Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-12-07
Time: 21:49


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Zastori i spoljašnja venecijanska senila ― Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost
Srpski
Објављен 
29.12.2009 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Fizičke performanse ljudi - Deo 1: Termini i definicije
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Fizičke performanse ljudi - Deo 2: Rukovanje mašinama i sastavnim delovima mašina
Srpski
Објављен 
29.12.2009 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Fizičke performanse ljudi - Deo 3: Preporučene granice sile za rukovanje mašinama
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Fizičke performanse ljudi - Deo 4: Vrednovanje položaja rada i kretanja u odnosu na mašine
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i preradu papira - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i preradu papira - Deo 2: Mašine za štampanje i lakiranje, uključujući i mašine za pripremu za štampu
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i preradu papira - Deo 3: Mašine za rezanje
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i preradu papira - Deo 4: Mašine za uvezivanje knjiga, preradu i završnu obradu papira
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Kompresori i vakuum-pumpe - Zahtevi za bezbednost - Deo 1: Kompresori
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Kompresori i vakuum-pumpe - Zahtevi za bezbednost - Deo 2: Vakuum-pumpe
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
105 стр.
5261 RSD 
PDF
Kompresori i vakuum-pumpe — Zahtevi za bezbednost — Deo 3: Procesni kompresori
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Vatrogasne pumpe - Centrifugalne vatrogasne pumpe sa vakuum-uređajem - Deo 1: Klasifikacija - Opšti i bezbednosni zahtevi
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Vatrogasne pumpe - Centrifugalne vatrogasne pumpe sa vakuum-uređajem - Deo 2: Verifikacija opštih i bezbednosnih zahteva
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Ispitivanje pokretnih mašina da bi se utvrdila vrednost emisije vibracija
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za štampanje i preradu papira - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 13: Mašine za uklanjanje žice sa bala
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 14: Rezač rolni
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu i završnu obradu papira — Deo 16: Mašine za izradu papira i kartona
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu i završnu obradu papira — Deo 17: Mašine za izradu higijenskog papira
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 2: Bubnjevi za otkoravanje (skidanje kore drveta)
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu i završnu obradu papira — Deo 21: Mašine za premazivanje
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 22: Uređaji za brušenje drveta
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu i završnu obradu papira — Deo 26: Mašine za pakovanje rolni
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu i završnu obradu papira — Deo 27: Sistemi za rukovanje rolnama
Engleski
Повучен 
28.02.2013 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Bezbednosni zahtevi za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 3: Mašine za namotavanje i sečenje i mašine za izradu višeslojnog papira
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira — Deo 3: Mašine za premotavanje i namotavanje
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 4: Palperi i uređaji za punjenje
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 5: Uređaji za rezanje papirne rolne na tabake
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 6: Kalandar
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za proizvodnju i završnu obradu papira - Deo 7: Kade
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Zahtevi za bezbednost za projektovanje i konstrukciju mašina za izradu i završnu obradu papira — Deo 8: Rifajnerske fabrike
Engleski
Повучен 
31.10.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Sprečavanje neočekivanog pokretanja
Srpski
Повучен 
31.10.2018 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Sprečavanje neočekivanog pokretanja
Engleski
Повучен 
22.09.2014 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Uređaji za zabravljivanje zaštitnika - Principi za projektovanje i izbor
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Vrednovanje emisije opasnih materija koja se prenosi vazduhom - Deo 1: Izbor metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Vrednovanje emisije opasnih materija koja se prenosi vazduhom - Deo 11: Indeks dekontaminacije
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Vrednovanje emisije opasnih materija koja se prenosi vazduhom - Deo 2: Gasna metoda praćenja za merenje veličine emisije datog zagađivača
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Vrednovanje emisije opasnih materija koja se prenosi vazduhom - Deo 3: Merenje veličine emisije datog zagađivača metodom ispitnog stola
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Vrednovanje emisije opasnih materija koja se prenosi vazduhom - Deo 4: Efikasnost apsorpcije izduvnog sistema - Metoda praćenja
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Vrednovanje emisije opasnih materija koja se prenosi vazduhom - Deo 6: Efikasnost odvajanja po masi, otvorene izduvne cevi
Srpski
Објављен 
29.12.2009 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Ocenjivanje emisije opasnih materija koje se prenose vazduhom - Deo 7: Masena efikasnost odvajanja na izlazu cevovoda
Srpski
Објављен 
29.12.2009 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Ocenjivanje emisije opasnih materija koje se prenose vazduhom - Deo 8: Parametri koncentracije zagađivača, metoda ispitnog stola
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Vrednovanje emisije opasnih materija koja se prenosi vazduhom - Deo 9: Parametri koncentracije zagađivača prema metodi ispitne sobe
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Mašine za gumu i plastične mase —Ekstruderi i linije za ekstrudiranje — Deo 1: Zahtevi za bezbednost ekstrudera
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Ekstruderi i linije za ekstrudiranje — Deo 2: Zahtevi za bezbednost čeonih peletizera
Engleski
Повучен 
31.10.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Ekstruderi i linije za ekstrudiranje — Deo 3: Zahtevi za bezbednost mašine za izvlačenje
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere - Sprečavanje eksplozije i zaštita od eksplozije - Deo 1: Osnovna načela i metodologija
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere - Sprečavanje eksplozije i zaštita od eksplozije - Deo 1: Osnovna načela i metodologija
Srpski
Објављен 
31.07.2019 . 
47 стр.
4578 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere – Sprečavanje eksplozije i zaštita od eksplozije – Deo 1: Osnovna načela i metodologija
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere — Sprečavanje i zaštita od eksplozije — Deo 2: Osnovna načela i metodologija za rudarstvo
Srpski
Објављен 
31.07.2019 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere – Sprečavanje eksplozije i zaštita od eksplozije – Deo 2: Osnovna načela i metodologija za rudarstvo
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Eksplozivne atmosfere — Sprečavanje eksplozije i zaštita od eksplozije — Deo 2: Osnovni pojmovi i metodologija za rudarstvo
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
92 стр.
4920 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza - Deo 1: Konstrukcija i ugradnja
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
114 стр.
5261 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza – Deo 1: Konstrukcija i ugradnja
Srpski
Објављен 
23.05.2012 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Bezbednost vozila za unutrašnji transport — Električni zahtevi — Deo 1: Opšti zahtevi za vozila sa akumulatorskim pogonom
Srpski
Објављен 
23.05.2012 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Bezbednost vozila za unutrašnji transport - Električni zahtevi - Deo 2: Opšti zahtevi za vozila pogonjena motorom sa unutrašnjim sagorevanjem
Srpski
Објављен 
23.05.2012 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Bezbednost vozila za unutrašnji transport — Električni zahtevi — Deo 3: Posebni zahtevi za sistem električnog prenosa snage vozila pogonjenih motorom sa unutrašnjim sagorevanjem
Engleski
Повучен 
26.04.2013 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Mašine za transport, prskanje i ugrađivanje betona i maltera - Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Mašine za transport, prskanje i ugrađivanje betona i maltera — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za usitnjavanje — Deo 1: Zahtevi za bezbednost granulatora sa noževima
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za usitnjavanje — Deo 2: Zahtevi za bezbednost peletizera
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za usitnjavanje — Deo 3: Zahtevi za bezbednost mašina za rezanje u trake
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za usitnjavanje — Deo 4: Zahtevi za bezbednost aglomeratora
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Unutrašnji mešači — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu – Unutrašnji mešači – Zahtevi za bezbednost
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta - Imunost
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta — Imunost
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju — Mašine za oblikovanje — Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju — Mašine za oblikovanje — Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Automatski razdeljivači - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju — Automatski razdeljivači testa — Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju – Intermedijarne komore - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju — Komore za privremeno odmaranje testa — Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Mašine za proizvodnju obuće, predmeta od kože i imitacije kože - Mašine za sečenje i probijanje - Bezbednosni zahtevi
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Bezbednost vozila za unutrašnji transport — Metode ispitivanja za merenje emisije buke
Srpski
Објављен 
28.08.2009 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Bezbednost dizalica - Bezbednosni i zdravstveni zahtevi - Deo 2: Graničnici i indikatorski uređaji
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Mašine za izgradnju tunela - Komore za prilagođavanje - Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Mašine za izgradnju tunela — Komore za prilagođavanje — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Mašine za izgradnju tunela — Rovokopači, mašine za iskop neprekidnog dejstva i udarni rijači — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za izgradnju tunela — Samohodne mašine sa reznom glavom i mašine za iskop neprekidnog dejstva — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
29.11.2013 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Teretne građevinske dizalice - Deo 1: Dizalice sa dozvoljenim pristupom na platformama
Srpski
Објављен 
29.11.2013 . 
64 стр.
5134 RSD 
PDF
Teretne građevinske dizalice — Deo 1: Dizalice sa dozvoljenim pristupom na platforme
Engleski
Повучен 
29.11.2013 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Teretne građevinske dizalice - Deo 2: Kose dizalice sa uređajima za nošenje tereta sa nedozvoljenim pristupom
Srpski
Објављен 
29.11.2013 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Teretne građevinske dizalice — Deo 2: Kose dizalice sa uređajima za nošenje tereta sa nedozvoljenim pristupom
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Građevinske dizalice za prevoz osoba i materijala sa vertikalno vođenom korpom
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Građevinske dizalice za prevoz osoba i materijala sa vertikalno vođenom korpom
Engleski
Повучен 
31.10.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Pumpe za tečnost - Zahtevi za bezbednost - Postupak hidrostatičkog ispitivanja
Srpski
Објављен 
31.10.2013 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Pumpe za tečnost — Zahtevi za bezbednost — Postupak hidrostatičkog ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za izradu čepova - Deo 1: Jednostrane mašine za izradu čepova sa pokretnim stolom
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za izradu profila - Deo 2: Dvostrana izrada profila i/ili mašine za profilisanje sa lančanim transporterom ili transporterima
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za izradu profila - Deo 3: Mašine za izradu profila sa ručnim pomerom sa kliznim stolom za rezanje drvenih konstrukcija
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za izradu profila - Deo 4: Mašine za obradu ivica sa lančanim transporterom (transporterima)
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Mašine za izradu profila - Deo 5: Mašine za jednostrano profilisanje sa nepomičnim stolom i valjcima za pomer ili sa lančanim transporterom
Srpski
Објављен 
29.12.2009 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Ocena i smanjenje rizika koji potiču od radijacije koju emituju mašine - Deo 1: Opšti principi
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Ocena i smanjenje rizika koji potiču od radijacije koju emituju mašine - Deo 2: Postupak merenja emisije radijacije
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Ocena i smanjenje rizika koji potiču od radijacije koju emituju mašine - Deo 3: Smanjenje zračenja prigušivanjem ili ekranskim pokrivanjem
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Mašine za proizvodnju obuće, predmeta od kože i imitacije kože - Prese za cipele i kožu - Bezbednosni zahtevi
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Zakloni na radnim mestima sa laserima — Zahtevi za bezbednost i ispitivanje
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Zakloni na radnim mestima sa laserima — Zahtevi za bezbednost i ispitivanje — Ispravka
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine sa kružnom testerom - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine sa trakastom testerom - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju ― Mašine sa trakastom testerom — Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Kalanderi — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
20.12.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 1: Putničke stepenice
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje — Posebni zahtevi — Deo 1: Putničke stepenice
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 10: Transporteri za prenos kontejnera/paleta
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 12: Oprema za pijaću vodu
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje — Posebni zahtevi — Deo 12: Pokretna oprema za vodu za piće
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 13: Oprema za servisiranje toaleta
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje — Posebni zahtevi — Deo 13: Oprema za servisiranje toaleta
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 14: Vozila za ukrcavanje putnika sa invaliditetom/posebnim potrebama
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje — Posebni zahtevi — Deo 14: Vozila za ukrcavanje putnika sa invaliditetom/posebnim potrebama
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 15: Vozila za prevoz prtljaga i opreme
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 16: Oprema za vazdušni start
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 17: Oprema za klimatizaciju
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 18: Jedinice sa kiseonikom ili azotom
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 19: Dizalice vazduhoplova i hidraulični oslonci za rep vazduhoplova
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 2: Vozila za prevoz hrane i pića
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje — Posebni zahtevi — Deo 2: Vozila za prevoz hrane i pića
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 20: Oprema za napajanje vazduhoplova električnom energijom
Engleski
Повучен 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 3: Vozila za trakastim transporterima
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje – Posebni zahtevi – Deo 3: Vozila za trakastim transporterima
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 4: Mostovi za ukrcavanje putnika
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje — Posebni zahtevi — Deo 4: Mostovi za ukrcavanje putnika
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 5: Oprema za snabdevanje vazduhoplova gorivom
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 6: Mobilne jedinice i oprema za odleđivanje/sprečavanje zaleđivanj
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje – Posebni zahtevi – Deo 6: Mobilne jedinice za odleđivanje i oprema za odleđivanje/sprečavanje zaleđivanja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 7: Oprema za pomeranje vazduhoplova
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 8: Stepenice i platforme za održavanje vazduhoplova
Engleski
Повучен 
20.12.2013 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 9: Utovarivači kontejnera/paleta
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje — Posebni zahtevi — Deo 9: Utovarivači kontejnera/paleta
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Mašina za podzemni rudnik - Specifikacija zahteva za bezbednost čeono zatvorenih konvejera
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za usitnjavanje - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za izgradnju tunela - Mašine sa izgradnju tunela metodom štita, mašine za bušenje potisnog dejstva, mašine za bušenje bušotina svrdlom i oprema za postavljanje obzida - Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Stabilne mašine za bušenje sa vađenjem jezgra — Bezbednost
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za odvajanje i ljuštenje kože i uklanjanje opne - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Čelična užad - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Čelična užad - Bezbednost - Deo 10: Zavojna užad za opštu konstrukcionu primenu
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Čelična užad - Bezbednost - Deo 2: Definicije, označavanje i klasifikacija
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Čelična užad - Bezbednost - Deo 3: Informacije za upotrebu i održavanje
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Čelična užad - Bezbednost - Deo 4: Užad sa strukovima za opštu primenu dizanja
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za proizvodnju obuće, predmeta od kože i imitacije kože - Modularna oprema za popravku cipela - Bezbednosni zahtevi
Engleski
Повучен 
21.06.2012 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za termoformiranje — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za termoformiranje — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine alatke — Bezbednost — Obradni centri
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za rezanje kamena i elemenata za zidanje na gradilištima - Bezbednost
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za punjenje i pomoćne mašine - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za livenje - Zahtevi za bezbednost za kašike za livenje, opremu za livenje, mašine za centrifugalno livenje i mašine za kontinuirano i polukontinuirano livenje
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Livačke mašine - Zahtevi za bezbednost uređaja za abrazivno čišćenje
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju — Centrifugalne mašine za proizvodnju jestivih ulja i masti — Bezbednosni i higijenski zahtevi
Srpski
Објављен 
28.11.2011 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Poljoprivredne mašine - Prednji utovarivači - Bezbednost
Srpski
Објављен 
26.05.2010 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Mašine za proizvodnju obuće, predmeta od kože i imitacije kože - Pravila za ispitivanje buke - Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Centrifuge - Opšti zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Centrifuge ─ Opšti zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Akustika - Pravila za ispitivanje buke kod alata za elemente za učvršćivanje veze - Inženjerska metoda
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Postrojenja za nanošenje prevlaka — Mašine za nanošenje tečnih organskih materijala za prevlačenje potapanjem i elektroforetskim taloženjem — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
20.12.2013 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, pogonjeni generatorskim agregatom — Bezbednost
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Električni generatori pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Bezbednost
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Mašine za snabdevanje i cirkulaciju materijala za prevlačenje pod pritiskom — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
24.03.2014 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina alatki - Hidraulične prese za savijanje
Engleski
Објављен 
24.03.2014 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina alatki — Hidraulične prese za savijanje
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost – Deo 2: Mašine za proizvodnju blokova
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost – Deo 3: Mašine sa kliznim i obrtnim stolom
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost - Deo 4: Mašine za proizvodnju betonskih krovnih ploča
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost – Deo 5-1: Mašine za izradu cevi u vertikalnom položaju
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost – Deo 5-2: Mašine za izradu cevi u horizontalnom položaju
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost – Deo 5-3: Mašine za prenapregnute cevi
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost – Deo 5-4: Mašine za presvlačenje betonskih cevi
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost – Deo 6: Nepokretna i pokretna oprema za izradu prefabrikovanih armiranih proizvoda
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost – Deo 7: Nepokretna i pokretna oprema za izradu dugačkih prenapregnutih proizvoda na radnom stolu
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Mašine za izradu građevinskih proizvoda od betona i kalcijum-silikata - Bezbednost – Deo 8: Mašine i oprema za izradu građevinskih proizvoda od kalcijum-silikata (i betona)
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Vrata i kapije za industrijske i trgovinske objekte i garaže - Ugradnja i korišćenje
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove - Mašine sa mehanizmom kretanja na pneumaticima - Zahtevi za upravljanje
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Mašine sa pneumaticima — Zahtevi za upravljanje
Srpski
Објављен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Dizalice - Informacije za upotrebu i ispitivanje - Deo 1: Uputstva
Srpski
Објављен 
28.08.2009 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Dizalice - Informacije za upotrebu i ispitivanje - Deo 2: Obeležavanje
Engleski
Повучен 
26.04.2013 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Mašine za nabijanje i planiranje betona - Bezbednost
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Mašine za zbijanje i ravnanje betona — Bezbednost
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Kôd za ispitivanje buke livačkih mašina i opreme
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Mašine za proizvodnju obuće, predmeta od kože i imitacije kože - Mašine za zakivanje - Bezbednosni zahtevi
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Rashladni sistemi i toplotne pumpe - Zahtevi za bezbednost i životnu sredinu - Zapreminski rashladni kompresori
Srpski
Објављен 
26.10.2010 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Bezbednost mašina alatki — Bušilice
Srpski
Повучен 
24.04.2019 . 
72 стр.
5497 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Motorne kosilice sa rukovaocem koji se kreće — Bezbednost
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Četvorostrane glodalice
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Četvorostrane glodalice
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Toplotni sistemi za prečišćavanje otpadnih gasova iz opreme za obradu površine — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Mašine za mešanje materijala za prevlačenje — Zahtevi za bezbednost — Deo 1: Mašine za mešanje koje se koriste pri reparaciji vozila
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Stabilni sistemi za odsisavanje strugotine i prašine - Performanse u vezi sa bezbednošću i zahtevima za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Stabilni sistemi za usisavanje strugotine i prašine — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Zahtevi za izradu tačaka standarda za bezbednost koje se odnose na vibracije
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Priključci za ugostiteljske mašine koje imaju pomoćni pogon - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Prerađivači hrane i mešači (blenderi) - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Ručni mešači (blenderi) i mašine za stvaranje pene - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Konzolne mešalice (mikseri) - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Sekači sa rotirajućom posudom - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
22.09.2014 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Transportne trake - Ispitivanje zapaljivosti simulacijom požara - Deo 1: Ispitivanja propan-gorionikom
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Transportne trake — Ispitivanje zapaljivosti simulacijom požara — Deo 1: Ispitivanja propan-gorionikom
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Transportne trake - Ispitivanje zapaljivosti simulacijom požara - Deo 2: Ispitivanje kod požara velikih razmera
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Transportne trake opšte namene - Električni bezbednosni zahtevi i bezbednosni zahtevi za zapaljivost
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Transportne trake za opštu namenu – Električni bezbednosni zahtevi i bezbednosni zahtevi za zapaljivost
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za čišćenje površine i prethodnu obradu industrijskih delova pomoću tečnosti ili pare — Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Mašine za čišćenje površine i prethodnu obradu industrijskih delova pomoću tečnosti ili para - Deo 2: Bezbednost mašina koje koriste vodu kao tečnost za čišćenje
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za čišćenje površine i prethodnu obradu industrijskih delova pomoću tečnosti ili para - Deo 3: Bezbednost mašina koje koriste zapaljive tečnosti za čišćenje
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Mašine za čišćenje površine i prethodnu obradu industrijskih delova pomoću tečnosti ili para - Deo 4: Bezbednost mašina koje koriste halogenovane rastvarače
Srpski
Повучен 
24.03.2014 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Mašine alatke — Bezbednost — Elektroerozione mašine
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Kardanska vratila i njihove zaštitne obloge - Bezbednost
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Vrata i kapije za industrijske i trgovinske objekte i garaže - Bezbednosni uređaji za vrata i kapije na električni pogon - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Postrojenja za nanošenje prevlaka — Kabine za nanošenje prskanjem organskih materijala za prevlačenje u prahu — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Prenosive i/ili ručno vođene mašine i uređaji opremljeni mehaničkim pogonskim reznim alatima - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije i udari - Izolacija mašina protiv vibracija - Informacija o primeni porekla izolacije
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
90 стр.
4920 RSD 
PDF
Dizalice - Pretovarne dizalice
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
87 стр.
4920 RSD 
PDF
Dizalice - Pretovarne dizalice
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
95 стр.
4920 RSD 
PDF
Dizalice – Pretovarne dizalice
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
114 стр.
5261 RSD 
PDF
Dizalice - Mobilne dizalice
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
118 стр.
5261 RSD 
PDF
Dizalice — Mobilne dizalice
Srpski
Повучен 
31.01.2017 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Dizalice - Konstrukcija uopšte - Deo 1: Opšti principi i zahtevi
Srpski
Објављен 
31.01.2017 . 
34 стр.
3894 RSD 
PDF
Dizalice – Konstrukcija uopšte – Deo 1: Opšti principi i zahtevi
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Bezbednost dizalica — Konstrukcija uopšte — Deo 2: Dejstva opterećenja
Engleski
Повучен 
31.10.2013 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost dizalica - Konstrukcija uopšte - Deo 2: Dejstva opterećenja
Srpski
Повучен 
25.04.2016 . 
56 стр.
4834 RSD 
PDF
Bezbednost dizalica — Konstrukcija uopšte — Deo 2: Dejstva opterećenja
Srpski
Објављен 
25.04.2016 . 
63 стр.
5134 RSD 
PDF
Bezbednost dizalica — Konstrukcija uopšte — Deo 2: Dejstva opterećenja
Engleski
Повучен 
24.03.2014 . 
110 стр.
5261 RSD 
PDF
Dizalice — Opšta konstrukcija — Deo 3-1: Granična stanja i dokaz kompetencije čeličnih konstrukcija
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
110 стр.
5261 RSD 
PDF
Dizalice — Opšta konstrukcija — Deo 3-1: Granična stanja i dokaz sigurnosti čeličnih konstrukcija
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
116 стр.
5261 RSD 
PDF
Dizalice – Opšta konstrukcija – Deo 3-1: Granična stanja i dokaz sigurnosti čeličnih konstrukcija
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Dizalice — Konstrukcija uopšte — Deo 3-2: Granična stanja i dokaz kompetencije čeličnih užadi u sistemima vođenja užeta
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Dizalice — Konstrukcija uopšte — Deo 3-3: Granična stanja i dokaz kompetencije kontakta točak/šina
Srpski
Објављен 
23.12.2016 . 
27 стр.
3507 RSD 
PDF
Dizalice – Konstrukcija uopšte – Deo 3-3: Granična stanja i dokaz kompetencije kontakta točak–šina
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Dizalice – Konstrukcija uopšte – Deo 3-5: Granična stanja i dokaz sigurnosti kovanih kuka
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Dizalice – Konstrukcija uopšte – Deo 3-6: Granična stanja i dokaz sigurnosti mašine – Hidraulični cilindri
Srpski
Објављен 
28.08.2009 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Održavanje liftova i pokretnih stepenica - Pravila za izradu uputstava za održavanje
Srpski
Објављен 
28.10.2009 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Mašine za čišćenje ulica - Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Mašine za obradu kolovoza – Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za obradu površine puta — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Mašine za održavanje puteva u zimskom periodu — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Metode merenja buke za mašine za štampanje, preradu papira, proizvodnju papira i pomoćnu opremu - Klase tačnosti 2 i 3
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 1: Oprema za skladištenje, rukovanje i transport unutar fabrike
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 11: Mašine za bušenje
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 2: Oprema za skladištenje, rukovanje i transport izvan fabrike
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla — Zahtevi za bezbednost — Deo 3: Mašine za sečenje
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 4: Nagibni stolovi
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 5: Mašine i uređaji za slaganje i izuzimanje
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 6: Mašine za lomljenje
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 7: Mašine za sečenje višeslojnog stakla
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu ravnog stakla - Zahtevi za bezbednost - Deo 9: Uređaji za pranje
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu šupljeg stakla — Zahtevi za bezbednost — Deo 1: Otvor snabdevača
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu šupljeg stakla — Zahtevi za bezbednost — Deo 2: Rukovanje mašinama za snabdevanje
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu šupljeg stakla — Zahtevi za bezbednost — Deo 3: Automatske sekcione mašine
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za proizvodnju, obradu i preradu šupljeg stakla — Zahtevi za bezbednost — Deo 5: Prese
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Bezbednost vozila za unutrašnji transport — Metode ispitivanja za merenje vibracija
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Mašine za keramiku — Bezbednost — Ulaganje i skidanje pločica od fine gline
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za obradu kože - Mašine za cepanje kože i mašine sa nožem za šišanje kože - Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za obradu kože — Mašine sa valjcima za nanošenje prevlake — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Mašine za obradu kože - Rotirajuća burad za obradu - Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Poljoprivredne mašine - Oprema za ubiranje krompira - Bezbednost
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Unutrašnja senila - Zahtevi za performanse, uključujući i bezbednost
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Unutrašnja senila — Zahtevi za performanse, uključujući i bezbednost
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Unutrašnja senila — Zahtevi za performanse, uključujući i bezbednost — Ispravka
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina alatki — Glodalice (uključujući bušilice)
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Dizalice – Bezbednost – Konstrukcija – Zahtevi za opremu
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Dizalice – Bezbednost – Konstrukcija – Zahtevi za opremu
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Dizalice - Oprema - Deo 1: Elektrotehnička oprema
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Dizalice - Oprema - Deo 2: Neelektrotehnička oprema
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Poljoprivredne mašine — Oprema za ubiranje šećerne repe i stočne repe — Bezbednost
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Dizalice - Bezbednost - Izmenljiva zahvatna sredstva
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Dizalice - Bezbednost - Oprema za dizanje sa ručnim pogonom
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Hidraulični alati dvosmernog dejstva za upotrebu u vatrogastvu i pri spasavanju — Zatevi za performanse i bezbednost
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Hidraulični alati dvostrukog dejstva za upotrebu u vatrogastvu i pri spasavanju – Zahtevi za performanse i bezbednost
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za guljenje povrća - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
105 стр.
5261 RSD 
PDF
Mašine alatke - Bezbednost - Stacionarne brusilice
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Vrata i kapije za industrijske i trgovinske objekte i garaže — Standard za proizvod, karakteristike performansi
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Vrata i garažna vrata za industrijske i trgovinske objekte - Standard za proizvod – Deo 1: Proizvodi bez protivpožarnih i protivdimnih karakteristika
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za podizanje i naginjanje posude - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Postrojenja za preradu testenine — Sušači i hladnjaci — Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Postrojenja za nanošenje prevlaka - Kombinovane kabine - Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Mašine za keramiku - Bezbednost - Vozila i platforme za prenos
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Mašine za keramiku — Bezbednost — Vozila i platforme za prenos — Ispravka
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Postrojenja za preradu testenine — Prese za testeninu — Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Postrojenja za preradu testenina — Mašina za razvijanje, mašina za skidanje i sečenje, povratni transporter šipki i skladište šipki — Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mešalice (mikseri) sa horizontalnim vratilima - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za pite i kolače - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 1: Uške čelične užadi za priveznice
Srpski
Објављен 
26.04.2010 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 2: Okasta upletka priveznice od užadi
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 3: Prstenovi i prsten za obezbeđenje
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 4: Zalivanje čaure metalom i smolom
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 4: Zalivanje čaure metalom i smolom
Srpski
Објављен 
31.01.2014 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Završeci čelične užadi — Bezbednost — Deo 4: Zalivanje čaure metalom i smolom
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 5: Stezači užadi sa U-vijkom
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 6: Asimetrična klinasta spojnica
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 7: Simetrična klinasta spojnica
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Završeci čelične užadi - Bezbednost - Deo 8: Kovani završeci i kovane stege
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Čelična užad za priveznice - Bezbednost - Deo 1: Priveznice za opšte namene dizanja
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Čelična užad za priveznice - Bezbednost - Deo 2: Specifikacija za informacije za upotrebu i održavanje koje mora da dostavi proizvođač
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Čelična užad za priveznice - Bezbednost - Deo 3: Uže sa zakovicama i kablovsko uže za priveznice
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za namotavanje filma ili folije — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za namotavanje filma ili folije — Zahtevi za bezbednost
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Unutarredne kosilice — Bezbednost
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Mašine za proizvodnju obuće, predmeta od kože i imitacije kože - Mašine za cepanje, tanjenje ivica, sečenje, lepljenje i sušenje lepka - Bezbednosni zahtevi
Srpski
Повучен 
31.01.2017 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Prevencija požara i zaštita od požara
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Vozila za unutrašnji transport - Laboratorijsko vrednovanje i specifikacija mehaničkih vibracija sedišta rukovaoca
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Mašine za održavanje puteva — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Mašine za održavanje puteva — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za šumarstvo — Mašine za usitnjavanje drveta — Bezbednost
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Konstrukcija za zaštitu pri preturanju (TOPS) za mini-bagere — Laboratorijska ispitivanja i zahtevi za performanse
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za salamurenje ubrizgavanjem - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Dizalice - Komande i mesta za upravljanje
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Spoljašnja senila - Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Spoljašnja senila i nadstrešnice ― Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Spoljašnja senila i nadstrešnice — Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost — Ispravka
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za mešanje (mikseri) - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Dizalice - Pristup
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Ubacivači u peć sa fiksiranim pregradama - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
26.04.2013 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Benzinske pumpe - Deo 1: Zahtevi za bezbednost za konstruisanje i izvođenje pumpi za merenje, dozatora i daljinskih pumpnih agregata
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Benzinske pumpe — Deo 1: Zahtevi za bezbednost za konstruisanje i izvođenje pumpi za merenje, dozatora i daljinskih pumpnih agregata
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Sušači za salatu - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Zastori - Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Zahtevi za bezbednost postrojenja za oblikovanje i valjanje cevi i opreme za njihovu završnu obradu
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Oprema za bašte - Mašine za usitnjavanje/seckanje na motorni pogon - Bezbednost
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Oprema za bašte - Mašine za usitnjavanje/seckanje na motorni pogon - Bezbednost
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Oprema za bašte - Aeratori i "skerifajeri" (mašine za rastresanje zemlje) za travnjake kojima upravlja rukovalac koji se kreće - Bezbednost
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Oprema za bašte — Aeratori i skerifajeri (mašine za rastresanje zemlje) za travnjake kojima upravlja rukovalac koji hoda — Bezbednost
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Oprema za bašte – Aeratori i skerifajeri (mašine za rastresanje zemlje) za travnjake kojima upravlja rukovalac koji hoda – Bezbednost
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi podiznih vazdušnih jastuka za upotrebu u vatrogastvu i pri spasavanju - Zahtevi za performanse i bezbednost
Engleski
Повучен 
24.03.2014 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Hladnjaci za farme za neupakovano mleko - Bezbednosni i higijenski zahtevi za konstruisanje, performansu i podesnost za upotrebu
Engleski
Објављен 
24.03.2014 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju — Hladnjaci za neupakovano mleko na farmama — Zahtevi za performanse, bezbednost i higijenu
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina alatki - Pneumatske prese
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Poljoprivredne mašine - Stabilni izuzimači silaže iz cilindričnih silosa - Bezbednost
Engleski
Објављен 
24.03.2014 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Dizalice — Dizalice van kopna — Deo 1: Dizalice opšte namene van kopna
Srpski
Објављен 
28.10.2009 . 
35 стр.
3894 RSD 
PDF
Mašine za sečenje podova - Bezbednost
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za sečenje na komade - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju – Mašine za sečenje na komade – Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za sečenje na kocke - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju ― Mašine za sečenje na kocke ― Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za zatvaranje - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Kotlovi za kuvanje opremljeni mešačima i/ili mešalicama na sopstveni pogon - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Teretni kovani čelični škopci za opštu namenu - Lučni škopci i škopci u obliku D-prstena - Klasa 6 - Bezbednost
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Mašine alatke - Bezbednost - Mašinske testere za hladan metal
Engleski
Повучен 
26.04.2013 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Pumpe za tečnost - Zahtevi za bezbednost - Postrojenja za prehrambenu industriju - Pravila projektovanja za obezbeđenje higijenske primene
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Pumpe za tečnost — Zahtevi za bezbednost — Postrojenja za prehrambenu industriju — Pravila projektovanja za obezbeđenje higijenske primene
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Rezači hleba - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Primene na železnici – Kolosek – Zahtevi bezbednosti za prenosne mašine i šinska kolica za izgradnju i održavanje
Engleski
Повучен 
28.02.2013 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Podesive prelazne rampe — Bezbednosni zahtevi
Srpski
Објављен 
28.02.2013 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Prelazne platforme utovarne rampe — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine alatke - Bezbednost - Sekači
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Oprema za parkinge na motorni pogon za motorna vozila - Zahtevi za bezbednost i EMC pri konstruisanju, izradi, sklapanju i prijemu
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Rasipači čvrstog mineralnog đubriva - Bezbednost
Srpski
Повучен 
31.10.2018 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Rasipači čvrstog mineralnog đubriva — Bezbednost
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Sejalice — Bezbednost
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kolosek — Mašine za izgradnju i održavanje koje se kreću po koloseku — Deo 3: Opšti zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Primene na železnici – Kolosek – Mašine za građenje i održavanje koje se kreću po koloseku – Deo 3: Opšti zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
82 стр.
4920 RSD 
PDF
Vatrogasna oprema za spasavanje sa visina - Obrtne lestve sa kombinovanim kretanjem - Metode ispitivanja i zahtevi za bezbednost i performanse
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Vatrogasna oprema za spasavanje sa visina — Obrtne lestve sa kombinovanim pomeranjem — Metode ispitivanja i zahtevi za bezbednost i performanse
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Vatrogasna oprema za spasavanje sa visina - Obrtne lestve sa redoslednim kretanjem - Metode ispitivanja i zahtevi za bezbednost i performanse
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
90 стр.
4920 RSD 
PDF
Vatrogasna oprema za spasavanje sa visina — Obrtne lestve sa redoslednim pomeranjem — Metode ispitivanja i zahtevi za bezbednost i performanse
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Bezbednost mašina alatki - Prenosne mašine i mašine za specijalne namene
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Dvovaljci — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Dvovaljci — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Dizalice - Ručno upravljani uređaji za manipulaciju teretom
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Dizalice - Bezbednost - Toranjske dizalice
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Oprema za obradu površine — Pravila za ispitivanje buke koja potiče od mašina za obradu površine, uključujući i pomoćnu opremu za rukovanje — Stepeni tačnosti 2 i 3
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Vatrogasne pumpe- Prenosne pumpe- Metode ispitivanja i zahtevi za bezbednost i performanse
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Dizalice - Vitla i male dizalice na motorni pogon - Deo 1: Vitla na motorni pogon
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Dizalice - Vitla i male dizalice na motorni pogon - Deo 1: Vitla na motorni pogon
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
119 стр.
5261 RSD 
PDF
Dizalice - Vitla i male dizalice na motorni pogon - Deo 2: Male dizalice na motorni pogon
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Dizalice - Vitla i male dizalice na motorni pogon - Deo 2: Male dizalice na motorni pogon
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Dizalice - Oprema za dizanje ljudi - Deo 2: Podizna mesta za upravljanje
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
77 стр.
5497 RSD 
PDF
Bezbednost vozila za unutrašnji transport — Samohodna vozila sa promenljivim dohvatom
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Terenska vozila – Zahtevi za bezbednost i verifikaciju – Deo 1: Viljuškari sa promenljivim dohvatom
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Terenska vozila – Zahtevi za bezbednost i verifikaciju – Deo 2: Vozila sa obrtnom nadgradnjom i promenljivim dohvatom
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Rezači "francuskog" hleba (bageta) - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Zahtevi za bezbednost presa za istiskivanje čelika i obojenih metala
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Oprema i sistemi za kontinuirani transport — Opšti zahtevi za bezbednost za opremu za kontinuirani transport kod površinskih kopova rudnika lignita
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Zahtevi za bezbednost hidrauličnih presa sa vrućekovanim otkivcima za kovanje čelika i obojenih metala
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Sekundarna izrada čelika - Mašine i oprema za obradu tečnog čelika
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Zahtevi za bezbednost za mašine i opremu za proizvodnju čelika u elektrolučnim pećima
Engleski
Објављен 
25.02.2011 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Vatrogasne pumpe - Centrifugalne vatrogasne pumpe bez vakuum-uređaja - Deo 1: Klasifikacija, opšti i bezbednosni zahtevi
Engleski
Објављен 
25.02.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Vatrogasne pumpe - Centrifugalne vatrogasne pumpe bez vakuum-uređaja - Deo 2: Verifikacija opštih i bezbednosnih zahteva
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za mašine i opremu za neprekidno livenje čelika
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Mašine za šumarstvo — Samohodne mašine — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za rezanje blokova od pene u trake — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Oprema za bašte - Motorne kosilice (trimeri) kojima upravlja rukovalac koji se kreće iza mašine - Bezbednost
Srpski
Објављен 
26.04.2010 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Tekstilne priveznice - Bezbednost - Deo 1: Pljosnate tkane trakaste priveznice, izrađene od veštačkih vlakana, za opštu upotrebu
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Priveznice od tekstila - Bezbednost - Deo 2: Kružne trake za priveznice, izrađene od veštačkih vlakana, za opštu upotrebu
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Priveznice od tekstila - Bezbednost - Deo 4: Priveznice za dizanje, za opštu upotrebu, izrađene od užadi od prirodnih i veštačkih vlakana
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
54 стр.
4834 RSD 
PDF
Platforme za dizanje vozila
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Platforme za dizanje vozila
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo i oprema za bašte - Mašine kojima upravlja rukovalac koji se kreće - Određivanje pristupačnosti vrelim površinama
Srpski
Објављен 
26.04.2010 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Mobilni ili prenosni podizni uređaji i srodna oprema za dizanje
Srpski
Објављен 
26.05.2010 . 
68 стр.
5134 RSD 
PDF
Podizne platforme - Stubne podizne radne platforme
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za pranje posuđa sa transporterom - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za mlevenje i proizvodnju brašna i griza - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Transportne trake za podzemne instalacije - Električni bezbednosni zahtevi i bezbednosni zahtevi za zapaljivost
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Transportne trake za podzemne instalacije – Električni bezbednosni zahtevi i bezbednosni zahtevi za zapaljivost
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Dizalice — Dizalice sa zakretnom strelom (isključujući mobilne, toranjske, železničke, plovne i dizalice van kopna)
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bezbednost vozila za unutrašnji transport — Samohodna vozila sa promenljivim dohvatom — Specifikacija, performanse i zahtevi ispitivanja za indikatore podužnog momenta opterećenja i limitatore podužnog momenta opterećenja
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Vozila za sakupljanje otpada i njihovi odgovarajući uređaji za dizanje - Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost - Deo 1: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa zadnje strane
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
94 стр.
4920 RSD 
PDF
Dizalice – Mosne i portalne dizalice
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Vozila za sakupljanje otpada — Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost — Deo 1: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa zadnje strane
Srpski
Објављен 
24.03.2015 . 
88 стр.
5904 RSD 
PDF
Dizalice — Mosne i portalne dizalice
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Vozila za sakupljanje otpada — Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost — Deo 1: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa zadnje strane
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Vozila za sakupljanje otpada i njihovi odgovarajući uređaji za dizanje — Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost — Deo 2: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa bočne strane
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Vozila za sakupljanje otpada i njihovi odgovarajući uređaji za dizanje - Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost - Deo 3: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa prednje strane
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Vozila za sakupljanje otpada i njihovi odgovarajući uređaji za dizanje - Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost - Deo 4: Pravilo za ispitivanje buke za vozila za sakupljanje otpada
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
87 стр.
4920 RSD 
PDF
Vozila za sakupljanje otpada — Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost — Deo 5: Uređaji za dizanje kod vozila za sakupljanje otpada
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Pokretne mašine za sečenje sa diskom i sa sajlom — Bezbednost
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Dizalice - Zahtevi za hvatače kontejnera
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Oprema za tretiranje snega — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Oprema za tretiranje snega – Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
90 стр.
4920 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za mašine i opremu za liniju za obradu traka
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za preradu folija za vreće — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za vruće ravno valjanje valjaoničkog stana
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zahtevi za bezbednost za hladno ravno valjanje valjaoničkog stana
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Motorni pokretni obrtni I skladišni liftovi - Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za eksploataciju i obradu prirodnog kamena - Zahtevi za bezbednost mašina za rezanje
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Mašine i instalacija za eksploataciju i obradu prirodnog kamena - Bezbednost - Zahtevi za mašine za rezanje sa dijamantskom sajlom
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za eksploataciju i obradu prirodnog kamena - Bezbednost - Zahtevi za mašine za rezanje sa lančanim i kaišnim prenosom
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Automatske mašine za rasecanje trupova životinja u klanicama - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
135 стр.
5604 RSD 
PDF
Bicikli – Bicikli na električni pogon – EPAC bicikli
Srpski
Повучен 
17.12.2018 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Bezbednost vozila za unutrašnji transport - Dodatni zahtevi za automatizovane funkcije na vozilima za unutrašnji transport
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Benzinske pumpe - Zahtevi za bezbednost za konstruisanje sklopova potapajućih pumpi
Engleski
Повучен 
29.01.2016 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Sušnice i peći u kojima se oslobađaju zapaljive supstance — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
29.01.2016 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Sušnice i peći u kojima se oslobađaju zapaljive supstance — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Oprema za termičke procese u industriji - Pravila za ispitivanje buke opreme za termičke procese u industriji, uključujući i pomoćnu ručnu opremu
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bezbednost mašina alatki - Zahtevi za bezbednost pri projektovanju i konstruisanju steznih glava
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Oprema za bašte - Baštenske duvaljke, usisivači i baštenski duvači/usisivači - Bezbednost
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Oprema za bašte — Baštenske duvaljke, usisivači i baštenski duvači-usisivači — Bezbednost
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Oprema za bašte — Baštenske duvaljke, usisivači i baštenski duvači/usisivači — Bezbednost
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Transportne trake — Ispitivanje trenja na pogonskom bubnju
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Mašine i postrojenja za rudarstvo i alati od prirodnog kamena – Bezbednost – Zahtevi za mašine za završnu obradu ivica
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Poljoprivredni traktori i samohodne prskalice - Zaštita rukovaoca (vozača) od opasnih materija - Deo 1: Klasifikacija kabina, zahtevi i postupci ispitivanja
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Poljoprivredni traktori i samohodne prskalice – Zaštita rukovaoca (vozača) od opasnih materija – Deo 1: Klasifikacija kabina, zahtevi i postupci ispitivanja
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Poljoprivredni traktori i samohodne prskalice - Zaštita rukovaoca (vozača) od opasnih materija - Deo 2: Prečistači, zahtevi i postupci ispitivanja
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Poljoprivredni traktori i samohodne prskalice – Zaštita rukovaoca (vozača) od opasnih materija – Deo 2: Prečistači, zahtevi i postupci ispitivanja
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost podiznih stolova
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost transportnih traka za zimske sportove ili turističke namene
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost podiznih stolova - Podizni stolovi za opsluživanje do dva stalna nivoa
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost podiznih stolova — Deo 1: Podizni stolovi za opsluživanje do dva stalna nivoa
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost podiznih stolova – Deo 2: Podizni stolovi za opsluživanje više od dva stalna nivoa zgrade, za podizanje tereta vertikalnom brzinom kretanja do 0,15 m/s
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kolosek — Mašine koje se kreću po putu i koloseku i njihova oprema — Deo 2: Opšti zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za proizvodnju sveže i punjene testenine (taljatele, kaneloni, ravioli, tortelini, orekjete i njoke) - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
29.01.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Poljoprivredne mašine – Zaštitnici za pokretne delove prenosnika snage – Zaštitnici koji se otvaraju pomoću alata
Engleski
Објављен 
29.01.2016 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Poljoprivredne mašine — Nepokretni zaštitnici i zaštitnici sa zabravljivanjem koji mogu, ali ne moraju da blokiraju pokretne delove prenosnika snage
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Terenska vozila unutrašnjeg transporta sa promenljivim dohvatom — Vidljivost — Metode ispitivanja i verifikacije
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju — Pušnice — Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Ručni alati sa jednokratnim punjenjem - Zahtevi za bezbednost - Alati za trajno obeležavanje i pričvršćivanje
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Ručni alati sa jednokratnim punjenjem – Zahtevi za bezbednost – Alati za trajno obeležavanje i pričvršćivanje
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Zahtevi za bezbednost za valjanje šipki, čeličnih profila i žica
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kolosek — Radni vagoni i prateća oprema — Deo 2: Opšti uslovi bezbednosti
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kolosek — Demontažne mašine i prateća oprema — Deo 2: Opšti uslovi bezbednosti
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Određivanje maksimalnog pritiska eksplozije i maksimalne brzine porasta pritiska gasova i para
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Vozila za sve terene (ATV četvorotočkaši) — Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.11.2013 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Pešačka vrata na motorni pogon — Bezbednost pri korišćenju — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Pešačka vrata na motorni pogon — Bezbednost pri korišćenju — Zahtevi i metode ispitivanja — Ispravka
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Motorna vozila namenjena za prevoz lica, sa rukovaocem koji je na njima, a koja nisu namenjena za upotrebu na javnim putevima — Motorna vozila na dva točka u istom tragu — Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za reakciono presovanje — Deo 1: Zahtevi za bezbednost jedinica za merenje i namešavanje
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za izgradnju tunela — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bezbednost vozila za unutrašnji transport — Verifikacija bočne dinamičke stabilnosti — Čeoni viljuškari
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
152 стр.
5947 RSD 
PDF
Oprema za bušenje i izradu temelja — Bezbednost — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Oprema za bušenje i izradu temelja — Bezbednost — Deo 2: Pokretne bušilice za građevinarstvo i geotehničko inženjerstvo, kamenolome i rudarstvo
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Oprema za bušenje i izradu temelja — Bezbednost — Deo 3: Horizontalno usmerena oprema za bušenje
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Oprema za bušenje i izradu temelja – Bezbednost – Deo 4: Oprema za izradu temelja
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Oprema za bušenje i izradu temelja — Bezbednost — Deo 5: Oprema za membranske zidove
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Oprema za bušenje i izradu temelja — Bezbednost — Deo 6: Oprema za mlazno injektiranje, njektiranje i ubrizgavanje
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Oprema za bušenje i izradu temelja — Bezbednost — Deo 7: Zamenljiva pomoćna oprema
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Karting za razonodu — Deo 1: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za karting
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Kartinzi za razonodu — Deo 1: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za kartinge
Engleski
Објављен 
29.11.2013 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Poljoprivredne mašine — Rovokopači — Bezbednost
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za kompaktiranje otpadnih materijala ili frakcija za reciklažu — Horizontalne prese za baliranje — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
21.09.2016 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Vozila za unutrašnji transport — Zahtevi za bezbednost i verifikaciju — Deo 1: Dopunski zahtevi za samohodna vozila za unutrašnji transport, izuzev vozila bez rukovaoca, sa promenljivim dohvatom i nosačem tereta
Engleski
Објављен 
21.09.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Vozila za unutrašnji transport – Zahtevi za bezbednost i verifikaciju – Deo 1: Dopunski zahtevi za samohodna vozila za unutrašnji transport, izuzev vozila bez rukovaoca, sa promenljivim dohvatom i nosačem tereta
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Vozila za unutrašnji transport — Zahtevi za bezbednost i verifikaciju — Deo 5: Dodatni zahtevi za vozila za unutrašnji transport sa ručnim pogonom
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Vozila za unutrašnji transport — Zahtevi za bezbednost i verifikaciju — Deo 6: Dodatni zahtevi za vozila za prevoz tereta i osoblja
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Gašenje požara — Sistemi za doziranje natpritiskom (PPPS) i sistemi za gašenje penom sa komprimovanim vazduhom (CAFS)
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za vulkanizaciju pneumatika — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za kompaktiranje otpadnog materijala ili frakcije za reciklažu – Kompaktori – Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.11.2016 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za kompaktiranje otpada ili frakcija za reciklažu – Vertikalne prese za baliranje – Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Bezbednost delova sistema za upravljanje — Deo 1: Opšti principi za projektovanje i razvoj
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Bezbednost delova sistema za upravljanje — Deo 2: Faza koncepta
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Bezbednost delova sistema za upravljanje — Deo 3: Razvoj serija, hardvera i softvera
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Bezbednost delova sistema za upravljanje — Deo 4: Proizvodnja, rad, modifikacija i procesi podrške
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Platforme za transport
Srpski
Објављен 
26.05.2010 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Osnovni pojmovi - Deo 2: Higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Rotirajuće etažne peći - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za deljenje testa i peciva - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju ― Mašine za deljenje testa ― Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju – Automatske industrijske mašine za rezanje – Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Srpski
Објављен 
24.03.2010 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Komponente priveznica - Bezbednost - Deo 1: Komponente od čeličnih otkivaka, klasa 8
Srpski
Објављен 
24.03.2010 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Komponente priveznica - Bezbednost - Deo 2: Teretne kovane kuke sa osiguračem, klasa 8
Srpski
Објављен 
24.03.2010 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Komponente priveznica - Bezbednost - Deo 3: Samozabravljujuće kovane kuke - Klase 8
Srpski
Објављен 
24.03.2010 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Komponente priveznica - Bezbednost - Deo 4: Karike, klasa 8
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina – Zahtevi za bezbednost za konvertore čelika i prateću opremu
Srpski
Објављен 
24.03.2010 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Komponente priveznica - Bezbednost - Deo 5: Teretne kovane kuke sa osiguračem - Klasa 4
Srpski
Објављен 
24.03.2010 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Komponente priveznica - Bezbednost - Deo 6: Karike - Klasa 4
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za sečenje povrća - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Bezbednost — Deo 1: Motori sa paljenjem smeše sabijanjem (dizel-motori)
Srpski
Објављен 
21.06.2016 . 
27 стр.
3507 RSD 
PDF
Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem – Bezbednost – Deo 1: Motori sa paljenjem sabijanjem (dizel-motori)
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Dizalice – Sistemi lakih dizalica
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu – Terenske platforme za rad u voćnjacima – Bezbednost
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
77 стр.
4578 RSD 
PDF
Postrojenja za nanošenje prevlaka i anodizaciju – Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Oprema i komponente predviđene za upotrebu u podzemnim rudnicima u potencijalno eksplozivnoj atmosferi
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Oprema i komponente predviđene za upotrebu u podzemnim rudnicima u potencijalno eksplozivnoj atmosferi — Ispravka
Srpski
Повучен 
31.07.2014 . 
43 стр.
4322 RSD 
PDF
Bezbednost vozila za unutrašnji transport - Rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Upotreba u zapaljivom gasu, pari, magli i prašini
Engleski
Повучен 
21.09.2016 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Bezbednost vozila za unutrašnji transport — Rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama — Upotreba u zapaljivom gasu, pari, magli i prašini
Srpski
Објављен 
26.04.2010 . 
72 стр.
5497 RSD 
PDF
Priključne podizne platforme - Podizne platforme za ugradnju na vozila sa točkovima - Zahtevi za bezbednost - Deo 1: Priključne podizne platforme za robu
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Spuštajuće platforme na zadnjem delu teretnih vozila - Dizalice sa platformom koje se montiraju na drumska vozila sa točkovima - Zahtevi za bezbednost - Deo 2: Spuštajuće platforme za osobe
Engleski
Повучен 
24.03.2014 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zaštitni uređaji osetljivi na pritisak - Deo 1: Opšti principi za projektovanje i ispitivanje podloga osetljivih na pritisak i podova osetljivih na pritisak
Engleski
Повучен 
24.03.2014 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zaštitni uređaji osetljivi na pritisak - Deo 2: Opšti principi za projektovanje i ispitivanje ivica osetljivih na pritisak i poluga osetljivih na pritisak
Engleski
Повучен 
24.03.2014 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Zaštitni uređaji osetljivi na pritisak - Deo 3: Opšti principi za projektovanje i ispitivanje prepreka, ploča, žica i sličnih uređaja osetljivih na pritisak
Engleski
Објављен 
25.02.2011 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Hidraulične platforme za upotrebu u vatrogastvu i spasavanju - Zahtevi za bezbednost i ispitivanje
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za podzemne rudnike — Bezbednosni zahtevi za hidraulične podgrade — Deo 1: Elementi podgrade i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za podzemne rudnike —Bezbednosni zahtevi za hidraulične podgrade — Deo 2: Klipovi i cilindri pogonske grupe
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Mašine za podzemne rudnike — Bezbednosni zahtevi za hidraulične podgrade — Deo 3: Hidraulični upravljački sistemi
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
92 стр.
4920 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Trakaste testere
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa trakastom testerom — Deo 1: Stone trakaste testere i rastružne trakaste testere
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa trakastom testerom — Deo 2: Mašine za raskrajanje trupaca
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
84 стр.
4920 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost postrojenja viseće platforme - Proračuni konstrukcije, kriterijumi stabilnosti, izrada - Ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.10.2015 . 
81 стр.
5904 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost za postrojenja viseće platforme — Proračuni konstrukcije, kriterijumi stabilnosti, izrada — Ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
131 стр.
5604 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost za postrojenja viseće platforme — Proračuni konstrukcije, kriterijumi stabilnosti, izrada — Pregledi i ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Mašine sa visokim pritiskom vodenog mlaza – Zahtevi za bezbednost – Deo1:Mašine
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Mašine sa visokim pritiskom vodenog mlaza – Zahtevi za bezbednost – Deo 2: Creva, crevne linije i priključci
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Integrisano osvetljenje mašina
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
82 стр.
4920 RSD 
PDF
Mašine za proizvodnju obuće - Mašine za oblikovanje obuće - Bezbednosni zahtevi
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Vozila za gašenje požara i spasavanje - Deo 2: Opšti zahtevi - Bezbednost i performanse
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Vozila za gašenje požara i spasavanje — Deo 2: Opšti zahtevi — Bezbednost i performanse
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Vozila za gašenje požara i spasavanje - Deo 3: Trajno instalisana oprema - Bezbednost i performanse
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Vozila za gašenje požara i spasavanje — Deo 3: Trajno instalisana oprema — Bezbednost i performanse
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Poljoprivredne mašine — Prikolice sa samoistovarnim sandukom — Bezbednost
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Poljoprivredne mašine – Bezbednost – Prikolice
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
107 стр.
5261 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 1: Stone kružne testere (sa i bez kliznog stola), testere za formatiranje i testere za gradilište
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 10: Automatski i poluautomatski prerezivači sa pomerom testere nagore sa jednim listom
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 10: Automatski i poluautomatski prerezivači sa pomerom testere nagore sa jednim listom
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 11: Poluautomatski i automatski horizontalni prerezivači sa jednom testerom (testere sa konzolom)
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 11: Poluautomatski i automatski horizontalni prerezivači sa jednom testerom (testere sa konzolom)
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 12: Prerezivači sa klatnom
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 12: Prerezivači sa klatnom
Engleski
Повучен 
28.01.2013 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 13: Testere za horizontalno krojenje ploča
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 13: Testere za horizontalno krojenje ploča
Engleski
Повучен 
28.01.2013 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 14: Testere za vertikalno krojenje ploča
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 14: Testere za vertikalno krojenje ploča
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 15: Prerezivači sa mehanizovanim pomerom radnog komada sa više listova i ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 15: Kružne testere za prerezivanje sa mehanizovanim pomerom radnog komada sa više listova i ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 16: Testere za V-rezanje sa dva vratila
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 16: Mašine sa testerom za V-rezanje sa dva vratila
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 17: Horizontalni prerezivači sa ručnim pomerom testere sa jednom testerom (ručne testere sa konzolom)
Engleski
Повучен 
25.04.2016 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 17: Horizontalne ručne mašine sa testerom za prerezivanje sa jednim listom (ručne testere sa konzolom)
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 17: Horizontalne ručne mašine sa testerom za prerezivanje sa jednim listom (ručne testere sa konzolom)
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 18: Formatizeri
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
92 стр.
4920 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 19: Stone mašine sa kružnom testerom (sa kliznim stolom ili bez njega) i mašine sa kružnom testerom za gradilišta
Engleski
Повучен 
25.04.2016 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 3: Prerezivači sa pomerom testere nadole i dvonamenski prerezivači sa pomerom testere nadole i/ili stone kružne testere
Engleski
Повучен 
28.01.2013 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 4: Testere za raskrajanje sa više listova sa ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 4: Mašine za raskrajanje sa više listova sa ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 5: Stone kružne testere/prerezivači sa pomerom testere nagore
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 5: Stone kružne testere/prerezivači sa pomerom testere nagore
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 6: Kružne testere za drvo za ogrev i dvonamenske kružne testere za drvo za ogrev/stone kružne testere sa ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta – Kružne testere – Deo 6: Kružne testere za ogrevno drvo
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 7: Testere za raskrajanje trupaca sa mehanizovanim pomerom stola sa jednim listom i sa ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 7: Testere za raskrajanje trupaca sa mehanizovanim pomerom stola sa jednim listom i sa ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 8: Kružne testere za raskrajanje sa mehanizovanim pomerom testere sa jednim listom i sa ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 8: Kružne testere za raskrajanje sa mehanizovanim pomerom testere sa jednim listom i sa ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta - Kružne testere - Deo 9: Kružne testere za prerezivanje sa mehanizovanim pomerom testere sa dva lista i sa ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 9: Kružne testere za prerezivanje sa mehanizovanim pomerom testere sa dva lista i sa ručnim punjenjem i/ili pražnjenjem
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za podzemne rudnike - Pokretne mašine koje rade pod zemljom – Bezbednost – Deo 1: Vozila sa gumenim točkovima
Engleski
Објављен 
29.01.2009 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Mašine za podzemne rudnike - Prenosne mašine koje rade pod zemljom - Sigurnost - Deo 2: Lokomotive
Engleski
Повучен 
20.12.2013 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Opšti zahtevi - Deo 1: Osnovni zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje — Opšti zahtevi — Deo 1: Osnovni zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Opšti zahtevi - Deo 2: Zahtevi za stabilnost i čvrstoću, proračuni i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Opšti zahtevi - Deo 3: Metode merenja vibracija i smanjenja vibracija
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Opšti zahtevi - Deo 4: Metode merenja buke i smanjenja buke
Engleski
Повучен 
22.09.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Oprema za atomiziranje i raspršivanje materijala za prevlake - Bezbednosni zahtevi
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Oprema za atomiziranje i raspršivanje materijala za prevlake — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju — Mašine za rezanje — Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za injekciono presovanje — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
89 стр.
4920 RSD 
PDF
Automatski ventilatorski gorionici za tečna goriva
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
89 стр.
4920 RSD 
PDF
Automatski ventilatorski gorionici na tečna goriva
Srpski
Повучен 
26.10.2010 . 
73 стр.
5497 RSD 
PDF
Mobilne podizne radne platforme — Projektni proračuni — Kriterijumi stabilnosti — Izrada — Bezbednost — Pregledi i ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
98 стр.
4920 RSD 
PDF
Mobilne podizne radne platforme — Projektni proračuni — Kriterijumi za stabilnost — Izrada — Bezbednost — Pregledi i ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
108 стр.
5261 RSD 
PDF
Mobilne podizne radne platforme – Projektni proračuni – Kriterijumi za stabilnost – Izrada – Bezbednost – Pregledi i ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Prese — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu —Mašine za direktno presovanje i mašine za posredno presovanje — Zahtevi za bezbednost
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Metoda laboratorijskog vrednovanja vibracija na sedištima vozila - Deo 1: Osnovni zahtevi
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Metoda laboratorijskog vrednovanja vibracija na sedištima vozila - Deo 1: Osnovni zahtevi
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Metoda laboratorijskog vrednovanja vibracija na sedištima vozila - Deo 1: Osnovni zahtevi - Izmena 1
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije — Metoda laboratorijskog vrednovanja vibracija na sedištima vozila — Deo 1: Osnovni zahtevi — Izmena 2
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Metoda laboratorijskog vrednovanja vibracija na sedištima vozila - Deo 1: Osnovni zahtevi - Izmena 2
Engleski
Повучен 
21.09.2016 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Kotlovi za grejanje — Deo 5: Kotlovi za grejanje na čvrsta goriva, opsluživani ručno i automatski, nazivne snage do 300 kW — Terminologija, zahtevi, ispitivanje i obeležavanje
Srpski
Објављен 
21.09.2016 . 
86 стр.
5904 RSD 
PDF
Kotlovi za grejanje – Deo 5: Kotlovi za grejanje na čvrsta goriva, ručno i automatski loženi, nazivne toplotne snage do 500 kW – Terminologija, zahtevi, ispitivanje i obeležavanje
Srpski
Објављен 
29.12.2009 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Minimalna rastojanja za sprečavanje prignječenja delova tela
Engleski
Повучен 
26.04.2013 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Rashladna postrojenja i toplotne pumpe - Zahtevi za bezbednost i zaštitu životne sredine - Deo 2: Konstrukcija, izrada, ispitivanje, obeležavanje i dokumentacija
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Rashladna postrojenja i toplotne pumpe — Zahtevi za bezbednost i zaštitu životne sredine — Deo 2: Projektovanje, izrada, ispitivanje, obeležavanje i dokumentacija
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemi za hlađenje i toplotne pumpe — Zahtevi za bezbednost i zaštitu životne sredine — Deo 2: Projektovanje, konstruisanje, ispitivanje, obeležavanje i dokumentacija
Srpski
Повучен 
31.01.2017 . 
69 стр.
5134 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za pakovanje - Deo 1: Terminologija i podela mašina za pakovanje i prateće opreme
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za pakovanje – Deo 1: Terminologija i podela mašina za pakovanje i prateće opreme
Srpski
Објављен 
28.04.2017 . 
69 стр.
5134 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za pakovanje – Deo 1: Terminologija i podela mašina za pakovanje i prateće opreme
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
94 стр.
4920 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za pakovanje — Deo 10: Opšti zahtevi
Srpski
Објављен 
31.03.2011 . 
88 стр.
5904 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za pakovanje — Deo 3: Mašine za oblikovanje, punjenje i zaptivanje
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
104 стр.
5261 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za pakovanje — Deo 5: Mašine za umotavanje
Engleski
Повучен 
24.03.2014 . 
89 стр.
4920 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za pakovanje — Deo 6: Mašine za umotavanje paleta
Engleski
Објављен 
24.03.2014 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za pakovanje — Deo 6: Mašine za umotavanje paleta
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za pakovanje - Deo 7: Mašine za grupno i sekundarno pakovanje
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
75 стр.
4578 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za pakovanje - Deo 8: Mašine za pakovanje pomoću trake
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Bezbednost mašina za pakovanje — Deo 9: Metode za merenje buke mašina, linije i pripadajuće opreme za pakovanje, stepena tačnosti 2 i 3
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za oblikovanje duvanjem — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Mešalice za testo - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju ― Mešalice za testo ― Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju - Planetarne mešalice - Bezbednosni i higijenski zahtevi
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za prehrambenu industriju ― Planetarne mešalice ― Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi
Srpski
Повучен 
30.05.2014 . 
56 стр.
4834 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Bezbednost — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Bezbednost — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Bezbednost — Deo 1: Opšti zahtevi — Ispravka
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove – Bezbednost – Deo 1: Opšti zahtevi
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Bezbednost — Deo 10: Zahtevi za rovokopače
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Bezbednost — Deo 11: Zahtevi za sanitarne kompaktore
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Bezbednost — Deo 12: Zahtevi za bagere sa povlačnom kašikom
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Bezbednost — Deo 2: Zahtevi za traktore-dozere
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Bezbednost — Deo 3: Zahtevi za utovarivače
Srpski
Објављен 
29.11.2013 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Bezbednost — Deo 4: Zahtevi za kombinovanu radnu mašinu bager-utovarivač
Srpski
Повучен 
31.10.2014 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Bezbednost — Deo 5: Zahtevi za hidraulične bagere
Srpski
Објављен 
31.10.2014 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Bezbednost — Deo 5: Zahtevi za hidraulične bagere
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Bezbednost — Deo 6: Zahtevi za dampere
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Bezbednost — Deo 7: Zahtevi za skrepere
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Bezbednost — Deo 8: Zahtevi za grejdere
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Mašine za zemljane radove — Bezbednost — Deo 9: Zahtevi za cevopolagače
Engleski
Објављен 
25.02.2011 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Mobilne mašine za izgradnju puteva — Bezbednost — Deo 1: Opšti zahtevi
Srpski
Објављен 
25.02.2011 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Mobilne mašine za izgradnju puteva — Bezbednost — Deo 2: Posebni zahtevi za mašine za glodanje asfalta
Srpski
Објављен 
25.02.2011 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Mobilne mašine za izgradnju puteva — Bezbednost — Deo 3: Posebni zahtevi za mašine za stabilizaciju tla i mašine za recikliranje
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Pokretne mašine za izgradnju puteva — Bezbednost — Deo 4: Posebni zahtevi za mašine za zbijanje
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Mobilne mašine za izgradnju puteva - Bezbednost - Deo 6: Posebni zahtevi za finišere
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Automatska oprema za elektrostatičko raspršivanje zapaljivih vlakana — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Stacionarna oprema za elektrostatičko nanošenje zapaljivih vlakana – Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Stacionarna elektrostatička oprema za nanošenje nezapaljivih tečnih materijala- Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost aparata za domaćinstvo i sličnih aparata — Posebni zahtevi za mašine za rezanje i seckanje koje se priključuju na mrežu
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Posebni zahtevi za komercijalne centrifuge za rublje
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Posebni zahtevi za komercijalne centrifuge za rublje – Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost —Posebni zahtevi za komercijalne električne mašine za sušenje rublja sa bubnjem
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Posebni zahtevi za komercijalne električne mašine za sušenje rublja sa bubnjem – Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Posebni zahtevi za komercijalne električne mašine za pranje rublja
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Posebni zahtevi za komercijalne električne mašine za pranje rublja – Izmena 1
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bezbednost električnih ručnih alata sa motorom - Posebni zahtevi za raspršivače
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Bezbednost električnih ručnih alata sa motorom — Posebni zahtevi za raspršivače — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-100: Posebni zahtevi za ručne električne usisivače i duvaljke/usisivače za baštu sa seckanjem ili bez njega i napajane iz električne mreže
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Deo 2-107: Posebni zahtevi za električne akumulatorske robot-kosilice
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Deo 2-107: Posebni zahtevi za električne akumulatorske robot-kosilice – Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-91: Posebni zahtevi za prenosne, ručno upravljane trimere i rubne trimere za travnjake
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-92: Posebni zahtevi za sekače i aeratore busena sa rukovaocem koji hoda i koji se napajaju iz mreže
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-94: Posebni zahtevi za velike makaze za travu
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Regalne dizalice - Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Mašine za izgradnju puteva – Baze za materijale za izgradnju puteva – Zahtevi za bezbednost
Srpski
Објављен 
29.12.2009 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Mere ljudskog tela - Deo 1: Osnove za utvrđivanje mera otvora za ulaz čoveka celim telom u mašinu
Srpski
Објављен 
29.12.2009 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Mere ljudskog tela - Deo 2: Osnove za određivanje mera prilaznih otvora
Srpski
Објављен 
29.12.2009 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Mere ljudskog tela - Deo 3: Antropometrijski podaci
Srpski
Повучен 
31.05.2019 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Uređaji za dvoručno upravljanje - Funkcionalni aspekti i načela za konstruisanje
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
262 стр.
7028 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
25.02.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Električna oprema mašina — Deo 1: Opšti zahtevi — Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 11: Zahtevi za visokonaponsku opremu za naizmenične napone iznad 1 000 V ili 1 500 V za jednosmerne napone, ali ne iznad 36 kV
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Električna oprema mašina — Deo 31: Posebni zahtevi za bezbednost i elektromagnetsku kompatibilnost za mašine za šivenje, pojedinačne mašine i sisteme
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
139 стр.
5604 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 32: Zahtevi za dizalice
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
259 стр.
7028 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 33:Zahtevi za opremu koja se koristi u proizvodnji poluprovodnika
Engleski
Повучен 
30.12.2010 . 
316 стр.
7572 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
30.12.2010 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi - Izmena 1
Engleski
Повучен 
30.12.2010 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi - Izmena 11
Engleski
Повучен 
30.12.2010 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi - Izmena 12
Srpski
Повучен 
30.01.2015 . 
149 стр.
6738 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 1: Opšti zahtevi - Izmena 14
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost -Deo 1: Opšti zahtevi - Izmena 15
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi - Ispravka
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
374 стр.
8599 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost--Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 1: Opšti zahtevi — Izmena 11
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 1: Opšti zahtevi — Ispravka
Srpski
Објављен 
31.10.2016 . 
188 стр.
7549 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Deo 1: Opšti zahtevi – Izmena 13
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Deo 2-102: Posebni zahtevi za peći na gas, ulje i čvrsto gorivo koje imaju električne priključke
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-103: Posebni zahtevi za pogonske mehanizme za kapije, vrata i prozore
Srpski
Објављен 
20.05.2009 . 
35 стр.
3894 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-23: Posebni zahtevi za aparate za negu kože ili kose
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-23: Posebni zahtevi za aparate za negu kože ili kose — Izmena 2
Srpski
Објављен 
29.12.2008 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-36: Posebni zahtevi za komercijalne električne štednjake, pećnice, radne ploče za kuvanje i grejne ploče
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-36: Posebni zahtevi za komercijalne električne štednjake, pećnice, radne ploče za kuvanje i grejne ploče — Izmena 11
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-36: Posebni zahtevi za komercijalne električne štednjake, pećnice, radne ploče za kuvanje i grejne ploče — Ispravka
Engleski
Објављен 
27.02.2008 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-37: Posebni zahtevi za komercijalne friteze
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-37: Posebni zahtevi za komercijalne friteze - Izmena 11
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Deo 2-37: Posebni zahtevi za komercijalne friteze – Izmena 12
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
152 стр.
5947 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-40: Posebni zahtevi za električne toplotne pumpe, klimatizere i sušače vazduha
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-40: Posebni zahtevi za električne toplotne pumpe, klimatizere i sušače vazduha - Izmena 13
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
1 стр.
944 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-40: Posebni zahtevi za električne toplotne pumpe, klimatizere i sušače vazduha — Izmena 13 — Ispravka
Engleski
Објављен 
27.02.2008 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-42: Posebni zahtevi za komercijalne električne aparate za kuvanje sa prinudnim strujanjem vrelog vazduha, aparate za kuvanje parom i kombinovane aparate
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-42: Posebni zahtevi za komercijalne električne aparate za kuvanje sa prinudnim strujanjem vrelog vazduha, aparate za kuvanje parom i kombinovane aparate — Izmena 11
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-47: Posebni zahtevi za električne komercijalne kotlove za kuvanje
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-47: Posebni zahtevi za električne komercijalne kotlove za kuvanje — Izmena 11
Srpski
Објављен 
19.06.2008 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-48: Posebni zahtevi za komercijalne roštilje i tostere
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-48: Posebni zahtevi za komercijalne električne roštilje i tostere — Izmena 11
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-48: Posebni zahtevi za komercijalne roštilje i tostere — Ispravka
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-49: Posebni zahtevi za komercijalne električne tople ormare
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-49: Posebni zahtevi za električne komercijalne tople ormare — Izmena 11
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-58: Posebni zahtevi za komercijalne mašine za pranje posuđa
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Deo 2-58: Posebni zahtevi za komercijalne mašine za pranje posuđa – Izmena 12
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Deo 2-58: Posebni zahtevi za komercijalne mašine za pranje posuđa – Izmena 2
Srpski
Објављен 
24.03.2010 . 
19 стр.
2867 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-65: Posebni zahtevi za aparate za prečišćavanje vazduha
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-65: Posebni zahtevi za aparate za prečišćavanje vazduha — Izmena 11
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-67: Posebni zahtevi za mašine za održavanje i čišćenje podova za komercijalnu upotrebu
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
98 стр.
4920 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-67: Posebni zahtevi za mašine za održavanje i čišćenje podova za komercijalnu upotrebu
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-68: Posebni zahtevi za komercijalne raspršivače
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-68: Posebni zahtevi za komercijalne raspršivače
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-69: Posebni zahtevi za usisivače za vlažno i suvo čišćenje, uključujući pogonsku četku, za komercijalnu upotrebu
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-69: Posebni zahtevi za usisivače za vlažno i suvo čišćenje, uključujući pogonsku četku, za komercijalnu upotrebu
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-72: Posebni zahtevi za automatske mašine za održavanje podova za industrijsku i komercijalnu primenu
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-72: Posebni zahtevi za automatske mašine za održavanje podova sa komandnim uređajem za premeštanje ili bez njega, za komercijalnu primenu
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-77: Posebni zahtevi za kosilice koje se napaju iz mreže i kojima upravlja rukovalac koji hoda
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-79: Posebni zahtevi za aparate za čišćenje koji rade pod visokim pritiskom i aparate za čišćenje parom
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
75 стр.
4578 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-79: Posebni zahtevi za aparate za čišćenje koji rade pod visokim pritiskom i aparate za čišćenje parom
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Deo 2-8: Posebni zahtevi za aparate za brijanje, aparate za šišanje i slične aparate
Srpski
Објављен 
31.08.2017 . 
31 стр.
3700 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-8: Posebni zahtevi za aparate za brijanje, aparate za šišanje i slične aparate
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
95 стр.
4920 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-89: Posebni zahtevi za komercijalne frižidere sa ugrađenom ili odvojenom jedinicom za kondenzaciju ili kompresorom
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Deo 2-89: Posebni zahtevi za komercijalne frižidere sa ugrađenom ili odvojenom jedinicom za kondenzaciju ili kompresorom – Izmena 1
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Deo 2-89: Posebni zahtevi za komercijalne frižidere sa ugrađenom ili odvojenom jedinicom za kondenzaciju ili kompresorom – Izmena 2
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-95: Posebni zahtevi za mehanizme za vertikalno kretanje garažnih vrata u stambenim objektima
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-95: Posebni zahtevi za mehanizme za vertikalno kretanje garažnih vrata u stambenim objektima — Izmena 1
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-97: Posebni zahtevi za pogonske mehanizme za roletne, nadstrešnice, rolo-zavese i sličnu opremu
Srpski
Објављен 
27.04.2012 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-97: Posebni zahtevi za pogone za roletne, nadstrešnice, rolo-zavese i sličnu opremu
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-97: Posebni zahtevi za pogone za roletne, nadstrešnice, rolo-zavese i sličnu opremu — Izmena 12
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
108 стр.
5261 RSD 
PDF
Bezbednost u postrojenjima za elektrotermiju i elektromagnetsku obradu – Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
310 стр.
7572 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 1: Opšti zahtevi — Izmena 11
Engleski
Повучен 
25.06.2018 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-1: Posebni zahtevi za bušilice i udarne bušilice
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-11: Posebni zahtevi za povratne testere (ubodne i "lisičiji rep")
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-12: Posebni zahtevi za mešalice betona
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
77 стр.
4578 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-13: Posebni zahtevi za testere sa lancem
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-13: Posebni zahtevi za testere sa lancem — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-14: Posebni zahtevi za rendisaljke
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-14: Posebni zahtevi za rendisaljke — Izmena 2
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-15: Posebni zahtevi za trimere za živu ogradu
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-15: Posebni zahtevi za trimere za živu ogradu — Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-16: Posebni zahtevi za aparate za spajanje
Engleski
Повучен 
25.06.2018 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-17: Posebni zahtevi za rutere i trimere
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-18: Posebni zahtevi za alate za spajanje traka za pakovanje
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-19: Posebni zahtevi za ravnalice
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-19: Posebni zahtevi za ravnalice — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-2: Posebni zahtevi za odvijače i udarne odvijače
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-20: Posebni zahtevi za trakaste testere
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-21: Posebni zahtevi aparate za čišćenje kanalizacije
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-21: Posebni zahtevi aparate za čišćenje kanalizacije - Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-22: Posebni zahtevi za mašine za rezanje
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-22: Posebni zahtevi za mašine za rezanje — Izmena 11
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-23: Posebni zahtevi za brusilice za završnu obradu i male rotacione alate;
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
104 стр.
5261 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-3: Posebni zahtevi za trakaste brusilice, glačalice i trakaste brusilice sa pločom
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-3: Posebni zahtevi za trakaste brusilice, glačalice i trakaste brusilice sa pločom — Izmena 11
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-3: Posebni zahtevi za trakaste brusilice, glačalice i trakaste brusilice sa pločom — Izmena 12
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom – Bezbednost – Deo 2-3: Posebni zahtevi za trakaste brusilice, glačalice i trakaste brusilice sa pločom – Izmena 13
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-3: Posebni zahtevi za trakaste brusilice, glačalice i trakaste brusilice sa pločom — Izmena 2
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-4: Posebni zahtevi za brusilice i glačalice osim onih sa pločom
Engleski
Повучен 
25.06.2018 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-4: Posebni zahtevi za brusilice i glačalice osim onih sa pločom - Izmena 11
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
113 стр.
5261 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-5: Posebni zahtevi za kružne testere
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-6: Posebni zahtevi za čekiće
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom — Bezbednost — Deo 2-8: Posebni zahtevi za makaze i glodalice
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-9: Posebni zahtevi za ureznice
Srpski
Повучен 
30.10.2017 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Bezbednost cepača trupaca — Deo 1: Klinasti cepači
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Bezbednost cepača trupaca — Deo 1: Klinasti cepači
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo — Bezbednost cepača trupaca — Deo 2: Zavojni cepači
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature — Deo 5-3: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi — Zahtevi za blizinske uređaje sa definisanim ponašanjem u uslovima kvara (PDDB)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-5: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Električni uređaji za zaustavljanje u slučaju hitnosti sa mehaničkom funkcijom za blokiranje
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-5: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Električni uređaji za zaustavljanje u slučaju hitnosti sa mehaničkom funkcijom za blokiranje - Izmena 1
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature — Deo 5-5: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi — Električni uređaji za zaustavljanje u slučaju hitnosti sa mehaničkom funkcijom za blokiranje — Izmena 11
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Niskonaponske rasklopne aparature – Deo 5-5: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi – Električni uređaji za zaustavljanje u hitnim slučajevima sa mehaničkom funkcijom za blokiranje – Izmena 2
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
87 стр.
4920 RSD 
PDF
Bezbednost prenosivih električnih alata sa motorom — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Bezbednost prenosivih električnih alata sa motorom - Deo 1: Opšti zahtevi - Izmena 11
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF