Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6735

Пријавите се!
 

Бајина Башта, 8. јун 2018. године – SRPS ISO 45001 – Измене у односу на SRPS OHSAS 18001

Институт за стандардизацију Србије у сарадњи са Савезом машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС) први пут у Бајиној Башти организује семинар посвећен новом међународном стандарду из области менаџмента безбедношћу и здрављем на раду – SRPS ISO 45001:2018. Овај семинар одржава се паралелно са 31. међународним конгресом о процесној индустрији – Procesing ’18, који СМЕИТС организује у периоду од 6. до 8. јуна у Бајиној Башти.

 

Међународни стандард SRPS ISO 45001:2018 настао је на основу OHSAS 18001:2007. Последњих 19 година велики број организација широм света препознао је користи од имплементације овог система менаџмента у постојећи систем уз примену минимума захтева стандарда за успостављање најбоље праксе у менаџменту безбедношћу и здрављем на раду. Примена ових захтева помогла је организацијама да држе под контролом идентификоване опасности и процењене ризике, паралелно са побољшавањем перформанси пословања. Овај стандард омогућио је организацијама да изврше побољшања у процесима планирања и успоставе политику безбедности и здравља на раду, уз истовремено усаглашавање са важећим захтевима закона и осталих прописа из ове области. Нови стандард ISO 45001 намењен је свим организацијама, без обзира на њихову величину и врсту делатности, и може се интегрисати са другим системима менаџмента.

 

Благовремено информисање и разумевање нових захтева у ISO 45001 помоћи ће Вам да лакше и брже спроведете измене које доноси нови стандард. Значајне измене у структури стандарда настале су услед усвајања Прилога SL из ISO/IEC Директива, Део 2, тј. захтева за унапређење структуре свих стандарда из система менаџмента, који сада имају уједначену структуру, заједничке термине и кључне дефиниције. Ова усаглашеност пружа нове могућности и олакшице приликом интеграције различитих система менаџмента.

 

Посебно ће бити обрађене следеће теме:

 

–    новости у структури, терминологији и концепту ISO 45001:2018;

–    поређење са захтевима стандарда OHSAS 18001;

–    препоруке за примену.

 

Коме је намењен семинар?

 

Семинар је намењен представницима руководства за систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, представницима руководства за интегрисане системе (IMS), представницима руководства за друге системе менаџмента (QMS и EMS), интерним проверавачима система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, као и свима осталима који се баве овом облашћу.

 

Посебна погодност овог семинара је у томе што материјал за обуку укључује и двојезично издање стандарда SRPS ISO 45001:2018, што знатно олакшава праћење семинара.

 

Предавачи:

 

Мр Мирјана Мирковић-Ђорђевић, руководилац Одељења за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде у ИСС-у, секретар Комисије CASCO, проверавач за QMS, EMS и OHSAS.

 

Ксенија Стојичић, руководилац Одељења за продају, маркетинг и едукацију у ИСС-у, проверавач за QMS.

 

Накнада за семинар износи 10.350,00 дин. (укључује двојезичну верзију стандарда SRPS ISO 45001:2018, материјал за обуку, потврду о похађању семинара и освежење за време паузе).

 

Погледајте програм семинара.

 

Пријавите се за учешће на овом семинару најкасније до 1. јуна 2018. године.

 

Семинар се одржава у сали зграде Управе ЈП Национални парк Тара, ул. Миленка Топаловића 3, Бајина Башта.

 

За све додатне информације јавите се на бројеве телефона: 011/3409-340 или 011/3409-388, или на адресу е-поште: iss-edukacija@iss.rs.