Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-12-07
Time: 09:52


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
27.02.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Toplotne performanse zgrada - Propustljivost za vazduh građevinskih komponenata i građevinskih elemenata - Laboratorijska ispitna metoda
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Zid-zavese – Vazdušna propustljivost – Zahtevi za performanse i klasifikacija
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Zid-zavese – Vazdušna propustljivost – Metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Zid-zavese – Vodonepropusnost – Zahtevi za performanse i klasifikacija
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Zid-zavese – Vodonepropusnost – Laboratorijsko ispitivanje pod statičkim pritiskom
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Zid-zavese – Otpornost na opterećenje vetrom – Metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Zid-zavesa — Vodonepropusnost — Laboratorijsko ispitivanje pod dinamičkim uslovima vazdušnog pritiska i raspršivanja vode
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Zid-zavese – Vodonepropusnost – Ispitivanje ugrađenih proizvoda
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Zid-zavese – Otpornost na opterećenje vetrom – Zahtevi za performanse
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Zid zavese – Terminologija
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Zid-zavesa – Terminologija
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti nenosećih konstrukcija na požar — Deo 1: Zidovi
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti nenosećih konstrukcija na požar — Deo 3: Zid-zavesa — Potpuna konfiguracija (ceo sklop)
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti nenosećih konstrukcija na požar — Deo 4: Zid-zavesa — Delimična konfiguracija
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti nosećih konstrukcija na požar — Deo 1: Zidovi
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Zid-zavese – Standard za proizvod
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
89 стр.
4920 RSD 
PDF
Zid-zavesa — Standard za proizvod
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Toplotne performanse zid-zavesa - Proračun koeficijenta prolaza toplote
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Zid-zavese – Otpornost na udar – Zahtevi za performanse
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Zid-zavesa — Otpornost na udar — Zahtevi za performanse
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Metalni profili sa termičkom barijerom - Mehaničke performanse - Zahtevi, potvrda i ispitivanja za proveru
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Samonoseći metalni limovi i trake za pokrivanje krovova i za spoljašnja i unutrašnja oblaganja zidova - Specifikacija proizvoda i zahtevi
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Potpuno oslonjeni metalni limovi i trake za pokrivanje krovova i spoljašnja i unutrašnja oblaganja zidova - Specifikacija proizvoda i zahtevi
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Potpuno oslonjeni metalni limovi i trake za pokrivanje krovova i spoljašnje i unutrašnje oblaganje zidova — Specifikacija proizvoda i zahtevi
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar — Deo 12: Zidani noseći zidovi
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar — Nenoseći zidovi — Deo 4: Zastakljene konstrukcije
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar – Nenoseći zidovi – Deo 4: Zastakljene konstrukcije
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar — Nenoseći zidovi — Deo 5: Konstrukcije od metalnih sendvič-panela
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar – Nenoseći zidovi – Deo 5: Konstrukcije od metalnih sendvič-panela
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar — Nenoseći zidovi — Deo 6: Zid-zavesa
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Prozirne ravne čvrste ploče od polikarbonata (PC) za unutrašnju i spoljašnju upotrebu za krovove, zidove i tavanice — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Akustika – Način ispitivanja pregrada u sistemu suve gradnje od gips-kartonskih ploča na čeličnim potkonstrukcijama – Izolacija od vazdušnog zvuka
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Zid-zavesa – Određivanje smicanja spojeva – Metoda ispitivanja i zahtevi
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Određivanje čvrstoće oslonaca ispune – Metoda ispitivanja i zahtevi
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Toplotne performanse zgrada - Određivanje toplotne otpornosti pomoću metode grejne kutije korišćenjem toplotnog fluksmetra - Zidane konstrukcije
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Čvrstoća pri smicanju i krutost u ravni drvenih okvirnih zidnih panela
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 1: Spone, ankeri, vešaljke i konzole
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 2: Nadvojne grede
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 3: Armatura ležišnih spojnica od čeličnih mreža
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 10: Određivanje nosivosti i deformabilnosti konzola
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 11: Određivanje mera i podužne zakrivljenosti nadvojnih greda
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 2: Određivanje prianjanja armature u ležišnim spojnicama od maltera
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 3: Određivanje nosivosti pri smicanju varova armature u ležišnim spojnicama
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 5: Određivanje nosivosti pri zatezanju i pritisku i karakteristike odnosa opterećenja i pomeranja zidnih veza (ispitivanje u paru)
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 6: Određivanje nosivosti pri zatezanju i pritisku i karakteristike odnosa opterećenja i pomeranja zidnih veza (pojedinačno ispitivanje)
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 7: Određivanje nosivosti pri zatezanju i pritisku i karakteristike odnosa opterećenja i pomeranja zidnih veza (ispitivanje u paru veza u malteru)
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 8: Određivanje nosivosti i deformabilnosti vešaljki za tavanjače
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 9: Određivanje otpornosti nadvojnih greda na savijanje i smicanje
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 9: Određivanje otpornosti nadvojnih greda prema savijanju i smicanju
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Toplotne performanse zid-zavese – Proračun koeficijenta prolaza toplote
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Akustika – Merenje zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije građevinskih elemenata – Deo 3: Zvučna izolacija fasada
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Zid-zavese – Vodonepropusnost – Laboratorijsko ispitivanje pod dinamičkim uslovima vazdušnog pritiska i raspršivanja vode
Srpski
Објављен 
07.09.1995 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Visokogradnja - Modularna koordi-nacija - Spratne visine i visine pro-storija (identičan sa ISO 6512:1982)
Srpski
Објављен 
29.05.2002 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Standardi za performanse u građenju - Predstavljanje nivoa performansi fasada načinjenih od komponenata iz istog izvora
Srpski
Објављен 
29.05.2002 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Vertikalni građevinski elementi - Ispitivanje otpornosti na udar - Predmeti kojima se vrše udari i opšti postupci ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
VISOKOGRADNJA. MODULARNA KOORDINACIJA. SPRATNE VISINE. KOMPONENTE I MERE//
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
VISOKOGRADNJA. MODULARNA KOORDINACIJA. VISINE PROSTORIJA STAMBENIH ZGRADA. KOMPONENTE I MERE//
Srpski
Објављен 
31.05.2017 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Pregradni zidovi i zidne obloge sa metalnom potkonstrukcijom – Deo 1: Oblaganje gipsanim pločama

58 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia