Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7461

Пријавите се!
 

Процена ризика од катастрофа и планови заштите и спасавања – од 10. до 14. фебруара 2020. године

Стручна обука за израду докумената за процену ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања по трећи пут се организује у оквиру сарадње Института за стандардизацију Србије и привредног друштва Proks Vision d.o.o. из Београда. Обука се спроводи теоретски (предавања) и практично (вежбе, радионице).

Теоријски део обуке обухвата упознавање кандидата са свим законским и подзаконским актима који су од значаја за систем заштите и спасавања и област управљања ванредним ситуацијама, као и са начином израде докумената за процену ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.

Практични део обуке се састоји од симулације израде процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.

 

Ова обука је предуслов за полагање стручног испита пред комисијом МУП-а РС и добијање лиценце за процену ризика.

 

Биће посебно обрађене следеће теме:

 

•          систем заштите и спасавања;

•          процена ризика од катастрофа;

•          план заштите и спасавања.

 

Коме је обука намењена?

 

Ова обука је намењена запосленима у привредним друштвима и другим правним лицима, као и здравственим и образовним установама које су у обавези да израде процену ризика од катастрофа (према чл. 15 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник, бр. 87/2018”).

Услов за похађање обуке је завршен VII степен стручне спреме (неопходно је донети копију дипломе о стручној спреми).

 

 

Предавачи:

 

Мр Славица Дабижљевић, директор Proks Vision d.o.o, члан KS А292 у ИСС-у. Поседује богато искуство у изради аката о процени ризика у складу са националним стандардом SRPS A.L2.003, Безбедност и отпорност друштва – Процена ризика, и Законом о приватном обезбеђењу; учествовала је у изради процена ризика од катастрофа, као и у едукацији кандитата у области процене ризика. Објавила је велики број радова у области менаџмента ризиком.

 

Ненад Поповић, лиценцирани предавач за процену ризика од катастрофа у Proks Vision d.o.o, са великим практичним искуством у изради докумената из области безбедности и ванредних ситуација.

 

Мр Слободан Спасић, лиценцирани предавач за процену ризика од катастрофа у Proks Vision d.o.o, експерт и консултант из области одрживог развоја, са великим искуством у изради стратешких и планских докумената; учествовао у реализацији бројних националних и међународних пројеката.

 

Представници МУП-а, Сектор за ванредне ситуације.

 

 

Накнада за учешће на обуци износи 30.000,00 динара и обухвата материјал за обуку, потврду о обучености и освежење за време паузе.

 

Погледајте програм обуке.

 

Пријавите се!