COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7537

Пријавите се!
 

Тематске збирке ЕВРОКОДОВИ

Објављивањем Правилника за грађевинске конструкције 18. децембра 2019. године и његовим ступањем на снагу 26. децембра, примена стандарда за еврокодове, на које се позива овај правилник, постала је обавезујућа. Институт за стандардизацију Србије до сада је објавио више од 300 стандарда чија је примена обавезујућа у складу са овим правилником, а у најновијем решењу о објављеним и повученим стандардима и сродним документима, од 31. јануара, објављена су још два документа који су подршка примени овог правилника. То су национални прилог за зидане конструкције – SRPS EN 1996-1-2/NA:2020 и стандард SRPS ISO 4866:2020.

 

Како би корисницима олакшао набавку великог броја стандарда из ове области, Институт је објавио више електронских тематских збирки стандара из серија eврокодова по знатно повољнијим ценама у односу на укупну цену појединачних стандарда. Ове електронске збирке садрже све српске стандарде на српском и енглеском језику, а за оне стандарде који су на енглеском језику корисницима се у оквиру ових збирки достављају и услужни преводи на српски језик, као помоћ приликом читања стандарда на енглеском језику. Преводи се називају услужним или неауторизованим зато што су израђени сопственим капацитетима Института и надлежне комисије за стандарде их нису разматрале. Такође, приликом куповине појединачних издања стандарда на енглеском језику, корисницима се достављају услужни преводи на српски језик. У наредном периоду корисници могу очекивати проширење понуде новим електронским збиркама из ове области.

 

Преузимање еврокодова у национални систем стандардизације започето је 2012. године, а томе су претходиле промотивне активности које су интензивно спровођене кроз пројекат у периоду од 2006. до 2009. године. Подршку објављивању првих еврокодова као српских стандарда на српском језику пружили су управо иницијални преводи настали у том пројекту, а публикације настале у том периоду, које се и данас могу наћи на тржишту, не представљају српски стандард. Зато корисницима стандарда за еврокодове скрећемо пажњу на то да се стандарди редовно преиспитују и ажурирају и једино место где се најновија издања стандарда у нашој земљи могу набавити јесте Институт за стандардизацију Србије, једино национално тело за стандардизацију Републике Србије.