COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7537

Пријавите се!
 

Студија о стању грађевинског сектора

У оквиру Чешког програма за развој сарадње под називом „Подршка унапређењу и развоју сектора инфраструктуре квалитета Србије”, а у сарадњи са Чешком канцеларијом за стандарде, метрологију и испитивање (UNMZ), Институт за стандардизацију Србије реализовао је низ активности релевантних за област грађевинарства. Једна од њих је израда студије „Преглед сектора грађевинске индустрије Србије који је обухваћен европском уредбом (ЕУ) 305/2011 и очекивани утицај на индустрију”, чија је израда започета уз координацију и консултације са Министарством привреде и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

 

Главни циљ који смо овом студијом хтели да постигнемо јесте израда експертизе о стању капацитета у Србији у области грађевинских производа и њиховог јачања у области инфраструктуре квалитета и имплементације европског законодавства и стандарда, посебно са циљем проширења тржишта за пласман ових производа.

 

Ова студија може бити од велике користи, пре свега, државним органима који су у обавези да у ограниченом временском року израде подзаконске акте и започну са њиховом применом у пракси, као и привредним друштвима и предузетницима јер даје јасну слику стања грађевинског сектора у Србији, као и потенцијалне ризике, прилике и могуће правце развоја. Поред тога, студија може бити интересантна телима за оцењивање усаглашености и уопште свима онима на које се Закон о грађевинским производима и подзаконски акти директно или индиректно односе и примењују. Аутор студије је домаћи експерт Дејана Милинковић, а подаци исказани у овој студији званични су подаци, прибављени од Агенције за привредне регистре и Републичког завода за статистику.

 

Студија је од данас доступна јавности и може се, без накнаде, преузети на српском  и енглеском језику.