporni ventili za gasne gorionike i gasne aparate
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
138 стр.
5604 RSD 
PDF
Regulatori pritiska, uređaji sa automatskim prebacivanjem, koji imaju najveći regulisani pritisak od 4 bar, sa najvećim kapacitetom od 150 kg/h, opremljeni sigurnosnim uređajem i adapterom za butan, propan i njihove mešavine
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Automatski odušni ventili za gasne gorionike i gasne aparate
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Uređaji za upravljanje i sigurnost za gasne gorionike i gasne aparate — Sistemi za proveru ventila za automatske zaporne ventile
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Cisterne za transport opasnog tereta — Oprema za servisiranje cisterni — Hvatači plamena za uređaje za disanje
Engleski
Објављен 
30.11.2015 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Oprema i pribor za TNG — Sigurnosni ventili za resterećenje posuda pod pritiskom za TNG — Zahtevi za popravku
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Sigurnosni i upravljački uređaji za gasne gorionike i gasne aparate – Automatski zaporni ventili za radne pritiske iznad 500 kPa do i uključujući 6 300 kPa
Srpski
Повучен 
30.12.2010 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Uređaji osetljivi na pritisak za gasne gorionike i gasne aparate
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Uređaji osetljivi na pritisak za gasne gorionike i gasne aparate
Engleski
Повучен 
26.04.2010 . 
98 стр.
4920 RSD 
PDF
Regulatori pritiska gas za unutrašnje pritiske do 100 bar
Engleski
Повучен 
28.02.2020 . 
105 стр.
5261 RSD 
PDF
Regulatori pritiska gasa za ulazne pritiske do 100 bar
Engleski
Објављен 
28.02.2020 . 
148 стр.
5604 RSD 
PDF
Regulatori pritiska gasa za ulazne pritiske do 10 MPa (100 bar)
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese - Deo 1: Opšta razmatranja i terminologija koja se odnosi na regulacione ventile
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese - Deo 2-1: Kapacitet protoka - Jednačine za dimenzionisanje protoka fluida u uslovima ugradnje
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
119 стр.
5261 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese — Deo 2-1: Kapacitet protoka — Jednačine za dimenzionisanje protoka fluida u uslovima ugradnje
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese — Deo 2-1: Kapacitet protoka — Jednačine za dimenzionisanje protoka fluida u uslovima ugradnje — Ispravka
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese - Deo 2-3: Kapacitet protoka - Postupci ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese – Deo 2-3: Kapacitet protoka – Postupci ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese — Deo 2-4: Kapacitet protoka — Karakteristike protoka i unutrašnji koeficijent regulacije
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese - Deo 2-5: Kapacitet protoka - Jednačine za dimenzionisanje protoka fluida kroz višestepene regulacione ventile sa međustepenom obnovljivošću
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese - Deo 3-2: Mere - Ugradne mere za rotacione ventile, osim za leptiraste ventile
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese - Deo 3-3: Mere - Ugradne mere za dvosmerne ravne ventile sa krajevima za čeono zavarivanje
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese - Deo 5: Označavanje
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese - Deo 6: Montažni detalji za vezivanje pozicionera na regulacione ventile - Odeljak 1: Montiranje pozicionera na linearne izvršne mehanizme
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese — Deo 7: Spisak podataka regulacionih ventila
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese - Deo 8-1: Razmatranja buke - Laboratorijsko merenje buke koju stvara aerodinamički protok kroz regulacione ventile
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese — Deo 8-2: Razmatranja buke — Laboratorijsko merenje buke koju stvara hidrodinamički protok kroz regulacione ventile
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese - Deo 8-3: Razmatranja buke - Metoda predviđanja aerodinamičke buke regulacionih ventila
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
103 стр.
5261 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese — Deo 8-3: Razmatranja buke — Metoda predviđanja aerodinamičke buke regulacionih ventila
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese - Deo 8-4: Razmatranja buke - Predviđanje buke koju stvara hidrodinamički protok
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese – Deo 8-4: Razmatranja buke – Predviđanje buke koju stvara hidrodinamički protok
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
27 стр.
3507 RSD 
PDF
Pokretne boce za gas - Ventili za boce za gas - Specifikacija i ispitivanje tipa
Srpski
Повучен 
31.01.2018 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Pokretne posude pod pritiskom - Izlazni priključci ventila sa jarmom i sigurnosnim osovinicama koji se primenjuju u medicini
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Regulatori pritiska za gasne aparate za ulazni pritisak do 200 mbar (identičan sa EN 88:1991)
Srpski
Повучен 
26.04.2010 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Regulatori pritiska za gasne aparate za ulazne pritiske do 200 mbar
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Regulatori pritiska i pomoćni uređaji za bezbednost za gasne aparate - Deo 1: Regulatori pritiska za gasne aparate za ulazne pritiske do i uključujući 500 mbar
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Regulatori pritiska i pomoćni uređaji za bezbednost za gasne aparate — Deo 1: Regulatori pritiska za gasne aparate za ulazne pritiske do i uključujući 500 mbar
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Regulatori pritiska i pomoćni uređaji za bezbednost za gasne aparate – Deo 1: Regulatori pritiska za gasne aparate za ulazne pritiske do i uključujući 50 kPa
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Regulatori pritiska i pomoćni uređaji za bezbednost za gasne aparate - Deo 2: Regulatori pritiska za gasne aparate za ulazne pritiske iznad 500 mbar do i uključujući 5 bar
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Regulacioni ventili za industrijske procese – Deo 3-1: Mere – Ugradne mere za dvosmerne ravne ventile sa prirubnicama i dvosmerne ugaone ventile sa prirubnicama
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Pokretne boce za gas — Ventili na bocama — Specifikacija i ispitivanje tipa
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Boce za gas — Ventili na bocama — Specifikacija i ispitivanje tipa
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Boce za gas – Ventili na bocama – Specifikacija i ispitivanje tipa – Izmena 1: Rezervoari i cevi
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Boce za gas – Kompatibilnost materijala za boce i ventile sa sadržajem gasa – Deo 1: Metalni materijali – Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Pokretne boce za gas – Kompatibilnost materijala za boce i ventile sa sadržajem gasa – Deo 4: Metode ispitivanja za izbor čelika otpornih na krtost metala izazvanu vodonikom
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Boce za gas – Izlazni priključci za ventile na bocama za gas za komprimovani vazduh za disanje – Izmena 1: Izlazni priključci do najvećeg radnog pritiska cilindra od 500 bar
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Boce za gas — Izlazni priključci za ventile boca za komprimovani vazduh za disanje — Deo 1: Veze za pričvršćivanje sa jarmom
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Boce za gas – Ventili za boce za gas – Ispitivanja tokom proizvodnje i kontrola – Izmena 1
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Oprema za gasno zavarivanje - Sistemi acetilenskih vodova za zavarivanje, rezanje i srodne postupke - Zahtevi za bezbednost uređaja pod visokim pritiskom
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Boce za gas – Ventili za zaostali pritisak – Specifikacija i ispitivanje tipa ventila na bocama sa ugrađenim uređajem za zaostali pritisak
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Hvatači plamena – Performanse, metode ispitivanja i ograničenja upotrebe
Engleski
Објављен 
28.11.2016 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Boce za gas – Ventili sa trenutnim dejstvom na bocama – Specifikacija i ispitivanje tipa
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Boce za gas – Ventili sa trenutnim dejstvom na bocama – Specifikacija i ispitivanje tipa – Izmena 1
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Boce za gas – Samozatvarajući ventili na bocama – Specifikacija i ispitivanje tipa
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Posude za kriogene gasove – Sigurnosni ventili za kriogenu upotrebu – Deo 3: Dimenzionisanje i određivanje kapaciteta
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Oprema za gasno zavarivanje – Regulatori pritiska i regulatori pritiska sa uređajem za merenje protoka za boce za gas koje se koriste kod zavarivanja, rezanja i srodnih postupaka do 300 bar (30 MPa) – Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Oprema za gasno zavarivanje – Regulatori pritiska kod centralnog razvoda gasova za zavarivanje, rezanje i srodne postupke do 30 MPa (300 bar) – Izmena 1
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Prenosive boce za gas - Kompatibilnost materijala za boce i ventile sa sadržajem gasa - Deo 1: Metalni materijali

112 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia