Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6776

Пријавите се!
 

Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
15.11.2018 . 
46 стр.
3654 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada – Određivanje odabranih polihlorovanih bifenila (PCB) u čvrstom otpadu pomoću gasne hromatografije sa detektorom zahvata elektrona ili masene spektrometrijske detekcije
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
31 стр.
2956 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta — Rizik koji potiče od naftnih ugljovodonika — Deo 2: Određivanje alifatičnih i aromatičnih frakcija poluisparljivih naftnih ugljovodonika pomoću gasne hromatografije sa detekcijom plamene jonizacije (GC/FID)
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
21 стр.
2463 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje elemenata indukovano-kuplovanom plazma optičko-emisionom spektrometrijom (ICP-OES)
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
16 стр.
2012 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje elemenata indukovano-kuplovanom plazma masenom spektrometrijom (ICP-MS)
Engleski
Повучен 
30.11.2018 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje elemenata atomskom apsorpcionom spektrometrijom u grafitnoj peći (GF-AAS)
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje žive — Deo 1: Atomska apsorpciona spektrometrija pomoću tehnike hladne pare (CV-AAS)
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
9 стр.
1519 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje žive — Deo 2: Atomska fluoroscentna spektrometrija – tehnika hladne pare (CV-AFS)
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
28 стр.
2792 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Određivanje Cr VI u čvrstim materijalima alkalnom digestijom i jonskom hromatografijom sa spektrofotometrijskom detekcijom
Srpski
Повучен 
26.06.2017 . 
40 стр.
3943 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Određivanje odabranih polihlorovanih bifenila (PCB) u čvrstom otpadu pomoću gasne hromatografije sa detektorom zahvata elektrona ili masene spektrometrijske detekcije
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
49 стр.
3654 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada – Određivanje odabranih polihlorovanih bifenila (PCB) u čvrstom otpadu pomoću gasne hromatografije sa detektorom zahvata elektrona ili masene spektrometrijske detekcije
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
41 стр.
3448 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Određivanje elementarnog sastava pomoću rendgenske fluorescencije
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
17 стр.
2135 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje organski vezanih halogena koji mogu da se adsorbuju (AOX)
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
32 стр.
2956 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje polihlorovanih bifenila (PCB) gasnom hromatografijom sa masenom detekcijom (GC-MS) i gasnom hromatografijom sa detekcijom zahvata elektrona (GC-EDC)
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
39 стр.
3284 RSD 
PDF
Zemljište, tretirani biootpad i mulj – Određivanje polihlorovanih bifenila (PCB) gasnom hromatografijom sa masenom detekcijom (GC-MS) i gasnom hromatografijom sa detekcijom zahvata elektrona (GC-EDC)
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
11 стр.
1684 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje ukupnog azota metodom suvog sagorevanja
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje sadržaja azota po Kjeldalu
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
25 стр.
2627 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište – Određivanje elemenata optičko-emisionom spektrometrijom sa indukovano-kuplovanom plazmom (ICP-OES)
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
25 стр.
2627 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište – Određivanje elemenata masenom spektrometrijom sa indukovano-kuplovanom plazmom (ICP-MS)
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
11 стр.
1684 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Digestija rastvorljivih frakcija elemenata u azotnoj kiselini
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
12 стр.
1684 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Digestija rastvorljivih frakcija elemenata u carskoj vodi

53 found, page 1 from 3 Одштампај резултати претраге        1 | 2 | 3