Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6828

Пријавите се!
 

16. и 17. април 2018. године – Прелазак са стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 на стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

Овај семинар организован је као дводневна практична обука на тему преласка са стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 на стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017. На семинару ће бити објашњени сви захтеви новог издања стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, разлике у односу на претходно издање, као и смернице за усаглашавање документације система менаџмента у циљу преласка на ново издање стандарда.

 

Теме које ће бити обрађене на семинару обухватају:

 

- највеће промене и структуру стандрада SRPS ISO/IEC 17025:2017,

- идентификацију и објашњење нових захтева у стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017,

- упоредни преглед са захтевима SRPS ISO/IEC 17025:2006 и објашњење разлика,

- прелазак са старог на ново издање стандарда – смернице за измену документације система менаџмента.

 

 

Коме је семинар намењен?

 

Семинар је намењен руководиоцима квалитета, техничким руководиоцима и особљу лабораторија за еталонирање/испитивање, који су укључени у активности система менаџмента и/или техничке активности у акредитованим лабораторијама.

 

Предавачи су:

 

Др Маја Алексић, експерт за лабораторије са дугогодишњим искуством у области метрологије и оцењивања усаглашености; менаџер за обуке и руководилац квалитета у МАГАТ Инжењеринг, Београд; предавач у акредитованој шеми сертификације особа за интерне провераваче према SRPS ISO/IEC 17025:2006.

 

Накнада за учешће на семинару износи 16.200,00 динара + пдв, и укључује материјал за семинар, стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017, потврду о похађању семинара и освежење за време паузе.

Информације у вези са редовним попустима, који су утврђени према броју и категоријама учесника, проверите у програму семинара или на тел. 011/3409-340 или 011/3409-388.

 

Пријавите се за учешће на овом семинару.

 

Погледајте програм