Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-04-05
Time: 20:20


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Anehoične komore - Deo 1: Merenje slabljenja oklapanja
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Metode merenja struje dodira i struje zaštitnog provodnika
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Metode merenja struje dodira i struje zaštitnog provodnika
Srpski
Објављен 
31.05.2013 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsku primenu - Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost - Deo 2-1: Posebni zahtevi - Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za kvalitet rada osetljivih uređaja za ispitivanje i merenje za primene bez EMC zaštite
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-1: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za kvalitet rada osetljivih uređaja za ispitivanje i merenje za primene bez EMC zaštite
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-2: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za kvalitet rada prenosivih uređaja za ispitivanje, merenje i nadgledanje, koji se koriste u niskonaponskim distributivnim mrežama
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-3: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za pretvarače sa integrisanim ili daljinskim kondicioniranjem signala
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-4: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za uređaje za nadgledanje izolacije prema IEC 61557-8 i za opremu za lociranje neispravnosti izolacije prema IEC 61557-9
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-5: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za uređaje za spoljnu upotrebu sa interfejsima industrijske sabirnice prema IEC 61784-1, CP 3/2
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsku upotrebu — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-6: Posebni zahtevi — Medicinski uređaji i oprema za in vitro dijagnostiku (IVD)
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 1: Merenje kritične struje — Kritična istosmerna struja Nb-Ti kompozitnih superprovodnika
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 11: Merenje odnosa rezidualne otpornosti — Odnos rezidualne otpornosti Nb3Sn kompozitnih superprovodnika
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 11: Merenje odnosa rezidualne otpornosti — Odnos rezidualne otpornosti Nb3Sn kompozitnih superprovodnika
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 13: Merenje gubitaka naizmenične struje — Magnetometarske metode za gubitke usled histerezisa Cu/Nb-Ti viševlaknastih kompozita
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 13: Merenje gubitaka naizmenične struje — Magnetometarske metode za gubitke usled histerezisa Cu/Nb-Ti viševlaknastih kompozita
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 2: Merenje kritične struje — Kritična jednosmerna struja Nb3Sn kompozitnih superprovodnika
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Superprovodnost ― Deo 21: Superprovodne žice ― Metode ispitivanja praktičnih superprovodnih žica ― Opšte karakteristike i uputstvo
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Superprovodnost – Deo 22-1: Superprovodni elektronski uređaji – Opšte specifikacije za senzore i detektore
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 3: Merenje kritične struje — Kritična jednosmerna struja oksidnih superprovodnika Bi-2212 i Bi-2223 obloženih srebrnom legurom
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 7: Merenja elektronskih karakteristika — Površinska otpornost pri mikrotalasnim frekvencijama
Engleski
Повучен 
28.01.2013 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 8: Merenje gubitaka naizmenične struje — Merenje ukupnih gubitaka naizmenične struje Cu/Nb-Ti kompozitnih superprovonika koji su izloženi transverzalnim magnetnim poljima naizmenične struje pomoću metode kalema za prikupljanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 8: Merenje gubitaka naizmenične struje — Merenje ukupnih gubitaka naizmenične struje superprovodnih žica okruglog oblika, koje su izložene transverzalnim magnetnim poljima naizmenične struje metodom kalema za prikupljanje pri temperaturi tečnog helijuma
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 9: Merenja visokotemperaturnih masivnih superprovodnika — Gustina zaostalog fluksa oksidnih krupnozrnastih superprovodnika
Engleski
Повучен 
29.11.2010 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
Energetski sistemi besprekidnog napajanja (UPS) - Deo 2: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Srpski
Објављен 
29.11.2010 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Sistemi besprekidnog napajanja (UPS) — Deo 2: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije – DLMS/COSEM skup podataka – Deo 1-0: Okvir za standardizaciju pametnih brojila
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
119 стр.
5261 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM paket — Deo 3-1: Korišćenje lokalnih računarskih mreža preko upredenih parica sa nosećim signalom
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 4-7: DLMS/COSEM transportni sloj za IP mreže
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
184 стр.
6288 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 5-3: DLMS/COSEM sloj aplikacije
Engleski
Објављен 
29.12.2017 . 
356 стр.
8086 RSD 
PDF
Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 5-3: DLMS/COSEM aplikativni sloj
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
204 стр.
6288 RSD 
PDF
Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 5-3: DLMS/COSEM aplikativni sloj
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 6-1: Sistem za identifikaciju objekata (OBIS)
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 6-1: Sistem za identifikaciju objekata (OBIS)
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 6-1: Sistem za identifikaciju objekata (OBIS)
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
206 стр.
6288 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 6-2: COSEM klase interfejsa
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
316 стр.
7572 RSD 
PDF
Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 6-2: COSEM klase interfejsa
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 7-6: Troslojni komunikacioni profil sa uspostavljanjem veze i zasnovan na HDLC
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 8-3: PLC S-FSK komunikacioni profil za mreže u neposrednoj blizini
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 8-5: Uskopojasni OFDM G3-PLC komunikacioni profil za mreže u neposrednoj blizini
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 8-5: Uskopojasni OFDM G3-PLC komunikacioni profil za mreže u neposrednoj blizini - Ispravka
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 8-6: Brzi PLC ISO/IEC 12139-1 profil za mreže u neposrednoj blizini
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 9-7: Komunikacioni profil za TCP-UDP/IP mreže
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
179 стр.
5947 RSD 
PDF
Oprema za merenje električne energije (a. c.) — Kontrola prijema — Deo 11: Metode za kontrolu prijema
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Oprema za merenje električne energije (a. c.) — Kontrola prijema — Deo 21: Posebni zahtevi za elektromehanička brojila aktivne energije (klase 0,5, 1 i 2 i indeksa klase A i B)
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Oprema za merenje električne energije (a. c.) — Kontrola prijema — Deo 31: Posebni zahtevi za statička brojila aktivne energije (klase 0,2 S, 0,5 S, 1 i 2 i indeksa klase A, B i C)
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Oprema za merenje električne energije — Sigurnost funkcionisanja — Deo 32-1: Ispitivanje stabilnosti metroloških karakteristika primenom povišene temperature
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Metoda rezonantne šupljine koja se primenjuje za merenje kompleksne permitivnosti ploča od dielektrika sa malim gubicima
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Superprovodnost – Deo 24: Merenje kritičnih struja – Zadržana kritična struja kod dvostruko savijenih, srebrom obloženih Bi-2223 superprovodnih kablova na sobnoj temperaturi
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Energetski sistemi neprekidnog napajanja (UPS) – Deo 2: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
443 стр.
8984 RSD 
PDF
Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 6-2: COSEM klase interfejsa
Srpski
Објављен 
10.08.1994 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Impulsna tehnika i aparati - Deo 2: Merenje i analiza impulsa, opšta razmatranja (identičan sa IEC 469-2:1987)

52 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia