Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7466

Пријавите се!
 

22. мај 2015. године – Тумачење захтева нове верзије стандaрда за медицинске лабораторије SRPS EN ISO 15189:2014

Институт за стандардизацију Србије први пут организује курс посвећен тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 који се односе на квалитет и компетентност медицинских лабораторија. Учесницима курса се пружа могућност да стекну нова знања у складу са новом верзијом стандарда, којима ће унапредити и олакшати примену система менаџмента квалитетом (QMS) у својим лабораторијама и припремити се за акредитацију prema SRPS EN ISO 15189:2014.

 

Уз конкретне примере за испуњење најбитнијих захтева SRPS EN ISO 15189:2014 кроз групне вежбе учесници ће имати прилику да практично примене стечено знање o принципима QMS-a у медицинским лабораторијама.

 

Курс је намењен руководству акредитованих медицинских лабораторија (према SRPS EN ISO 15189:2008) и медицинских лабораторија које уводе систем менаџмента квалитетом према SRPS EN ISO 15189:2014 или запосленима у лабораторији који су укључени у његову имплементацију, одржавање и стално побољшавање, представни-цима руководства за квалитет, руководиоцима лабораторија, као и интерним провера-вачима. Конципиран је тако да буде разумљив и учесницима који су упознати са стандардом, као и онима којима су потребна додатна објашњења, а истовремено пружа и прилику за дискусију о проблемима у тумачењу појединих захтева стандарда са којима се срећу у пракси.

 

Предавачи су искусни експерти у области акредитације медицинских лабораторија и чланови Комисије за стандарде и сродне документе KS Z212, Медицинска средства за дијагностику in vitro, и то:

 

Проф. др Светлана Игњатовић, Катедра за медицинску биохемију, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет и Центар за медицинску биохемију, Клинички центар Србије, технички оцењивач АТС према захтевима SRPS EN ISO 15189:2014

 

Др Љубинка Глигић, Акредитационо тело Србије, Београд; водећи оцењивач АТС према захтевима SRPS EN ISO 15189:2014, члан комисије KS Z212

 

Др Драгана Поповић Илић, самостални саветник у Одељењу за безбедност, заштиту и животну средину у Институту за стандардизацију Србије, секретар комисије KS Z212 Накнада за учешће на курсу износи 12.350,00 динара и укључује материјал закурс, стандард SRPS EN ISO 15189:2014 (sr), потврду о похађању и освежење за време паузе.

 


 

Погледајте програм.