Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7136

Пријавите се!
 

21. мај 2019. године у Нишу – Уређаји на чврста горива – Европскe директиве и национално законодавство, стандарди и испитивања у лабораторији

 

Семинар је развијен у сарадњи Института за стандардизацију Србије са дугогодишњим чланом Института организацијом Квалитет а.д. Ниш, и одржава се у просторијама и лабораторији ове организације у Нишу.

 

Осмишљен је са циљем упознавања заинтересованих стручњака са европском и српском регулативом у области уређаја на чврста горива, као и са стандардима у тој области. Уредба о грађевинским производима ЕУ бр. 305/2011 (познатија као CPR), која се између осталог односи и на пећи на чврста горива, на снази је од 2013. године. Национални Закон о грађевинским производима, којим је преузета ова европска уредба, на снази је од 2018. године.

 

Семинар има за циљ да објасни ову европску уредбу и национални закон у овој области, као и да укаже на битне захтеве хармонизованих и других стандарда (SRPS EN 13240, SRPS EN 14785, SRPS EN 12815, SRPS EN 16510-1 и други), као и њихову примену у доказивању усаглашености производа односно оцењивању и верификацији сталности перформанси. 

 

Семинар је технички оријентисан, са детаљним објашњењима захтева за пећи на чврста горива кроз презентације и демонстрације испитивања, као и бројне корисне детаље везане за примену законске регулативе. Посебну вредност семинара чине практичне демонстрације испитивања производа у реалним условима савремено опремљене лабораторије за испитивања – Квалитет а.д. Ниш.

 

Квалитет а.д. Ниш поседује акредитоване лабораторије за многе области, па и лабораторију за испитивање пећи на чврста горива, у којој ће учесници имати прилику да се практично упознају са поступцима испитивања.

 

Коме је семинар намењен?

 

Семинар је намењен пројектантима, произвођачима, увозницима и дистрибутерима пећи на чврста горива, као и консултантима произвођача и увозника.

 

Посебна погодност везана за овај семинар јесте та што материјал за обуку укључује и издање стандарда SRPS EN 12815 на српском језику, што знатно олакшава праћење семинара.

 

Предавачи:

 

Драган Вуксановић, руководилац Сектора за електротехничку стандардизацију и информациони систем, ИСС

 

Ивана Топаловић, виши организатор за послове стандардизације у Одељењу за металургију, машинство, грађевинарство и саобраћај, ИСС

 

Јелена Скоковић, виши организатор за послове стандардизације у Одељењу за металургију, машинство, грађевинарство и саобраћај, ИСС

 

Владимир Вукашиновић, генерални директор, Квалитет а.д. Ниш

 

Горан Стевановић, водећи инжењер у Лабораторији за апарате на чврста горива, Квалитет а.д. Ниш

 

 

Накнада за учешће на семинару износи 6.000,00 дин. (+ ПДВ). У накнаду је укључен материјал за семинар, стандард SRPS EN 12815, потврда о похађању семинара, освежење за време паузе, као и заједнички ручак након семинара. 

 

Погледајте програм

 

Пријавите се!