Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-12-09
Time: 18:46


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Funkcionalna referentna arhitektura za komunikacije u pametnim sistemima za merenje
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
87 стр.
4920 RSD 
PDF
Komunikacioni sistem za merače – Prateći TR za EN 13757-2, EN 13577-3 i EN 13757-7, primeri i dopunske informacije
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Primene na železnici — Daljinsko radio-upravljanje vučnog vozila za teretni saobraćaj sa više vučnih jedinica
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Električna oprema industrijskih mašina — Serijski link podataka za komunikaciju u realnom vremenu između komandi i pogona
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
146 стр.
5604 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata — Deo 80-1: Smernice za razmenu informacija iz modela podataka zasnovanog na CDC-u primenom standarda IEC 60870-5-101 ili IEC 60870-5-104
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Deo 2: Rečnik
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Komunikacioni sistem za merače i daljinsko očitavanje merača — Deo 1: Razmena podataka
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
142 стр.
5604 RSD 
PDF
Komunikacioni sistem za merače – Deo 1: Razmena podataka
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Komunikacioni sistem za merače i daljinsko očitavanje merača — Deo 2: Fizički sloj i sloj linka
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Komunikacioni sistem za merače – Deo 2: Žičana M-Bus komunikacija
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
151 стр.
5947 RSD 
PDF
Komunikacioni sistem za merače i daljinsko očitavanje merača — Deo 3: Namenski sloj aplikacije
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
104 стр.
5261 RSD 
PDF
Komunikacioni sistem za merače – Deo 3: Protokoli aplikacije
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Komunikacioni sistem za merače i daljinsko očitavanje merača — Deo 4: Bežično očitavanje merača (radio-očitavanje merača za rad u SRD opsegu od 868 MHz do 870 MHz)
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Komunikacioni sistem za merače i daljinsko očitavanje merača – Deo 4: Bežično očitavanje merača (radio-očitavanje merača za rad u SRD opsegu)
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
100 стр.
4920 RSD 
PDF
Komunikacioni sistem za merače i daljinsko očitavanje merača – Deo 4: Bežična M-Bus komunikacija
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
84 стр.
4920 RSD 
PDF
Komunikacioni sistem za merače i daljinsko očitavanje merača — Deo 5: Bežični relejni prenos
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
108 стр.
5261 RSD 
PDF
Komunikacioni sistem za merače – Deo 5: Bežični M-Bus relejni prenos
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni sistem za merače i daljinsko očitavanje merača — Deo 6: Lokalna sabirnica
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni sistem za merače – Deo 6: Lokalna sabirnica
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
91 стр.
4920 RSD 
PDF
Komunikacioni sistem za merače – Deo 7: Usluge prenosa i bezbednosti
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Komunikacioni sistemi za merače – Bežično mrežno povezivanje za razmenu podataka merača – Deo 1: Okvir za uvođenje i standardizaciju
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni sistemi za merače – Bežično mrežno povezivanje za razmenu podataka merača – Deo 2: Sloj mreže i specifikacija steka
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Komunikacioni sistemi za merače – Bežično mrežno povezivanje za razmenu podataka merača – Deo 3: Specifikacije sloja aplikacije energetskog profila
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Primene na železnici — Sistem daljinskog radio-upravljanja vučnog vozila za teretni saobraćaj
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Primene na železnici – Sistem daljinskog radio-upravljanja vučnog vozila za manevrisanje
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Standardizovanje međusobnih veza emisionih predajnika ili predajničkih sistema i uređaja za nadzor - Deo 2: Standardi za interfejse sistema koji su međusobno povezani sabirnicama podataka
Srpski
Објављен 
29.12.2009 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 2: Radni uslovi - Sekcija 1: Napajanje i elektromagnetska kompatibilnost
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 2: Radni uslovi - Sekcija 2: Uslovi okoline (klimatski, mehanički i drugi neelektrični uticaji)
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5: Protokoli za prenos - Sekcija 1: Formati okvira za prenos
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
184 стр.
6288 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5-101: Protokoli za prenos - Prateći standard za osnovne zadatke daljinskog upravljanja
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje – Deo 5-101: Protokoli za prenos – Prateći standard za osnovne zadatke daljinskog upravljanja – Izmena 1
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5: Protokoli za prenos - Sekcija 102: Prateći standard za prenos potpune integracije u elektroenergetskim sistemima
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
108 стр.
5261 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5-103: Protokoli za prenos - Prateći standard za interfejs za prenos informacija uređaja za zaštitu
Engleski
Објављен 
10.10.2007 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5-104: Protokoli za prenos - Pristupanje mreži korišćenjem standardnih profila za transport prema standardu IEC 60870-5-101
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje – Deo 5-104: Protokoli za prenos – Pristupanje mreži korišćenjem standardnih profila za transport prema standardu IEC 60870-5-101 – Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
105 стр.
5261 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5: Protokoli za prenos - Sekcija 2: Procedure za prenos i uspostavljanje veze
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5: Protokoli za prenos - Sekcija 3: Opšta struktura aplikacionih podataka
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5: Protokoli za prenos - Sekcija 4: Definicija i kodiranje informacionih elemenata aplikacije
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
107 стр.
5261 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5: Protokoli za prenos - Sekcija 5: Osnovne aplikacione funkcije
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje — Deo 5-6: Smernice za ispitivanje usaglašenosti za seriju pratećih standarda EN 60870-5
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 6: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T - Sekcija 2: Primena osnovnih standarda (OSI slojevi 1-4)
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
89 стр.
4920 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 6: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T - Sekcija 501: Definicije servisa TASE.1
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 6: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T - Sekcija 502: Definicije protokola TASE.1
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
136 стр.
5604 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 6: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T - Sekcija 503: Servisi i protokol TASE.2
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
157 стр.
5947 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje — Deo 6-503: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T — Servisi i protokol TASE.2
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 6: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T - Sekcija 601: Funkcionalni profil za obezbeđenje transportnog servisa orijentisanog za povezivanje preko trajnog pristupa na mrežu sa komutacijom paketa podataka
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 6-701: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T - Funkcionalni profil za obezbeđenje primene servisa TASE.1 u krajnjim sistemima
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 6-702: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T - Funkcionalni profil za obezbeđenje primene servisa TASE.2 u krajnjim sistemima
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje — Deo 6-702: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T — Funkcionalni profil za obezbeđenje primene servisa TASE.2 u krajnjim sistemima
Engleski
Повучен 
28.02.2013 . 
99 стр.
4920 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 6-802: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T - Modeli predmeta TASE.2
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
98 стр.
4920 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje — Deo 6-802: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T — Objektni modeli TASE.2
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
99 стр.
4920 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje — Deo 6-802: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T — Modeli predmeta TASE.2
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi za upravljanje industrijskim procesima - Klasifikacija adaptivnih kontrolera u cilju vrednovanja
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Automatizacija distribucije korišćenjem sistema distributivnih linijskih nosilaca - Deo 3-22: Zahtevi za prenos signala kroz mrežu - Intruzivni sprežni uređaji između faze i zemlje i ekrana i zemlje u srednjenaponskom sistemu (MV)
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Automatizacija distribucije korišćenjem sistema distributivnih linijskih nosilaca - Deo 4-33: Protokoli za komunikaciju podacima - Sloj linka za podatke - Protokol sa uspostavljanjem direktne veze
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Automatizacija distribucije korišćenjem sistema distributivnih linijskih nosilaca - Deo 4-511: Protokoli za komunikaciju podacima - Upravljanje sistemima - Protokol CIASE
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Automatizacija distribucije korišćenjem sistema distributivnih linijskih nosilaca - Deo 4-512: Protokoli za komunikaciju podacima - Upravljanje sistemom korišćenjem profila iz 61334-5-1 - Baza upravljačkih informacija (MIB)
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Automatizacija distribucije korišćenjem sistema distributivnih linijskih nosilaca - Deo 4-61: Protokoli za komunikaciju podacima - Sloj mreže - Protokol za uspostavljanje direktne veze
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
129 стр.
5604 RSD 
PDF
Automatizacija distribucije korišćenjem sistema distributivnih linijskih nosilaca - Deo 5-1: Profili nižeg sloja - Profil prostiranja digitalne frekvencijske modulacije (S-FSK)
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Automatizacija distribucije korišćenjem sistema distributivnih linijskih nosilaca - Deo 6: Pravilo kodiranja A-XDR
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Deo 10: Ispitivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
90 стр.
4920 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatiku u elektroenergetskim objektima — Deo 10: Ispitivanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
30.11.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Deo 3: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
75 стр.
4578 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatiku u elektroenergetskim objektima — Deo 3: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Deo 4: Upravljanje projektom i sistemom
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata — Deo 4: Upravljanje projektom i sistemom
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
136 стр.
5604 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Deo 5: Komunikacioni zahtevi za funkcije i modele uređaja
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
149 стр.
5604 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatiku u elektroenergetskim objektima — Deo 5: Komunikacioni zahtevi za funkcije i modelovanje uređaja
Engleski
Повучен 
28.02.2013 . 
150 стр.
5604 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Deo 6: Jezik za opis konfiguracije za komunikaciju u električnim podstanicama koje se odnose na IED
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
224 стр.
6631 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata — Deo 6: Jezik za opis konfiguracije za komunikaciju sa IED-ovima u energetskim postrojenjima
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
192 стр.
6288 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata – Deo 6: Jezik za opis konfiguracije za komunikaciju sa IED-ovima u energetskim postrojenjima – Izmena 1
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
116 стр.
5261 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Deo 7-1: Osnovna komunikaciona struktura za podstanice i napojne vodove - Principi i modeli
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
298 стр.
7572 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata — Deo 7-1: Osnovna komunikaciona struktura — Principi i modeli
Engleski
Повучен 
28.02.2013 . 
176 стр.
5947 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Deo 7-2: Osnovna komunikaciona struktura za podstanice i napojne vodove - Opis interfejsa za prenos servisa (ASCI)
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
223 стр.
6631 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata — Deo 7-2: Osnovna informaciona i komunikaciona struktura — Interfejs apstraktnih komunikacionih servisa (ACSI)
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Deo 7-3: Osnovna komunikaciona struktura za podstanice i napojne vodove - Klase opštih podataka
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
189 стр.
6288 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata — Deo 7-3: Osnovna komunikaciona struktura — Klase zajedničkih podataka
Engleski
Повучен 
28.02.2013 . 
109 стр.
5261 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Deo 7-4: Osnovna komunikaciona struktura za podstanice i napojne vodove - Klase kompatibilnih logičkih čvorova i klase podataka
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
189 стр.
6288 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata — Deo 7-4: Osnovna komunikaciona struktura — Kompatibilne klase logičkih čvorova i objekata podataka
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
93 стр.
4920 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata - Deo 7-410: Hidroelektrane - Komunikacija za nadzor i upravljanje
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
129 стр.
5604 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata — Deo 7-410: Osnovna komunikaciona struktura — Hidroelektrane — Komunikacija za nadzor i upravljanje
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju elektroenergetskih objekata – Deo 7-410: Osnovna komunikaciona struktura – Hidroelektrane – Komunikacija za nadzor i upravljanje – Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
107 стр.
5261 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata — Deo 7-420: Osnovna komunikaciona struktura — Logički čvorovi za distribuirane izvore energije
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
142 стр.
5604 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Deo 8-1: Specifično preslikavanje komunikacionih servisa (SCSM) - Preslikavanje na MMS (prema ISO 9506-1 i ISO 9506-2) i prema ISO/IEC 8802-3
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
397 стр.
8599 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata — Deo 8-1: Specifično preslikavanje komunikacionih servisa (SCSM) — Preslikavanje na MMS (prema ISO 9506-1 i ISO 9506-2) i prema ISO/IEC 8802-3
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Deo 9-1: Specifično preslikavanje komunikacionih servisa (SCSM) - Vrednosti uzoraka iz serije jednosmernih veza od tačke do tačke
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Deo 9-2: Specifično preslikavanje komunikacionih servisa (SCSM) - Vrednosti uzoraka prema ISO/IEC 8802-3
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
75 стр.
4578 RSD 
PDF
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata — Deo 9-2: Specifično preslikavanje komunikacionih servisa (SCSM) — Vrednosti uzoraka prema ISO/IEC 8802-3
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Integrisanje aplikacija u električnim uređajima - Interfejsi sistema za upravljanje distribucijom - Deo 1: Arhitektura interfejsa i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
145 стр.
5604 RSD 
PDF
Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim sistemima — Interfejsi sistema za upravljanje distribucijom — Deo 1: Arhitektura interfejsa i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
118 стр.
5261 RSD 
PDF
Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim objektima — Interfejsi sistema za upravljanje distribucijom — Deo 100: Primenljivi profili
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
169 стр.
5947 RSD 
PDF
Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim sistemima — Interfejsi sistema za upravljanje distribucijom — Deo 11: Proširenja zajedničkog informacionog modela (CIM) za potrebe distribucije
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
212 стр.
6631 RSD 
PDF
Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim objektima — Interfejsi sistema za upravljanje distribucijom — Deo 11: Proširenja zajedničkog informacionog modela (CIM) za potrebe distribucije
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim sistemima - Interfejsi sistema za upravljanje distribucijom - Deo 13: Model formata za razmenu za distribuciju na osnovu CIM RFD
Engleski
Објављен 
10.10.2007 . 
167 стр.
5947 RSD 
PDF
Integrisanje aplikacije u električnim uređajima - Sistem interfejsa za upravljanje distribucijom - Deo 3: Interfejs za rad na mreži
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim sistemima - Interfejsi sistema za upravljanje distribucijom - Deo 4: Interfejsi za upravljanje zapisima i sredstvima
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
151 стр.
5947 RSD 
PDF
Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim sistemima – Interfejsi sistema za upravljanje elektrodistributivnim preduzećem – Deo 6: Interfejsi za održavanje i izgradnju
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim sistemima – Interfejsi sistema za upravljanje elektrodistributivnim preduzećem – Deo 8: Interfejs za podršku kupcima
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
266 стр.
7028 RSD 
PDF
Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim sistemima — Interfejsi sistema za upravljanje distribucijom — Deo 9: Interfejs za očitavanje i upravljanje brojilima
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
448 стр.
8984 RSD 
PDF
Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim objektima — Interfejsi sistema za upravljanje distribucijom — Deo 9: Interfejs za očitavanje i upravljanje brojilima
Engleski
Објављен 
10.10.2007 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Deo 1: Smernice i opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
189 стр.
6288 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Deo 301: Osnova opšteg informacionog modela (CIM)
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
542 стр.
9369 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Deo 301: Osnova zajedničkog informacionog modela (CIM)
Engleski
Повучен 
30.11.2018 . 
378 стр.
8599 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Deo 301: Osnova zajedničkog informacionog modela (CIM)
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
377 стр.
8599 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Deo 301: Osnova zajedničkog informacionog modela (CIM)
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
461 стр.
8984 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme upravljanja elektroenergetskim sistemom (EMS-API) – Deo 301: Osnova zajedničkog informacionog modela (CIM)
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Deo 402: Opšti servisi
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Deo 403: Pristup generičkim podacima
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Deo 404: Pristup podacima velikom brzinom (HSDA)
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Deo 405: Generički događaji i prijavljeni korisnici (GES)
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Deo 407: Pristup vremenskim serijama podataka (TSDA)
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
125 стр.
5604 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Deo 452: CIM profili statičkog modela sistema za prenos električne energije
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
107 стр.
5261 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Deo 452: CIM profili statičkog modela sistema za prenos električne energije
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
181 стр.
6288 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme upravljanja elektroenergetskim sistemom (EMS-API) – Deo 452: CIM profili statičkog modela sistema za prenos električne energije
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Deo 453: Razmena grafičkih prikaza na osnovu CIM
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Deo 453: Profil razmene grafičkih prikaza
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Deo 456: Profili rešenja proračuna ustaljenog režima elektroenergetskog sistema
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs sistema za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) – Deo 456: Profili proračuna ustaljenog režima elektroenergetskog sistema – Izmena 1
Engleski
Објављен 
10.10.2007 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Deo 501: Šema opisa resursa za opšti model informacija (CIM RDF)
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Deo 552: CIMXML format za razmenu modela
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme upravljanja elektroenergetskim sistemom (EMS-API) – Deo 552: CIMXML format za razmenu modela
Engleski
Објављен 
27.03.2008 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Karakteristike performansi i metode etaloniranja sistema za prikupljanje digitalnih podataka i odgovarajući softver
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
390 стр.
8599 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature — Sistemi kontrolera i uređaja za interfejs (CDI) — Deo 7: CompoNet
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
365 стр.
8599 RSD 
PDF
Okvir za komunikaciju na tržištu električnom energijom — Deo 301: Proširenja zajedničkog informacionog modela (CIM) za tržište energije
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Okvir za komunikacije na tržištu električnom energijom — Deo 351: Profil za razmenu modela CIM evropskog tržišta energije
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
77 стр.
4578 RSD 
PDF
Okvir komunikacija na tržištu električne energije – Deo 351: Razmena profila CIM modela za potrebe evropskog tržišta električne energije
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Okvir za komunikacije na tržištu električnom energijom — Deo 450: Profil i pravila kontekstnog modelovanja
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Okvir za komunikacije na tržištu električnom energijom — Deo 451-1: Potvrda poslovnih procesa i kontekstualnog modela za CIM evropsko tržište
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Okvir komunikacija na tržištu električne energije – Deo 451-1: Poslovni proces za potvrđivanje i kontekstualni CIM model za evropski tip tržišta električne energije
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
119 стр.
5261 RSD 
PDF
Okvir za komunikaciju na tržištu električnom energijom — Deo 451-2: Razvrstavanje poslovnih procesa i kontekstualni modeli evropskog tržišta
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
4 стр.
0 RSD 
PDF
Okvir za komunikaciju na tržištu električnom energijom – Deo 451-2: Razvrstavanje poslovnih procesa i kontekstualni modeli evropskog tržišta – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
229 стр.
6631 RSD 
PDF
Okvir za komunikacije u okviru tržišta električnom energijom — Deo 451-3: Poslovni procesi alokacije prenosnih kapaciteta (eksplicitna ili implicitna aukcija) i kontekstualni modeli za evropsko tržište
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Okvir za komunikacije u okviru tržišta električnom energijom – Deo 451-3: Poslovni procesi alokacije prenosnih kapaciteta (eksplicitna ili implicitna aukcija) i kontekstualni modeli za evropsko tržište – Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Okvir za komunikacije na tržištu električnom energijom — Deo 451-4: Poslovni proces za dogovor i usklađivanje, kontekstualni model i model združivanja informacija za evropsko tržište
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Okvir komunikacija na tržištu električne energije – Deo 451-4: Poslovni proces poravnavanja i usklađivanja, kontekstualni model i model sklopa informacija za evropski tip tržišta električne energije
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Okvir za komunikacije na tržištu električnom energijom — Deo 451-5: Poslovni proces za izjavu o problemu i zahtevu za status, kontekstualni model i model združivanja informacija za evropsko tržište
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
163 стр.
5947 RSD 
PDF
Okvir komunikacija na tržištu električne energije – Deo 451-6: Objavljivanje informacija o tržištu, kontekstualnih i sastavnih modela za evropski tip tržišta
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Upravljanje elektroenergetskim sistemom i pripadajuća razmena informacija – Bezbednost podataka i komunikacija – Deo 11: Bezbednost XML datoteka
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Upravljanje elektroenergetskim sistemom i pripadajuća razmena informacija — Bezbednost podataka i komunikacija — Deo 3: Bezbednost komunikacionih mreža i sistema — Profili koji uključuju TCP/IP
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Upravljanje elektroenergetskim sistemom i pripadajuća razmena informacija – Bezbednost podataka i komunikacija – Deo 3: Bezbednost komunikacionih mreža i sistema – Profili koji uključuju TCP/IP – Izmena 1
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
241 стр.
7028 RSD 
PDF
Upravljanje elektroenergetskim sistemom i odgovarajuća razmena informacija – Bezbednost podataka i komunikacija – Deo 7: Modeli objekata podataka za upravljanje mrežom i sistemom (NSM)
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
93 стр.
4920 RSD 
PDF
Upravljanje elektroenergetskim sistemom i odgovarajuća razmena informacija – Bezbednost podataka i komunikacija – Deo 9: Upravljanje ključem digitalne bezbednosti za uređaje u elektroenergetskom sistemu
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Upravljanje elektroenergetskim sistemom i pripadajuća razmena informacija – Dugoročna interoperabilnost – Deo 100: Mapiranja CIM profila u XML šeme
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Upravljanje elektroenergetskim sistemom i pripadajuća razmena informacija — Dugoročna interoperabilnost — Deo 2: Krajnji kodovi kvaliteta za sistem nadzornog upravljanja i prikupljanja podataka (SCADA)
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
128 стр.
5604 RSD 
PDF
Sistemi za komunikaciju preko energetskih vodova za primenu u elektroenergetskim sistemima — Deo 1: Planiranje analognih i digitalnih sistema za prenos putem energetskih vodova u EHV/HV/MV elektroenergetskim mrežama
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemi za komunikaciju preko energetskih vodova za primenu u elektroenergetskim sistemima – Deo 2: Terminalna oprema za analogni prenos signala (APLC)
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
167 стр.
5947 RSD 
PDF
Integracija aplikacija u elektrodistributivnim preduzećima – Sistemski interfejsi za upravljanje distribucijom električne energije – Deo 3: Interfejs za upravljanje mrežom
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Aplikacioni programski interfejs za sisteme upravljanja elektroenergetskim sistemom (EMS-API) – Deo 456: Profili rešenja proračuna stanja elektroenergetskog sistema
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
447 стр.
8984 RSD 
PDF
Okvir komunikacija na tržištu električne energije – Deo 301: Proširenja zajedničkog informacionog modela (CIM) za potrebe tržišta električne energije
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
257 стр.
7028 RSD 
PDF
Okvir komunikacija na tržištu električne energije – Deo 451-6: Objavljivanje tržišnih podataka, kontekstualni modeli i modeli sklopa za evropski tip tržišta
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
93 стр.
4920 RSD 
PDF
Okvir komunikacija na tržištu električne energije – Deo 503: Smernice za razmenu tržišnih podataka prema profilu IEC 62325-351
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 3: Interfejsi (električne karakteristike)
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 4: Zahtevi za performanse
Srpski
Објављен 
28.05.1986 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Analogni signali za sisteme upravljanja procesima - Analogni naponski signali jednosmerne struje
Srpski
Објављен 
12.01.1994 . 
27 стр.
3507 RSD 
PDF
Uredaji i sistemi daljinskog vodenja - Deo 1: Opšte postavke - Odeljak prvi: Opšti principi
Srpski
Повучен 
29.12.2009 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Uredaji i sistemi daljinskog vodenja - Deo 2: Pogonski uslovi - Odeljak prvi: Uslovi okoline i napajanje

156 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia