Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7461

Пријавите се!
 

Интерни проверавачи система менаџмента у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука) - 23. и 24. јануар 2020. године

Овај курс организован у сарадњи са Институтом за унапређење пословања д.о.о. који је 2019. године стекао статус JPOA (јавно признатог организатора активности образовања одраслих) за извођење програма ОБУКА ЗА ИНТЕРНЕ ПРОВЕРАВАЧЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Решење) (JPOA линк)

 

Курс је конципиран као дводневна практична обука намењена интерним проверавачима система менаџмента лабораторија како би стекли и иновирали знања према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, а у складу са новом верзијом ISO 19011:2018. Обука обилује практичним вежбама чији је циљ оспособљавање полазника за практично спровођење интерних провера. 

 

Полазници овог курса ће  кроз практичне примере и предавања бити упознати са:

  • Принципима и техникама провере према захтевима стандарда ISO 19011:2018.
  • Захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 који се односе  на лабораторије за испитивање, еталонирање и узорковање, са освтом на најважније измене у односу на претходну верзију стандарда.
  • Коришћењем вештина провере
  • Основним концептима провере, као што су планирање, израда програма провере, начинима спровођења провере и извештавање о налазима провере.

 

 

Коме је курс намењен?

 

Руководиоцима лабораторија, особама задуженим за систем менаџмента, особама одговорним за набавку, као и осталим запосленима који ће бити укључени у процес спровођења интерних провера у лабораторијама.

 

Предавачи:

Мр Вида Живковић - Магистар физичких наука са дугогодишњим искуством у областима метрологије, акредитације, оцењивања усаглашености и инфраструктуре квалитета. Вишегодишње искуство у имплементацији различитих система менаџмента и примени стандарда. Водећи и технички оцењивач  тела за оцењивање усаглашености, са великим искуством у оцењивању посебно лабораторија за испитивање и еталонирање.

Снежана Павићевић, предавач и консултант са више од 15 година консултантског искуства у имплементацији различитих стандарда система менаџмента (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO 9001 и др.). Члан TC176/CASCO Техничког комитета Института за стандардизацију Србије и учествовање у доношењу српских стандарда из ове области.     

 

 

Накнада за учешће на курсу износи 21.500,00 динара (+ ПДВ) и укључује материјал за курс, стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017, потврду о похађању курса и освежење за време паузе. Информације у вези са редовним попустима, који су утврђени према броју и категоријама учесника, проверите у програму курса или на тел. 011/3409-340 или 011/3409-388.

 

Пријавите се за учешће на овом курсу.

 

Погледајте програм.