Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-11-19
Time: 13:24


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
Повучен 
25.04.2016 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta - Emisija
Srpski
Објављен 
25.04.2016 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta — Emisija
Srpski
Повучен 
29.11.2010 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta - Imunost
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta - Imunost
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta — Imunost
Engleski
Повучен 
21.09.2016 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Vozila za unutrašnji transport - Elektromagnetska kompatibilnost - Bezbednost
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Vrata i garažna vrata za industrijske i trgovinske objekte - Standard za proizvod – Deo 1: Proizvodi bez protivpožarnih i protivdimnih karakteristika
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Građevinske mašine - Elektromagnetska kompatibilnost mašina na električni pogon
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Oprema za parkinge na motorni pogon za motorna vozila - Zahtevi za bezbednost i EMC pri konstruisanju, izradi, sklapanju i prijemu
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Pešačka vrata na motorni pogon — Standard za proizvod, karakteristike performansi — Pešačka vrata, osim rotirajućih vrata, prvenstveno projektovana za ugradnju sa električnim pogonom, ne uključujući karakteristike otpornosti na požar i propuštanje dima
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Oprema za telekomunikacione mreže — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Srpski
Објављен 
25.02.2009 . 
52 стр.
4834 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i problematika radio-frekvencijskog spektra (ERM) – Uređaji i oprema za telekomunikacione mreže – Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Srpski
Објављен 
25.02.2009 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i problematika radio-frekvencijskog spektra (ERM) – Uređaji i oprema za telekomunikacione mreže – Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Srpski
Објављен 
25.02.2009 . 
52 стр.
4834 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i problematika radio-frekvencijskog spektra (ERM) – Uređaji i oprema za telekomunikacione mreže – Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i problematika radio-frekvencijskog spektra (ERM) — Uređaji i oprema za telekomunikacione mreže — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i problematika radio-frekvencijskog spektra (ERM) — Uređaji i oprema za telekomunikacione mreže — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Srpski
Објављен 
30.11.2009 . 
41 стр.
4322 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i problematika radio-frekvencijskog spektra (ERM) – Uređaji i oprema za telekomunikacione mreže – Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) – Deo 2: Standard za familiju proizvoda
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 1: Opšti tehnički zahtevi
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 34: Posebni uslovi za spoljašnje uređaje za napajanje (EPS) mobilnih telefona
Engleski
Објављен 
29.11.2013 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 34: Posebni uslovi za spoljašnje uređaje za napajanje (EPS) mobilnih telefona
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 34: Posebni uslovi za spoljašnje uređaje za napajanje (EPS) mobilnih telefona
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe — Deo 1: Opšti tehnički zahtevi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 1: Opšti zahtevi, područja frekvencije i elektromagnetske smetnje
Srpski
Објављен 
30.01.2012 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 1: Opšti zahtevi, područja frekvencije i elektromagnetske smetnje
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 2-1: Zahtevi za imunost za uređaje i sisteme za telekomunikacije preko mreže koji rade u opsegu frekvencija od 95 kHz do 148,5 kHz i predviđeni su za korišćenje u stambenom i komercijalnom okruženju i okruženju lake industrije
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 2-2: Zahtevi za imunost za uređaje i sisteme za telekomunikacije preko mreže koji rade u opsegu frekvencija od 95 kHz do 148,5 kHz i predviđeni su za korišćenje u industrijskim okruženjima
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 2-3: Zahtevi za imunost za uređaje i sisteme za telekomunikacije preko mreže koji rade u opsegu frekvencija od 3 kHz do 95 kHz i predviđeni su za korišćenje od strane isporučilaca i distributera električne energije
Srpski
Повучен 
24.03.2014 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, audio-signale i interaktivne usluge - Deo 2: Elektromagnetska kompatibilnost za uređaje i opremu
Srpski
Објављен 
24.03.2014 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, audio-signale i interaktivne usluge — Deo 2: Elektromagnetska kompatibilnost za uređaje i opremu
Srpski
Повучен 
30.01.2015 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Sistemi neprekidnog napajanja (UPS) - Deo 2: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Primene na železnici - Elektromagnetska kompatibilnost - Deo 1: Opšte
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Primene na železnici - Elektromagnetska kompatibilnost - Deo 2: Emisija celokupnog železničkog sistema prema okolini
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Primene na železnici - Elektromagnetska kompatibilnost - Deo 3-1: Vozna sredstva - Voz i kompletno vozilo
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Primene na železnici - Elektromagnetska kompatibilnost - Deo 3-2: Vozna sredstva - Aparat
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Primene na železnici - Elektromagnetska kompatibilnost - Deo 4: Emisija i imunost signalnih i telekomunikacionih aparata
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Primene na železnici - Elektromagnetska kompatibilnost - Deo 5: Emisija i imunost stabilnih postrojenja za napajanje i aparata
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Alarmni sistemi - Deo 4: Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda: zahtevi za imunost za komponente požarnih, protivprovalnih i društvenih alarmnih sistema
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Alarmni sistemi — Deo 4: Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda: zahtevi za imunost za komponente požarnih, protivprovalnih, protivprepadnih, CCTV-a, kontrole pristupa i socijalnih alarmnih sistema
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektronski taksimetri
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Standardi za merne releje i zaštitnu opremu
Srpski
Објављен 
25.02.2009 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Električni uređaji za detekciju i merenje zapaljivih gasova, otrovnih gasova ili kiseonika
Srpski
Повучен 
28.07.2015 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Sistemi signala u drumskom saobraćaju - Standard za proizvod
Srpski
Објављен 
20.03.2013 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Sistemi signala u drumskom saobraćaju — Elektromagnetska kompatibilnost
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
89 стр.
4920 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Sistemi kontrolera i uređaja za interfejs - Senzor aktivatora za interfejs (AS-i)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Standard za familiju proizvoda za mašine alatke - Deo 1: Emisija
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Standard za familiju proizvoda za mašine alatke - Deo 2: Imunost
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Aparati i sistemi za komunikaciju preko vodova za napajanje koji se koriste u niskonaponskim instalacijama u frekvencijskom opsegu od 1,6 MHz do 30 MHz - Deo 2-1: Stambeno, komercijalno i industrijsko okruženje - Zahtevi za imunost
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Dodatni standard - Sklopke i odgovarajući pribor za upotrebu u elektronskim sistemima za kuće i zgrade (HBES)
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Prateći standard - Sklopke i pripadajući pribor za elektronske sisteme u kućama i zgradama (HBES) - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Prateći standard - Sklopke i pripadajući pribor za elektronske sisteme u kućama i zgradama (HBES) - Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 1: Opšti zahtevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja - Merna oprema (indeksi klase A, B i C)
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Električne instalacije za osvetljenje i orijentisanje na aerodromima — Tehnički zahtevi za sisteme za upravljanje i nadzor zemaljskog osvetljenja — Jedinice za selektivno uključenje i nadzor pojedinačnih sijalica
Engleski
Објављен 
25.02.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme u kućama i zgradama (HBES) i sisteme upravljanja i automatizacije u zgradama (BACS) -- Deo 5-1: Zahtevi za EMC, uslovi i postavke za ispitivanje
Engleski
Објављен 
25.02.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme u kućama i zgradama (HBES) i sisteme upravljanja i automatizacije u zgradama (BACS) - Deo 5-2: Zahtevi za EMC za HBES/BACS koji se koriste u stambenom i trgovinskom okruženju i okruženju lake industrije
Engleski
Објављен 
25.02.2011 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme u kućama i zgradama (HBES) i sisteme upravljanja i automatizacije u zgradama (BACS) - Deo 5-3: Zahtevi za EMC za HBES/BACS koji se koriste u industrijskom okruženju
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Standard za familiju proizvoda elektronske opreme za naknadnu ugradnju u vozila
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Električne instalacije za osvetljenje i orijentisanje na aerodromima — Dodatni vizuelni prihvatni sistemi za navođenje
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
EMC standard za mrežu – Deo 1: Žičane telekomunikacione mreže koje koriste telefonske žice
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
EMC standard za mrežu – Deo 2: Žičane telekomunikacione mreže koje koriste koaksijalne kablove
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Zaštitni uređaji prenapona mrežne frekvencije za domaćinstvo i slične primene (POP)
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji mrežne frekvencije za domaćinstvo i slične primene (POP) — Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Zahtevi za uređaje za automatsko ponovno uključenje (ARDs) prekidača - RCBOs-RCCBs za domaćinstvo i sličnu upotrebu
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Uređaji za komunikaciju preko energetskih vodova koji se koriste u niskonaponskim instalacijama — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja — Deo 1: Uređaji za kućnu upotrebu
Srpski
Повучен 
28.11.2011 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Industrijski, naučni i medicinski (ISM) radiofrekvencijski uređaji - Karakteristike elektromagnetskih smetnji - Granice i metode merenja
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
119 стр.
5261 RSD 
PDF
Industrijski, naučni i medicinski uređaji - Karakteristike radiofrekvencijskih smetnji - Granice i metode merenja
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Industrijski, naučni i medicinski uređaji - Karakteristike radiofrekvencijskih smetnji - Granice i metode merenja - Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
116 стр.
5261 RSD 
PDF
Vozila, plovila i motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja za zaštitu spoljašnjih prijemnika
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Vozila, plovila i motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja za zaštitu spoljašnjih prijemnika — Izmena 1
Srpski
Повучен 
23.12.2016 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Radio i televizijski prijemnici i pridruženi uređaji - Karakteristike radio-smetnji - Granice i metode merenja
Srpski
Повучен 
31.01.2019 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Radio i televizijski prijemnici i pridruženi uređaji — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja
Srpski
Објављен 
29.01.2010 . 
68 стр.
5134 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Zahtevi za aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje - Deo 1: Emisija
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Zahtevi za aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje — Deo 1: Emisija — Izmena 1
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Zahtevi za aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje — Deo 1: Emisija — Izmena 2
Srpski
Повучен 
31.01.2019 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Zahtevi za električne aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje - Deo 2: Imunost - Standard za familiju proizvoda
Srpski
Повучен 
23.12.2016 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Granice i metode merenja karakteristika radio-smetnji kod električnih svetiljki i sličnih uređaja
Srpski
Објављен 
31.07.2014 . 
67 стр.
5134 RSD 
PDF
Granice i metode merenja karakteristika radio-smetnji kod električnih svetiljki i sličnih uređaja
Srpski
Објављен 
30.12.2011 . 
88 стр.
5904 RSD 
PDF
Radio i televizijski prijemnici i pridruženi uređaji — Karakteristike imunosti — Granice i metode merenja
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Radio i televizijski prijemnici i pridruženi uređaji — Karakteristike imunosti — Granice i metode merenja — Izmena 11
Engleski
Повучен 
28.11.2011 . 
160 стр.
5947 RSD 
PDF
Uređaji informacione tehnologije — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja
Engleski
Повучен 
28.11.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Uređaji informacione tehnologije — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja — Izmena 1
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
179 стр.
5947 RSD 
PDF
Uređaji informacione tehnologije — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Uređaji informacione tehnologije — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja — Ispravka
Srpski
Повучен 
28.11.2011 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Uređaji informacione tehnologije - Karakteristike imunosti - Granice i metode merenja
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
101 стр.
5261 RSD 
PDF
Uređaji informacione tehnologije - Karakteristike imunosti - Granice i metode merenja
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
175 стр.
5947 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme — Zahtevi za emisiju
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
1 стр.
944 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme — Zahtevi za emisiju — Ispravka
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za audio, video, audio-vizuelne i uređaje za upravljanje scenskim osvetljenjem za profesionalnu upotrebu — Deo 1: Emisije
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za audio, video, audio-vizuelne uređaje i uređaje za upravljanje scenskim osvetljenjem za profesionalnu upotrebu — Deo 1: Emisije — Izmena 1
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za audio, video, audio-vizuelne i uređaje za upravljanje scenskim osvetljenjem za profesionalnu upotrebu — Deo 2: Imunost
Srpski
Објављен 
27.08.2013 . 
72 стр.
5497 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine — Deo 1: Naznačene vrednosti i karakteristike
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Električna oprema mašina — Deo 31: Posebni zahtevi za bezbednost i elektromagnetnu kompatibilnost za mašine za šivenje, pojedinačnih i sistema
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Električna oprema mašina — Deo 31: Posebni zahtevi za bezbednost i elektromagnetsku kompatibilnost za mašine za šivenje, pojedinačne mašine i sisteme
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Merni releji i zaštitna oprema — Deo 26: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Merni releji i zaštitna oprema — Deo 26: Zahtevi elektromagnetske kompatibilnosti — Ispravka
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
210 стр.
6288 RSD 
PDF
Niskonaponski rasklopni blokovi — Deo 1: Tipski ispitani i delimično tipski ispitani rasklopni blokovi
Srpski
Објављен 
29.12.2009 . 
54 стр.
4834 RSD 
PDF
Sklopke za kućne i slične fiksne električne instalacije - Deo 2-1: Posebni zahtevi - Elektronske sklopke
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Deo 2-1: Posebni zahtevi - Elektronske sklopke - Izmena 1
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Sklopke za kućne i slične fiksne električne instalacije — Deo 2-1: Posebni zahtevi — Elektronske sklopke — Izmena 12
Srpski
Повучен 
26.04.2010 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Deo 2: Posebni zahtevi - Sekcija 2: Sklopke sa daljinskim upravljanjem (RCS)
Srpski
Објављен 
30.11.2009 . 
193 стр.
7549 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za domaćinstvo i slične upotrebe - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Deo 1: Opšti zahtevi - Izmena 16
Engleski
Објављен 
24.03.2010 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Deo 1: Opšti zahtevi - Izmena 2
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
572 стр.
9369 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za domaćinstvo i slične upotrebe — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-14: Posebni zahtevi za električne aktivatore
Engleski
Објављен 
24.03.2010 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Deo 2-15: Posebni zahtevi za automatske električne regulatore osetljive na protok vazduha, protok vode i nivo vode
Engleski
Повучен 
26.04.2013 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Deo 2-18: Posebni zahtevi za regulatore osetljive na protok vode i vazduha, uključujući mehaničke zahteve
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
56 стр.
4834 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Deo 2-5: Posebni zahtevi za sisteme automatskih električnih regulatora za gorionike
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Deo 2-5: Posebni zahtevi za sisteme automatskih električnih regulatora za gorionike - Izmena 11
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu — Deo 2-5: Posebni zahtevi za sisteme automatskih električnih regulatora za gorionike — Izmena 2
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-6: Posebni zahtevi za automatske električne regulatore osetljive na pritisak, uključujući mehaničke zahteve
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
1 стр.
944 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu — Deo 2-7: Posebni zahtevi za merače vremena i vremenske prekidače — Ispravka
Engleski
Објављен 
25.02.2011 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu — Deo 2-7: Posebni zahtevi za vremenske sklopke i prekidače
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-8: Posebni zahtevi za električne ventile za vodu, uključujući mehaničke zahteve
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
53 стр.
4834 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Deo 2-9: Posebni zahtevi za temperaturno osetljive regulatore
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
135 стр.
5604 RSD 
PDF
Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu — Deo 2-9: Posebni zahtevi za temperaturno osetljive regulatore
Srpski
Објављен 
29.12.2009 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 2: Radni uslovi - Sekcija 1: Napajanje i elektromagnetska kompatibilnost
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
187 стр.
6288 RSD 
PDF
Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Opšti zahtevi - Metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
466 стр.
8984 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 1: Opšta pravila
Engleski
Објављен 
21.04.2011 . 
87 стр.
4920 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 1: Opšta pravila - Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
446 стр.
8984 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 2: Prekidači
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 2: Prekidači - Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature — Deo 2: Prekidači — Izmena 2
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
125 стр.
5604 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 3: Sklopke, rastavljači, sklopke rastavljači i kombinacije osigurača
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
260 стр.
7028 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature — Deo 4-1: Kontaktori i motor-starteri — Elektromehanički kontaktori i motor-starteri
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature — Deo 4-1: Kontaktori i motor-starteri — Elektromehanički kontaktori i motor-starteri — Izmena 1
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
90 стр.
4920 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 4-2: Kontaktori i motor-starteri - Naizmenični poluprovodnički kontroleri i starteri motora
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 4-2: Kontaktori i motor-starteri - Naizmenični poluprovodnički kontroleri i starteri motora - Izmena 2
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
207 стр.
6288 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature — Deo 4-2: Kontaktori i motor-starteri — Naizmenični poluprovodnički kontroleri i starteri motora
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
176 стр.
5947 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 4-3: Kontaktori i motor-starteri - Poluprovodnički kontroleri i kontaktori naizmenične struje za opterećenja koja nisu motori
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 4-3: Kontaktori i motor-starteri - Poluprovodnički kontroleri i kontaktori naizmenične struje za opterećenja koja nisu motori - Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature — Deo 4-3: Kontaktori i motor-starteri — Poluprovodnički kontroleri i kontaktori naizmenične struje za opterećenja koja nisu motori — Izmena 2
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature — Deo 4-3: Kontaktori i motor-starteri — Poluprovodnički kontroleri i kontaktori naizmenične struje za opterećenja koja nisu motori
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
185 стр.
6288 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-1: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Upravljačka kola elektromehaničkih uređaja
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-1: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Upravljačka kola elektromehaničkih uređaja - Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
215 стр.
6631 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-2: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Blizinske sklopke
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature — Deo 5-2: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi — Blizinske sklopke — Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
78 стр.
4578 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-3: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Zahtevi za blizinske uređaje sa definisanim ponašanjem u uslovima kvara (PDF)
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-3: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Zahtevi za blizinske uređaje sa definisanim ponašanjem u uslovima kvara (PDF) - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-6: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Jednosmerni interfejs za blizinske senzore i rasklopne pojačavače (NAMUR)
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-7: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Zahtevi za blizinske uređaje sa analognim izlazom
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
77 стр.
4578 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-9: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopnim elementima - Sklopke za brzinu protoka
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
93 стр.
4920 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 6-1: Višefunkcionalna oprema - Rasklopna oprema za promenu izvora napajanja
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature — Deo 6-1: Višefunkcionalna oprema — Rasklopna oprema za promenu izvora napajanja — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
216 стр.
6631 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 6-2: Višefunkcionalna oprema - Upravljački i zaštitni rasklopni uređaji (ili oprema) (CPS)
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 6-2: Višefunkcionalna oprema - Upravljački i zaštitni rasklopni uređaji (ili oprema) (CPS) - Izmena 1
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 8: Upravljačke jedinice za ugrađenu termičku zaštitu (PTC) za rotacione električne mašine
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature — Deo 8: Upravljačke jedinice za ugrađenu termičku zaštitu (PTC) za rotacione električne mašine — Izmena 2
Srpski
Повучен 
28.04.2017 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Uređaji za elektrolučno zavarivanje - Deo 10: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Srpski
Повучен 
29.12.2009 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 10: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Oprema za elektrolučno zavarivanje — Deo 10: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-11: Granice - Ograničavanje promena napona, fluktuacija napona i flikera u javnim sistemima niskonaponskog napajanja - Uređaji čija je naznačena struja 75 A i koji podležu uslovljenom priključivanju
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-12: Granice - Granice za harmonike struja koje proizvode uređaji priključeni na javne niskonaponske sisteme sa ulaznom strujom > 16 A i < 75 A po fazi
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 3-12: Granice — Granice za harmonike struja koje proizvode uređaji priključeni na javne niskonaponske sisteme sa ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-2: Granice - Granice za emisije harmonika struje (ulazna struja uređaja <= 16 A po fazi)
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-2: Granice - Granice za emisije harmonika struje (ulazna struja uređaja ≤ 16 A po fazi) – Izmena 1
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-2: Granice - Granice za emisije harmonika struje (ulazna struja uređaja ≤ 16 A po fazi) – Izmena 2
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 3-2: Granice — Granice za emisije harmonika struje (ulazna struja uređaja ≤ 16 A po fazi)
Srpski
Повучен 
23.12.2016 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-3: Granice - Ograničavanje promena napona, fluktuacija napona i flikera u javnim sistemima niskonaponskog napajanja, za uređaje čija je naznačena struja <= 16 A po fazi i koji ne podležu uslovljenom priključivanju
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 3-3: Granice — Ograničavanje promena napona, fluktuacija napona i flikera u javnim sistemima niskonaponskog napajanja, za uređaje čija je naznačena struja ≤ 16 A po fazi i koji ne podležu uslovljenom priključivanju
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-1: Generički standardi - Imunost u stambenim i komercijalnim okruženjima i okruženjima lake industrije
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-2: Generički standardi - Imunost u industrijskim okruženjima
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-3: Generički standardi - Standard za emisiju u stambenim i komercijalnim okruženjima i okruženjima lake industrije
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-3: Generički standardi - Standard za emisiju u stambenim i komercijalnim okruženjima i okruženjima lake industrije - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
1 стр.
944 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 6-3: Generički standardi — Standard za emisiju u stambenim i komercijalnim okruženjima i okruženjima lake industrije — Ispravka
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-4: Generički standardi - Standard za emisiju u industrijskim okruženjima
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-4: Generički standardi - Standard za emisiju u industrijskim okruženjima - Izmena 1
Srpski
Повучен 
31.07.2017 . 
144 стр.
6738 RSD 
PDF
Prekidači diferencijalne struje bez ugrađene prekostrujne zaštite za domaćinstvo i sličnu upotrebu (RCCB) - Deo 1: Opšta pravila
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Prekidači diferencijalne struje bez ugrađene prekostrujne zaštite za domaćinstvo i sličnu upotrebu (RCCB) - Deo 1: Opšta pravila - Izmena 12
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
169 стр.
5947 RSD 
PDF
Prekidači diferencijalne struje bez ugrađene prekostrujne zaštite za domaćinstvo i slične upotrebe (RCCB) — Deo 1: Opšta pravila
Srpski
Повучен 
31.07.2017 . 
166 стр.
7145 RSD 
PDF
Prekidači diferencijalne struje sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom za domaćinstvo i sličnu upotrebu (RCBO) - Deo 1: Opšta pravila
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Prekidači diferencijalne struje sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom za domaćinstvo i sličnu upotrebu (RCBO) - Deo 1: Opšta pravila - Izmena 12
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Prekidači diferencijalne struje sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom za domaćinstvo i sličnu upotrebu (RCBO) - Deo 1: Opšta pravila - Izmena 13
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
197 стр.
6288 RSD 
PDF
Prekidači diferencijalne struje sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom za domaćinstvo i sličnu upotrebu (RCBO) — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
134 стр.
5604 RSD 
PDF
Programabilni kontroleri — Deo 2: Zahtevi za opremu i ispitivanja
Srpski
Објављен 
29.01.2010 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Niskonaponsko napajanje sa jednosmernim izlazom - Deo 3: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)
Srpski
Повучен 
23.12.2016 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsku primenu - Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost - Deo 1: Opšti zahtevi
Srpski
Објављен 
31.05.2013 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsku primenu - Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost - Deo 2-1: Posebni zahtevi - Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za kvalitet rada osetljivih uređaja za ispitivanje i merenje za primene bez EMC zaštite
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-1: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za kvalitet rada osetljivih uređaja za ispitivanje i merenje za primene bez EMC zaštite
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsku primenu – Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost – Deo 2-2: Posebni zahtevi – Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za kvalitet rada prenosivih uređaja za ispitivanje, merenje i nadgledanje koji se koriste u sistemima niskonaponskog napajanja
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-2: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za kvalitet rada prenosivih uređaja za ispitivanje, merenje i nadgledanje, koji se koriste u niskonaponskim distributivnim mrežama
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsku upotrebu - Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost - Deo 2-3: Posebni zahtevi - Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za pretvarače sa integrisanim ili daljinskim kondicioniranjem signala
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-3: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za pretvarače sa integrisanim ili daljinskim kondicioniranjem signala
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsku upotrebu - Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost - Deo 2-4: Posebni zahtevi - Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za uređaje za nadgledanje izolacije prema IEC 61557-8 i za opremu za lociranje neispravnosti izolacije prema IEC 61557-9
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-4: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za uređaje za nadgledanje izolacije prema IEC 61557-8 i za opremu za lociranje neispravnosti izolacije prema IEC 61557-9
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsku upotrebu - Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost - Deo 2-5: Posebni zahtevi - Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za uređaje za spoljnu upotrebu sa interfejsima prema IEC 61784-1, CP 3/2
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-5: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse za uređaje za spoljnu upotrebu sa interfejsima industrijske sabirnice prema IEC 61784-1, CP 3/2
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
277 стр.
7028 RSD 
PDF
Niskonaponski rasklopni blokovi — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
296 стр.
7572 RSD 
PDF
Niskonaponski rasklopni blokovi — Deo 1: Opšta pravila
Srpski
Објављен 
31.05.2018 . 
151 стр.
7145 RSD 
PDF
Niskonaponski rasklopni blokovi – Deo 1: Opšta pravila
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Niskonaponski rasklopni blokovi — Deo 2: Energetski rasklopni blokovi
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Niskonaponski rasklopni blokovi — Deo 2: Energetski rasklopni blokovi
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Niskonaponski rasklopni blokovi — Deo 4: Posebni zahtevi za niskonaponske rasklopne blokove za gradilišta (ACS)
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Niskonaponski rasklopni blokovi — Deo 5: Blokovi za distribuciju u javnim mrežama
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
94 стр.
4920 RSD 
PDF
Niskonaponski rasklopni blokovi - Deo 6: Sistemi sabirnica
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Bezbednost mašina – Elektroosetljiva zaštitna oprema – Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja – Ispravka
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Zaštitni uređaji diferencijalne struje (RCD) za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Elektromagnetska kompatibilnost
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Oprema za osvetljenje opšte namene - Zahtevi za EMC imunost
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Oprema za osvetljenje opšte namene - Zahtevi za imunost sa aspekta elektromagnetske kompatibilnosti
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
167 стр.
5947 RSD 
PDF
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 12: Uređaji za merenje i kontrolu performansi (PMD)
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
47 стр.
4578 RSD 
PDF
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost i EMC opreme za skladištenje rasutih materijala u silosima, skladištima, bunkerima i levcima
Engleski
Повучен 
29.11.2013 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost i EMC opreme za skladištenje rasutih materijala u silosima, skladištima, bunkerima i levcima
Srpski
Објављен 
29.11.2013 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Oprema i sistemi za kontinuirani transport — Zahtevi za bezbednost i EMC opreme za skladištenje rasutih materijala u silosima, skladištima, bunkerima i levcima
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost i EMC za opremu za mehaničko rukovanje rasipnim materijalom, osim stacionarnih (nepokretnih) transportera sa trakom
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost i EMC za opremu za mehaničko rukovanje rasutim materijalom, osim stacionarnih (nepokretnih) transportera sa trakom
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
239 стр.
6631 RSD 
PDF
Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 3: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost i posebne metode za ispitivanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine — Deo 3: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost i posebne metode za ispitivanje — Izmena 1
Engleski
Повучен 
30.03.2012 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Specifični vremenski releji za industrijsku upotrebu - Deo 1: Zahtevi i ispitivanja
Engleski
Повучен 
30.03.2012 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Specifični vremenski releji za industrijsku upotrebu - Deo 1: Zahtevi i ispitivanja - Izmena 11
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
100 стр.
4920 RSD 
PDF
Vremenski releji za industrijsku upotrebu i upotrebu u stambenim objektima- Deo 1:Zahtevi i ispitivanja
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost i EMC za opremu za mehaničko rukovanje opterećenjima od pojedinačnih komada
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
77 стр.
4578 RSD 
PDF
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost i EMC za opremu za mehaničko rukovanje jedinicama tereta
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost i EMC za stacionarne (nepokretne) transportere sa trakom za rasipni materijal
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost i EMC za stacionarne (nepokretne) transportere sa trakom za rasuti materijal
Srpski
Објављен 
28.09.2010 . 
92 стр.
5904 RSD 
PDF
Elektroinstalacioni pribor — Kontrolni uređaji diferencijalne struje za domaćinstvo i slične svrhe (RCM)
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Interfejsi za kontrolere (CDI) - Deo 1: Opšta pravila
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
229 стр.
6631 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature — Sistemi kontrolera i uređaja za interfejs (CDI) — Deo 2: Senzor aktivatora za interfejs (AS-i)
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
251 стр.
7028 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Interfejsi za kontrolere (CDI) - Deo 3: Mrežni uređaj
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
390 стр.
8599 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature — Sistemi kontrolera i uređaja za interfejs (CDI) — Deo 7: CompoNet
Engleski
Повучен 
29.11.2010 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
Energetski sistemi besprekidnog napajanja (UPS) - Deo 2: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Srpski
Објављен 
29.11.2010 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Sistemi besprekidnog napajanja (UPS) — Deo 2: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
93 стр.
4920 RSD 
PDF
Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Opšti zahtevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja - Deo 11: Merna oprema
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Opšti zahtevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja - Deo 21: Tarife i oprema za upravljanje potrošnjom
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 11: Elektromehanička brojila za merenje aktivne energije (klase 0,5, 1 i 2)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 21: Statička brojila aktivne energije (klase 1 i 2)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 22: Statička brojila aktivne energije (klase 0,2 S i 0,5 S)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 23: Statička brojila reaktivne energije (klase 2 i 3)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Merenje električne energije naizmenične struje - Tarife i upravljanje potrošnjom - Deo 11: Posebni zahtevi za elektronske prijemnike upravljačkih audio-talasa
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Merenje električne energije - Tarife i upravljanje potrošnjom - Deo 21:Posebni zahtevi za uklopne časovnike
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Oprema za elektrootporno zavarivanje — Deo 2: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Statički prenosni sistemi (STS) - Deo 2: Zahtevi za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC)
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
95 стр.
4920 RSD 
PDF
Prekidači diferencijalne struje tipa B sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom i bez ugrađene prekostrujne zaštite za domaćinstvo i slične upotrebe (tip B RCCB i tip B RCBO)
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
97 стр.
4920 RSD 
PDF
Prekidači diferencijalne struje tipa F i tipa B sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom i bez ugrađene prekostrujne zaštite, za domaćinstvo i slične upotrebe
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Merenje kvaliteta električne energije u elektroenergetskim sistemima za snabdevanje — Deo 1: Uređaji za merenje kvaliteta električne energije (PQI)
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
114 стр.
5261 RSD 
PDF
Merenje kvaliteta snage u elektroenergetskim sistemima napajanja — Deo 2: Funkcionalna ispitivanja i zahtevi nesigurnosti
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
342 стр.
8086 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za uređaje za detekciju električnog luka usled kvara
Srpski
Објављен 
25.02.2011 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Elektromagnetska kompatibilnost — Metode ispitivanja i kriterijumi prihvatanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema u medicini - Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost - 2. dodatni standard: Elektromagnetna kompatibilnost - Zahtevi i ispitivanja (identičan sa IEC 601-1-2:1993 i EN 60601-1-2:1993)
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Granicne vrednosti i metode merenja karakteristika elektromagnetskih smetnji od industrijskih, naucnih i medicinskih (ISM) uređaja u opsegu radio-frekvencija

239 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia