Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-12-07
Time: 01:42


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
31.10.2019 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara- Sistemi sa vodenom maglom- Deo 10: Protokol ispitivanja za zaštitu atrijuma bočnim mlaznicama za sisteme sa otvorenim mlaznicama
Engleski
У припреми 
07.11.2019 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara- Automatski sprinkler sistemi- Projektovanje, montaža, ugradnja i tehnički prijem setova pumpi
Engleski
Повучен 
26.04.2010 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 4: Ugrađeni sistemi (SHEVS) za odvođenje dima i toplote
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Tumačenje specifičnih tačaka standarda EN 54-2:1997
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Bezbednosne preporuke za žičare za prevoz osoba - Prevencija i gašenje požara –Deo 1: Uspinjače u tunelima
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Bezbednosne preporuke za žičare za prevoz osoba - Prevencija i gašenje požara – Deo 2: Ostale uspinjače i postrojenja
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara-Sistemi za gašenje sa kondenzovanim aerosolom- Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja za komponente
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara-Sistemi za gašenje sa kondenzovanim aerosolom- Deo 2: Projektovanje, ugradnja i održavanje
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara-Sistemi sa raspršivanjem vode- Projektovanje, ugradnja i održavanje
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi sa vodenom maglom - Projektovanje i ugradnja
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi sa vodenom maglom - Projektovanje i ugradnja
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Ocenjivanje usaglašenosti sa standardima za instalacije za gašenje požara
Engleski
Повучен 
31.10.2013 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Primene na železnici — Zaštita železničkih vozila od požara — Deo 4: Zahtevi u pogledu protivpožarne zaštite za konstrukciju železničkih vozila
Engleski
Повучен 
31.10.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Primene na železnici — Zaštita železničkih vozila od požara — Deo 6: Kontrola požara i prateće mere zaštite od požara
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 14: Smernice za planiranje, projektovanje, ugradnju, tehnički prijem, korišćenje i održavanje
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
90 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi – Deo 14: Smernice za planiranje, projektovanje, ugradnju, tehnički prijem, korišćenje i održavanje
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 32: Planiranje, projektovanje, ugradnja, tehnički prijem, korišćenje i održavanje sistema za govorno upozorenje
Engleski
Повучен 
31.10.2013 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Primene na železnici — Zaštita železničkih vozila od požara — Deo 5: Zahtevi u pogledu protivpožarne zaštite za električnu opremu, uključujući opremu na trolejbusima, vođenim autobusima i vozilima na principu magnetnog lebdenja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja električnih uređaja za automatsku kontrolu i odlaganje gašenja
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 10: Zahtevi i metode ispitivanja manometara i sklopki za pritisak
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 11: Zahtevi i metode ispitivanja mehaničkih uređaja za merenje mase
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 12: Zahtevi i metode ispitivanja pneumatskih alarmnih uređaja
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 13: Zahtevi i metode ispitivanja kontrolnih i nepovratnih ventila
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 16: Zahtevi i metode ispitivanja uređaja za odorizaciju u sistemima sa CO2 niskog pritiska
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 2: Zahtevi i metode ispitivanja neelektričnih uređaja za automatsku kontrolu i odlaganje gašenja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 3: Zahtevi i metode ispitivanja ručnih uređaja za okidanje i zaustavljanje rada
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 4: Zahtevi i metode ispitivanja sklopova ventila na boci i njihovih aktuatora
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 5: Zahtevi i metode ispitivanja zonskih ventila visokog i niskog pritiska i njihovih aktuatora
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 6: Zahtevi i metode ispitivanja neelektričnih uređaja za prekidanje rada
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 7: Zahtevi i metode ispitivanja mlaznica za sisteme sa CO2
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 7: Zahtevi i metode ispitivanja mlaznica za sisteme sa CO2 - Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 8: Zahtevi i metode ispitivanja konektora
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 9: Zahtevi i metode ispitivanja specijalnih detektora požara
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 1: Specifikacije za dimne barijere - Izmena 1
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 2: Specifikacije uređaja za prirodno odvođenje dima i toplote
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
87 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote — Deo 2: Specifikacije uređaja za prirodno odvođenje dima i toplote
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote – Deo 2: Ventilatori za prirodno odvođenje dima i toplote
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 3: Specifikacije ventilatora za prinudno odvođenje dima i toplote
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 3: Specifikacije ventilatora za prinudno odvođenje dima i toplote - Ispravka
Srpski
Објављен 
27.03.2008 . 
64 стр.
5134 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i sisteme za raspršivanje vode - Deo 1: Sprinkleri
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i sisteme za raspršivanje vode - Deo 2: Sklopovi mokrog alarmnog ventila
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
52 стр.
4834 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i sisteme za raspršivanje vode - Deo 3: Sklopovi suvog alarmnog ventila
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i sisteme za raspršivanje vode - Deo 4: Hidromotorni alarmi
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i sisteme za raspršivanje vode - Deo 5: Detektori protoka vode
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara – Komponente za sisteme sprinklera i sisteme za raspršivanje vode – Deo 9: Alarmni ventili protiv potapanja
Srpski
Објављен 
30.06.2010 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi sa prahom - Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja za komponente
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi sa prahom - Deo 2: Projektovanje, ugradnja i održavanje
Srpski
Објављен 
30.06.2010 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi sa prahom - Deo 2: Projektovanje, izvođenje i održavanje
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
176 стр.
5947 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Automatski sprinkler sistemi - Projektovanje, ugradnja i održavanje
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
180 стр.
5947 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Automatski sprinkler sistemi - Projektovanje, ugradnja i održavanje
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
206 стр.
6288 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara — Automatski sprinkler sistemi — Projektovanje, ugradnja i održavanje
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara — Automatski sprinkler sistemi — Projektovanje, ugradnja i održavanje — Ispravka
Srpski
Повучен 
30.09.2011 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje penom - Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja za komponente
Srpski
Повучен 
24.09.2019 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje penom - Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja za komponente
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara – Sistemi za gašenje penom – Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja za komponente
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara — Sistemi za gašenje penom — Deo 2: Projektovanje, izvođenje i održavanje
Engleski
Повучен 
31.10.2019 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara – Sistemi za gašenje penom – Deo 2: Projektovanje, izvođenje i održavanje
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara – Sistemi za gašenje penom – Deo 2: Projektovanje, izvođenje i održavanje
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Uređaji za alarmiranje dima
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Uređaji za alarmiranje dima — Ispravka
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara – Sistemi sa vodenom maglom – Deo 16: Protokol ispitivanja za sistem ovorenih mlaznica industrijskih štednjaka na naftu
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
102 стр.
5261 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Deo 1: Projektovanje, ugradnja i održavanje
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
116 стр.
5261 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara – Sistemi za gašenje gasom – Deo 1: Projektovanje, ugradnja i održavanje
Engleski
Повучен 
26.03.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Deo 10: Fizičke osobine i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo IG-541
Engleski
Објављен 
26.03.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Deo 10: Fizička svojstva i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo IG-541
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Deo 2: Fizičke osobine i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo FK-5-1-12
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Deo 3: Fizičke osobine i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo HCFC, smeša A
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Deo 4: Fizičke osobine i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo HFC 125
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Deo 5: Fizičke osobine i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo HFC 227 ea
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Deo 6: Fizičke osobine i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo HFC 23
Engleski
Повучен 
26.03.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Deo 7: Fizičke osobine i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo IG-01
Engleski
Објављен 
26.03.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara – Sistemi za gašenje gasom – Deo 7: Fizička svojstva i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo IG-01
Engleski
Повучен 
26.03.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Deo 8: Fizičke osobine i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo IG-100
Engleski
Објављен 
26.03.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara – Sistemi za gašenje gasom – Deo 8: Fizička svojstva i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo IG-100
Engleski
Повучен 
26.03.2018 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Deo 9: Fizičke osobine i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo IG-55
Engleski
Објављен 
26.03.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara – Sistemi za gašenje gasom – Deo 9: Fizička svojstva i projektovanje sistema za gašenje gasom za sredstvo IG-55
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara – Sistemi za gašenje sa kondenzovanim aerosolom – Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja za komponente
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara – Sistemi za gašenje sa kondenzovanim aerosolom – Deo 2: Projektovanje, ugradnja i održavanje
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Hiperbarične komore — Posebni zahtevi za sisteme za gašenje požara — Performanse, instalacije i ispitivanja
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara – Sistemi za redukciju kiseonika – Projektovanje, ugradnja, planiranje i održavanje
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
77 стр.
4578 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara – Automatski sistemi sprinklera za stambene zgrade – Projektovanje, ugradnja i održavanje
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Primene na železnici — Zaštita od požara u železničkim vozilima — Deo 1: Opšte
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
75 стр.
4578 RSD 
PDF
Primene na železnici — Zaštita od požara u železničkim vozilima — Deo 2: Zahtevi koji se odnose na ponašanje materijala i komponenata pri požaru
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Primene na železnici — Zaštita od požara u železničkim vozilima — Deo 2: Zahtevi koji se odnose na ponašanje materijala i komponenata pri požaru
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Primene na železnici — Zaštita od požara u železničkim vozilima — Deo 3: Zahtevi koji se odnose na otpornost na požar protivpožarnih pregrada
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Primene na železnici — Zaštita od požara u železničkim vozilima — Deo 4: Zahtevi koji se odnose na protivpožarnu zaštitu pri konstruisanju železničkih vozila
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Primene na železnici — Zaštita od požara u železničkim vozilima — Deo 5: Zahtevi koji se odnose na protivpožarnu zaštitu za električnu opremu, uključujući opremu na trolejbusima, vođenim autobusima i vozilima na principu magnetnog lebdenja
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Primene na železnici — Zaštita od požara u železničkim vozilima — Deo 5: Zahtevi koji se odnose na zaštitu od požara za električnu opremu, uključujući opremu na trolejbusima, vođenim autobusima i vozilima na principu magnetnog lebdenja
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Primene na železnici — Zaštita od požara u železničkim vozilima — Deo 6: Kontrola požara i prateće mere zaštite od požara
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Primene na železnici — Zaštita od požara u železničkim vozilima — Deo 7: Zahtevi koji se odnose na protivpožarnu zaštitu za zapaljive tečnosti i zapaljive gasne instalacije
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Primene na železnici — Energetski i upravljački kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar za železnička vozna sredstva — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Primene na železnici - Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebenim karakteristikama koje se odnose na požar - Standardna debljina - Deo 2: Jednožilni kablovi
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Primene na železnici - Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebenim karakteristikama koje se odnose na požar - Deo 2-1: Kablovi sa umreženom elastomernom izolacijom - Jednožilni kablovi
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Primene na železnici — Energetski i upravljački kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Deo 2-2: Kablovi sa umreženom elastomernom izolacijom — Višežilni kablovi
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Standardna debljina — Deo 3: Višežilni kablovi
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Primene na železnici — Energetski i upravljački kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Deo 3-1: Kablovi sa umreženom elastomernom izolacijom sa redukovanim merama — Jednožilni kablovi
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Primene na železnici — Energetski i upravljački kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Deo 3-2: Kablovi sa umreženom elastomernom izolacijom sa redukovanim merama — Višežilni kablovi
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Tankoslojni i standardne debljine — Uputstvo za upotrebu
Engleski
Објављен 
24.03.2014 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim performansama koje se odnose na požar — Uputstvo za upotrebu
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 1: Uvod
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 1: Uvod
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 10: Detektori plamena - Tačkasti detektori
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 10: Detektori plamena - Tačkasti detektori - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 11: Ručni javljači požara
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 11: Ručni javljači požara - Izmena 1
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 12: Detektori dima - Linijski detektori koji koriste optički svetlosni snop
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 12: Detektori dima — Linijski detektori koji koriste optički svetlosni snop
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 13: Ocenjivanje kompatibilnosti komponenata sistema
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 13: Ocenjivanje kompatibilnosti i pogodnosti za priključivanje komponenata sistema
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 16: Oprema za kontrolu i indikaciju požara glasovnim upozorenjem
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 17: Izolatori za kratak spoj
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 18: Ulazno-izlazni uređaji
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 18: Ulazno-izlazni uređaji - Ispravka
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 2: Oprema za kontrolu i indikaciju
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 2: Oprema za kontrolu i indikaciju - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 20: Usisni dimni detektori
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 20: Usisni dimni detektori — Ispravka
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 21: Pojedinačna oprema za prenošenje alarmnog signala i signala za upozorenje o grešci
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 22: Linijski detektori toplote koji mogu da se resetuju
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi- Deo 23:Požarni alarmni uređaji- Vizualni alarmni uređaji
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 25: Komponente koje koriste radio-linkove
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 25: Komponente koje koriste radio-linkove — Ispravka
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 26: Detektori ugljen-monoksida — Tačkasti detektori
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 27:Dimni detektori za kanale
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi – Deo 28: Linijski detektori toplote koji ne mogu da se resetuju
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 29: Multisenzorski detektori požara — Tačkasti detektori sa kombinacijom dimnih i toplotnih senzora
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 3: Požarni alarmni uređaji - Sirene
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 3: Požarni alarmni uređaj - Sirene - Izmena 1
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 3: Požarni alarmni uređaj - Sirene - Izmena 2
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 3: Požarni alarmni uređaji — Sirene
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
97 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi – Deo 30: Multisenzorski detektori požara – Tačkasti detektori sa kombinacijom senzora ugljen-monoksida i toplotnih senzora
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
113 стр.
5261 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 31: Multisenzorni detektori požara — Tačkasti detektori koji koriste kombinovane senzore za dim, ugljen-monoksid i, opciono, za toplotu
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
107 стр.
5261 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi – Deo 31: Multisenzorski detektori požara – Tačkasti detektori koji koriste kombinaciju dima, ugljen-monoksida i, opciono, toplotne senzore
Srpski
Објављен 
31.03.2011 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 4: Oprema za napajanje
Srpski
Објављен 
31.03.2011 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 4: Oprema za napajanje - Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 4: Oprema za napajanje - Izmena 2
Srpski
Повучен 
26.06.2017 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 5: Detektori toplote — Tačkasti detektori
Srpski
Повучен 
26.06.2017 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 5: Detektori toplote — Tačkasti detektori — Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 5: Tačkasti detektori toplote
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi – Deo 5: Detektori toplote – Tačkasti detektori toplote
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Komponente sistema za automatsko otkrivanje požara - Deo 7: Specifikacija za tačkaste detektore dima koji rade na principu rasipanja svetlosti, propuštanja svetlosti ili jonizacije (ekvivalentan sa EN 54-7:1982)
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 7: Dimni detektori - Tačkasti detektori koji rade na principu rasipanja svetlosti, propuštanja svetolosti ili jonizacije
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 7: Dimni detektori - Tačkasti detektori koji rade na principu rasipanja svetlosti, propuštanja svetlosti ili jonizacije - Izmena 2
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi – Deo 7: Dimni detektori – Tačkasti detektori koji rade na principu rasipanja svetlosti, propuštanja svetlosti ili jonizacije
Srpski
Повучен 
21.04.2011 . 
30 стр.
3700 RSD 
PDF
Komponente sistema za automatsko otkrivanje požara - Deo 8: Specifikacija za detektore toplote u području visokih temperatura (ekvivalentan sa EN 54-8:1982)
Srpski
Повучен 
28.02.2018 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Komponente sistema za automatsko otkrivanje požara - Deo 9: Metode ispitivanja osetljivosti u uslovima požara (ekvivalentan sa EN 54-9:1982)
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi creva - Deo 1: Crevna vitla sa polukrutim crevom
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Sistemi creva - Deo 2: Sistemi sa pljosnatim crevom
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Pregled i ispitivanje – Deo 58: Vrata voznog okna, ispitivanje otpornosti na požar
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Mala plovila – Zaštita od požara
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Mala plovila – Protivpožarna zaštita - Deo 1: Mala plovila dužine do i uključujući 15 m
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Sistemi za otkrivanje požara i alarmiranje - Deo 1: Opšti pojmovi i definicije - (Identičan sa ISO 7240-1:1988)
Srpski
Објављен 
23.02.1994 . 
30 стр.
3700 RSD 
PDF
Sistemi za otkrivanje požara i pobudivanje požarnog alarma u zgradama - Zahtevi za ručne javljače

154 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia