Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7458

Пријавите се!
 

Тумачење захтева стандарда за медицинске лабораторије SRPS EN ISO 15189:2014 и препоруке за његову примену - 4. фебруар 2020. године

Како би изашао у сусрет потребама својих корисника, Институт за стандардизацију Србије поново организује семинар посвећен тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014, који се односе на квалитет и компетентност медицинских лабораторија. Учесницима семинара се пружа могућност да стекну нова знања, захваљујући којима ће унапредити и олакшати примену система менаџмента квалитетом (QMS) у својим лабораторијама и припремити се за акредитацију према SRPS EN ISO 15189:2014.

 

Уз конкретне примере за испуњавање захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 учесници ће кроз групне вежбе имати прилику да практично примене стечено знање о принципима QMS-a у медицинским лабораторијама.

 

Семинар је намењен руководству и особљу акредитованих медицинских лабораторија  и медицинских лабораторија које уводе систем менаџмента квалитетом према SRPS EN ISO 15189:2014, затим представницима руководства за квалитет, руководиоцима лабораторија, као и интерним проверавачима. Овај семинар је конципиран тако да буде котистан и учесницима који су већ упознати са стандардом и који желе да побољшају QMS, пружајући им прилику за дискусију о проблемима у тумачењу појединих захтева стандарда са којима се срећу у пракси, а намењен је и онима који се упознају са стандардом и којима су потребна објашњења у примени овог стандарда.

 

Предавачи су искусни експерти у области акредитације медицинских лабораторија и чланови Комисије за стандарде и сродне документе KS Z210, Системи менаџмента квалитетом и администрација у здравственој заштити, и оцењивачи АТС-а, и то:

 

Др Љубинка Глигић, Акредитационо тело Србије, Београд, водећи оцењивач АТС-а према захтевима SRPS EN ISO 15189:2014, члан комисије KS Z210

 

Проф. др Светлана Игњатовић, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Катедра за медицинску биохемију, и Клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, технички оцењивач АТС-а према захтевима SRPS EN ISO 15189:2014

 

Проф. др Александра Кнежевић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Катедра за микробиологију са паразитологијом, технички оцењивач АТС-а према захтевима SRPS EN ISO 15189:2014

 

Др. стом. Драгана Поповић, руководилац Сертификационог тела у Институту за стандардизацију Србије, секретар комисије KS Z210

 

Накнада за учешће на семинару износи 13.500,00 динара и укључује материјал за семинар, стандард SRPS EN ISO 15189:2014, потврду о похађању семинара и освежење за време паузе.

 

Информације у вези са редовним попустима, који су утврђени према броју и категоријама учесника, можете проверити у програму семинара или на тел. 011/3409-340 или 011/3409-388.

 

Пријавите се за учешће на овом семинару.

 

Погледајте програм