Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6826

Пријавите се!
 

Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
15.11.2018 . 
46 стр.
3654 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada – Određivanje odabranih polihlorovanih bifenila (PCB) u čvrstom otpadu pomoću gasne hromatografije sa detektorom zahvata elektrona ili masene spektrometrijske detekcije
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
25 стр.
2627 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Digestija uzoraka otpada alkalnim topljenjem
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
24 стр.
2627 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Uputstvo za korišćenje ekotoksikoloških ispitivanja primenjivih na otpad
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
42 стр.
3448 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Skrining metode analize elementarnog sastava otpada na terenu pomoću rendgenske fluorescentne spektroskopije
Engleski
Објављен 
29.11.2013 . 
51 стр.
3858 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Detekcija i određivanje broja Escherichia coli
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
31 стр.
2956 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Kinetičko ispitivanje u cilju procene potencijala za stvaranje kiseline, otpada iz ekstraktivne industrije koji sadrži sulfide
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
136 стр.
5378 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Opšte uputstvo za karakterizaciju otpada iz ekstraktivne industrije
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Ispitivanje ponašanja pri izluživanju — Uticaj pH na izluživanje uz početno dodavanje kiseline/baze
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
29 стр.
2792 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Ispitivanje ponašanja pri izluživanju — Uticaj pH na izluživanje uz stalnu kontrolu pH
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
21 стр.
2463 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Ispitivanje ponašanja pri izluživanju — Ispitivanje za određivanje kiselinskog i baznog neutralizacionog kapaciteta
Engleski
Објављен 
29.11.2013 . 
9 стр.
1519 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje specifične električne provodnosti
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Karakterizacija otpada — Određivanje gornje toplotne moći i izračunavanje neto toplotne moći
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
21 стр.
2463 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje elemenata indukovano-kuplovanom plazma optičko-emisionom spektrometrijom (ICP-OES)
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
16 стр.
2012 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje elemenata indukovano-kuplovanom plazma masenom spektrometrijom (ICP-MS)
Engleski
Повучен 
30.11.2018 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje elemenata atomskom apsorpcionom spektrometrijom u grafitnoj peći (GF-AAS)
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje žive — Deo 1: Atomska apsorpciona spektrometrija pomoću tehnike hladne pare (CV-AAS)
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
9 стр.
1519 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje žive — Deo 2: Atomska fluoroscentna spektrometrija – tehnika hladne pare (CV-AFS)
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Ekstrakcija za određivanje sadržaja amonijaka, nitrata i nitrita
Engleski
Повучен 
30.11.2018 . 
18 стр.
2135 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje sadržaja farmaceutskih proizvoda
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
21 стр.
2463 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje nonilfenola (NP) i nonifenil-mono-dietoksilata i nonifenil-dietoksilata pomoću kapilarne gasne hromatografije sa maseno-spektrometrijskom detekcijom (GC-MS)

63 found, page 1 from 4 Одштампај резултати претраге        1 | 2 | 3 | 4