COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7537

Пријавите се!
 

БРЖЕ! БОЉЕ! ЕФИКАСНИЈЕ!

ПРОДАЈА СТАНДАРДА И СРОДНИХ ДОКУМЕНАТА

 

Институт продаје српске стандарде и сродна документа према Одлуци о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације.

 

ИСС је склопио уговоре о продаји стандарда са следећим организацијама за стандардизацију: ISO, IEC, ETSI, BSI, DIN, GOST, ASTM International. Цене стандарда које су објавиле ове организације прописују оне саме, док ви добијате предрачун за наручене стандарде у динарској противвредности цене страног стандарда.

 

 Уколико желите да купите српске или стране стандарде преко нашег сајта, неопходно је да се региструјете, а затим наручите жељене стандарде. Од нас ћете добити предрачун за наручене стандарде. Након пријема потврде да сте уплатили износ са предрачуна, стандарди ће вам бити достављени у жељеном формату. Српски стандарди, међународни стандарди које су објавиле организације ISO и IEC, као и стандарди које је објавила организација ETSI могу се купити у папирној или електронској форми, док се стандарди које су објавиле организације ASTM International, BSI, DIN и GOST могу купити искључиво у папирној форми.

 

ПРАВО У ПРОДАВНИЦУ!

ПРИХВАТАЊЕ ДОКАЗА О УПЛАТИ  ТАКСИ И НАКНАДА БЕЗ ПЕЧАТА БАНКЕ Као доказ извршеног плаћања републичких административних такси и накнада прихвата се извод пословног рачуна подносиоца из банке или потврда банке, без печата банке или платиоца, на основу Мишљења Министарства финансија бр. 434-01-7/07-04 од 25.05.2009. године. Наиме, након реализације плаћања, платиоцу се доставља извод са пословног рачуна на дан преноса средстава или потврда банке  о извршеном преносу средстава.  У складу са мишљењем Министарства финансија, прихвата се извод или потврда о извршеном преносу средстава, без печата банке, као валидан доказ о уплати републичке административне таксе или накнаде.  На изводу или потврди банке о извршеном плаћању, потребно је да се налазе подаци о налогу којим је плаћена такса или накнада, број рачуна, позив на број, износ средстава који је уплаћен, сврха уплате и назив примаоца уплате.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАЋАЊЕ ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА ПРИЛИКОМ НАБАВКЕ СТАНДАРДА

Институт је увео услугу електронске куповине стандарда уз могућност безготовинског начина плаћања платним картицама. Наведена опција се може користити код онлајн наручивања стандарда, тако што се приликом избора метода плаћања, изабере опција  плаћање платном картицом.

 

Циљ увођења овог модела плаћања је куповина стандарда без одласка у банку/пошту и без чекања у реду. На тај начин кориснику је омогућено брже, лакше и једноставније преузимање стандарда у електронској верзији, односно постигнута је већа ефикасност у целокупном поступку куповине стандарда.

 

 

ОНЛАЈН ПРИСТУП СРПСКИМ СТАНДАРДИМА И СРОДНИМ ДОКУМЕНТИМА.

 

Ова услуга обухвата приступ комплетним текстовима српских стандарда и сродних докумената у периоду од пет или 30 календарских дана, по избору корисника. Изабрани стандарди и сродни документи се могу читати искључиво на екрану рачунара, а једини услов за коришћење услуге је интернет конекција.

 

Коришћењем ове опције, кориснику је доступно упознавање са садржајима стандарда без могућности за чување, штампу, копирање, коришћење на мрежи или даљу продају стандарда. Сва права по основу Закона о ауторским и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 29/2016 - одлука УС), задржава Институт. Корисник наведене услуге не стиче право на поседовање стандарда, као ни право да стандард користи у поступку сертификације, као сертификациони документ. Више детаља о наведеној услузи, можете погледати на следећем линку. 

 

КУПИТЕ ЗБИРКЕ СТАНДАРДА!

 

 

ЗАХТЕВ за уступање права на умножавање стандарда и сродних докумената/публикација Инстутута

 

 

СЛОБОДАН ПРИСТУП ДОКУМЕНТИМА  О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ