Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7411

Пријавите се!
 

Систем менаџмента безбедношћу хране – Новине у SRPS EN ISO 22000:2018 - 5. фебруар 2020.године

Институт за стандардизацију Србије организује семинар посвећен систему менаџмента безбедношћу хране (FSMS). Овај семинар намењен је руководиоцима и/или члановима тима за безбедност хране, као и руководиоцима одговарајућих сектора у привредним субјектима из области прехрамбене индустрије и свих пратећих индустрија (прозводња прехрамбене амбалаже, транспорт, логистика и слично).

 

Уколико сте у своје пословање имплементирали захтеве стандарда из серије ISO 22000 или планирате њихову имплементацију, на семинару ћете моћи да усавршите своје знање и да кроз примере и вежбе сазнате на који начин да одржавате и унапредите FSMS.

 

 

Предавачи су чланови Kомисије KS E034-17, Системи менаџмента безбедношћу храном, која радила на доношењу ових стандарда, и то:

 

 

Др Сузана Димитријевић, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, водећи проверавач.

 

Маријана Петковић, виши организатор за послове стандардизације у Одељењу за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде у ИСС-у, секретар Комисије KS Е034-17.

 

Информације у вези са редовним попустима, који су утврђени према броју и категоријама учесника, проверите у програму семинара или на тел. 011/3409-340 или 011/3409-388.

 

Погледајте програм.

 

Пријавите се!