COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7542

Пријавите се!
 
Збирка - Опрема и потребна површина за дечја игралишта - 3. издање

Збирка - Опрема и потребна површина за дечја игралишта - 3. издање

Садржај: SRPS EN 1176-1:2017, SRPS EN 1176-2:2017, SRPS EN 1176-3:2017, SRPS EN 1176-4:2019, SRPS EN 1176-5:2013, SRPS EN 1176-6:2019, SRPS EN 1176-7:2013, SRPS EN 1176-10:2013, SRPS EN 1176-11:2017, SRPS EN 1176-11:2017/Ispr. 1:2019 и SRPS EN 1177:2019. Садржај збирке чине стандарди серије EN 1176, чија је сврха да обезбеде прописани ниво безбедности опреме за јавна дечја игралишта, као и стандард SRPS EN 1177. Ови стандарди утврђују опште и додатне (за специфичне делове опреме: љуљашке, тобогане, вртешке итд.) захтевe за безбедност, као и методе испитивања за: опрему, потребне површине за дечја игралишта и за одређивање површине дечјег игралишта која ублажава удар. Збирка стандарда је намењена организацијама које се баве пројектовањем и изградњом дечјих игралишта и опреме за игралишта, инспекцијским органима, асоцијацијама потрошача, акредитованим лабораторијама за испитивање, контролним телима, дистрибутерима и другим заинтересованим странама Збирка се може наручити у продавници Института, по цени од 4.362,00 динара.

4,362.00 RSD    
Збирка - Електричне инсталације ниског напона - 2. издање

Збирка - Електричне инсталације ниског напона - 2. издање

Садржај: објављени српски стандарди на српском језику из области електричних инсталација:

SRPS EN 61140:2017, SRPS HD 60364-4-41:2017, SRPS HD 60364-4-42:2012/A1:2015, SRPS HD 60364-4-46:2018, SRPS HD 60364-4-443:2017, SRPS HD 60364-5-53:2016, SRPS HD 60364-5-534:2017, SRPS HD 60364-5-537:2018, SRPS HD 60364-5-551:2012/A11:2018, SRPS HD 60364-5-557:2014/A11:2017, SRPS HD 60364-6:2017, SRPS HD 60364-7-708:2017, SRPS HD 60364-7-712:2017, SRPS HD 60364-7-722:2017, SRPS HD 60364-7-730:2016, SRPS HD 60364-7-753:2015, SRPS HD 60364-8-1:2016 и SRPS HD 60364-7-704:2018.

Збирка која је пред вама садржи осамнаест докумената са око пет стотина страница текста и представља исправку и допуну електронске збирке која је објављена 2018. године. Разлике у односу на претходну збирку су следеће: ажуриране су године издања према години објављивања верзије на енглеском језику за стандарде на српском језику SRPS HD 60364-4-41:2017, SRPS HD 60364-5-534:2017 и SRPS HD 60364-7-708:2017, а додат је стандард SRPS HD 60364-7-704:2018.

Ова збирка намењена је широком кругу потенцијалних корисника који укључују: организације које се баве пројектовањем (избором и постављањем електричне инсталације и опреме), израдом студија оправданости, енергетским и економским анализама, истраживачким активностима, мерним уређајима, тржиштем електричне енергије, припремним радовима, монтажом и експлоатацијом опреме; затим регулаторне и државне институције, институте и образовне установе, научно-истраживачке институције и јавна предузећа.

 

Збирка се може наручити у Продавници Института, по цени од 5.625,00 динарa.

5,625.00 RSD    
Збирка – Еврокод 4: Пројектовање спрегнутих конструкција од челика и бетона - 1. издање

Збирка – Еврокод 4: Пројектовање спрегнутих конструкција од челика и бетона - 1. издање

Садржај: објављени српски стандард на српском језику SRPS EN 1994-1-1:2012 и неауторизовани преводи европских стандарда EN 1994-1-2:2005 и EN 1994-2:2005. У саставу збирке су и три објављена српска стандарда на енглеском језику којима су преузети европски стандарди чији су преводи дати у збирци. По изузетно повољним условима, обједињени на једном месту у тематску збирку, домаћим стручњацима су понуђени стандарди из серије Еврокод 4. Збирка се може наручити у продавници Института, по цени од 5.399,00 динарa.

5,339.00 RSD    
Збирка – Еврокод 7: Геотехничко пројектовање - 1. издање

Збирка – Еврокод 7: Геотехничко пројектовање - 1. издање

Садржај: објављени српски стандард на српском језику SRPS EN 1997-1:2017 и неауторизовани превод европског стандарда EN 1997-2:2007. У саставу збирке су и два објављена српска стандарда на енглеском језику којима су преузети европски стандарди чији су преводи дати у збирци. По изузетно повољним условима, обједињени на једном месту у тематску збирку, домаћим стручњацима су понуђени стандарди из серије Еврокод 7. Збирка се може наручити у продавници Института, по цени од 5.820,00 динарa.

5,820.00 RSD    
Збирка – Еврокод 8: Пројектовање сеизмички отпорних конструкција - 1. издање

Збирка – Еврокод 8: Пројектовање сеизмички отпорних конструкција - 1. издање

Садржај: објављени српски стандард на српском језику SRPS EN 1998-1:2015 и неауторизовани преводи европских стандарда EN 1998-2:2005, EN 1998-3:2005, EN 1998-4:2006, EN 1998-5:2004 и EN 1998-6:2005. У саставу збирке су и шест објављених српских стандарда на енглеском језику којима су преузети европски стандарди чији су преводи дати у збирци. По изузетно повољним условима, обједињени на једном месту у тематску збирку, домаћим стручњацима су понуђени стандарди из серије Еврокод 8. Збирка се може наручити у продавници Института, по цени од 6.774,00 динарa.

6,774.00 RSD    
Збирка – Еврокод 9: Пројектовање алуминијумских конструкција - 1. издање

Збирка – Еврокод 9: Пројектовање алуминијумских конструкција - 1. издање

Садржај: неауторизовани преводи европских стандарда EN 1999-1-1:2007, EN 1999-1-2:2007, EN 1999-1-3:2007, EN 1999-1-4:2007, и EN 1999-1-5:2007. У саставу збирке су и пет објављених српских стандарда на енглеском језику којима су преузети европски стандарди чији су преводи дати у збирци. По изузетно повољним условима, обједињени на једном месту у тематску збирку, домаћим стручњацима су понуђени стандарди из серије Еврокод 7. Збирка се може наручити у продавници Института, по цени од 6.261,00 динара.

6,261.00 RSD    
Збирка – Еврокод 2: Пројектовање бетонских конструкција - 2. издање

Збирка – Еврокод 2: Пројектовање бетонских конструкција - 2. издање

По изузетно повољним условима, обједињени на једном месту у друго допуњено издање тематске збирке, домаћим стручњацима су понуђени стандарди из серије Еврокод 2. Садржај збирке чине објављени српски стандарди на српском језику SRPS EN 1992-1-1:2015 и SRPS EN 1992-3:2017, као и објављени српски стандарди на енглеском језику SRPS EN 1992-1-2:2014, SRPS EN 1992-1-2:2014/A1:2019, SRPS EN 1992-2:2014, SRPS EN 1992-3:2014 и SRPS EN 1992-4:2018. Поред тога, збирка садржи и неауторизоване преводе европских стандарда EN 1992-1-2:2004 и EN 1992-2:2005 који се могу користити као помоћ приликом читања стандарда на енглеском језику. Збирка се може наручити у продавници Института, по цени од 6.288,50 динара.

6,288.50 RSD    
Збирка „Заштита од атмосферског пражњења (тематска збирка српских стандарда и сродних докумената) – Књига 2”

Збирка „Заштита од атмосферског пражњења (тематска збирка српских стандарда и сродних докумената) – Књига 2”

Садржај: SRPS EN 62561-1:2017, Компоненте система за заштиту од атмосферског пражњења (LPSC) – Део 1: Захтеви за компоненте за повезивање, SRPS EN IEC 62561-2:2018, Компоненте система за заштиту од атмосферског пражњења (LPSC) – Део 2: Захтеви за проводнике и уземљиваче, SRPS EN 62561-3:2017, Компоненте система за заштиту од атмосферског пражњења (LPSC) – Део 3: Захтеви за искришта (ISG), SRPS EN 62561-4:2018, Компоненте система за заштиту од атмосферског пражњења (LPSC) – Део 4: Захтеви за држаче проводника, SRPS EN 62561-5:2018, Компоненте система за заштиту од атмосферског пражњења (LPSC) – Део 5: Захтеви за кућишта за преглед уземљивача и заптивке за уземљивач, SRPS EN IEC 62561-6:2018, Компоненте система за заштиту од атмосферског пражњења (LPSC) – Део 6: Захтеви за бројаче удара атмосферског пражњења (LSC), SRPS EN IEC 62561-7:2018, Компоненте система за заштиту од атмосферског пражњења (LPSC) – Део 7: Захтеви за испуне за побољшање уземљења. Ова збирка садржи седам српских стандарда из серије EN 62561, на српском језику. Стандарди у овој збирци се односе на елементе инсталација за заштиту од атмосферског пражњења, са заједничким насловом Компоненте система за заштиту од атмосферског пражњења (LPSC). Збирка је намењена пројектантима и извођачима радова, као и особама које врше проверавање и испитивање инсталација и система за заштиту од атмосферског пражњења.

3,819.00 RSD    
Публикација ISO 13485:2016, Медицинска средства - Савети ISO/TC 210 / CD

Публикација ISO 13485:2016, Медицинска средства - Савети ISO/TC 210 / CD

Ова електронска публикација олакшава разумевање и примену међународног стандарда ISO 13485:2016, којим се утврђују захтеви за систем менаџмента квалитетом у организацијама које се баве пројектовањем и развојем, производњом, складиштењем, дистрибуцијом, постављањем, сервисирањем, експлоатацијом и одлагањем медицинских средстава, као и пружањем услуга у вези са тим (нпр. техничка подршка). Поред тога, испоручиоци или екстерне стране које таквим организацијама обезбеђују сировине, компоненте, подсклопове и услуге (стерилизације, еталонирања, одржавања и сл.) такође могу користити ISO 13485. Захтеви овог стандарда су опште природе и применљиви су на готово све организације које се баве медицинским средствима, без обзира на њихову врсту, величину или производе. Поред тога, овај приручник може бити користан сертификационим телима, као и органима који се баве доношењем прописа из ове области. 
Смерницама датим у овом приручнику описују се концепти и методе који служе као помоћ при развоју, примењивању и одржавању QMS-а у поменутим организацијама. Приручник је састављен из више делова који су у складу са структуром тачака у ISO 13485. Сваки део (тачка  стандарда) детаљно је објашњен (кроз релевантне смернице), а где год је било могуће, дати су и примери. На крају приручника дате су и посебне смернице намењене малим предузећима. 

 

3,820.00 RSD    
Збирка „Информационе технологије – Менаџмент ИТ услугама и менаџмент захтевима за квалитет и вредновање система и софтвера (SQuaRE)”

Збирка „Информационе технологије – Менаџмент ИТ услугама и менаџмент захтевима за квалитет и вредновање система и софтвера (SQuaRE)”

Садржај: SRPS ISO/IEC 20000-1:2014, Информационе технологије – Менаџмент услугама — Део 1: Захтеви за систем менаџмента услугама, SRPS ISO/IEC TR 90006:2016, Информационе технологије – Смернице за примену ISO 9001:2008 на менаџмент ИТ услугама и његову интеграцију са ISO/IEC 20000-1:2011 и SRPS ISO/IEC 25001:2015, Системски и софтверски инжењеринг – Захтеви за квалитет и вредновање система и софтвера (SQuaRE) – Планирање и менаџмент.

3,233.00 RSD    
Збирка – Еврокод 5 – Пројектовање дрвених конструкција - 1. издање

Збирка – Еврокод 5 – Пројектовање дрвених конструкција - 1. издање

Садржај: српски стандарди на српском језику SRPS EN 1995-1-1:2012, SRPS EN 1995-1-1:2012/A2:2016, неауторизовани преводи на српски језик европских стандарда EN 1995-1-2:2004 и EN 1995-2:2004, као и референтни стандарди SRPS EN 1995-1-2:2012 и SRPS EN 1995-2:2012 на основу којих су израђени неауторизовани преводи. По изузетно повољним ценама, обједињени на једном месту у тематску збирку, домаћим стручњацима су понуђени српски стандарди за општа правила и правила за пројектовање дрвених конструкција за зграде, општа правила за појектовање конструкција на дејство пожара и пројектовање дрвених конструкција за мостове. Збирка се може наручити у продавници Института, по цени од 3.637,00 динара.

3,637.00 RSD    
Збирка – Еврокод 6 – Пројектовање зиданих конструкција - 1. издање

Збирка – Еврокод 6 – Пројектовање зиданих конструкција - 1. издање

Збирка – Еврокод 6 – Пројектовање зиданих конструкција Садржај: српски стандарди на српском језику SRPS EN 1996-1-1:2016, EN 1996-1-2:2005, неауторизовани преводи на српски језик европских стандарда EN 1996-2:2006, EN 1996-3:2006, као и референтни стандарди SRPS EN 1996-1-2:2012, SRPS EN 1996-2:2012 и SRPS EN 1996-3:2012 на основу којих су израђени неауторизовани преводи. По изузетно повољним ценама, обједињени на једном месту у тематску збирку, домаћим стручњацима су понуђени српски стандарди за општа правила и пројектовање армираних и неармираних зиданих конструкција за зграде, општа правила за пројектовање зиданих конструкција на дејство пожара, избор материјала и извођење зиданих конструкција као и поједностављене методе прорачуна за неармиране зидане конструкције. Збирка се може наручити у Продавници Института, по цени од 3.871,00 динарa.

3,871.00 RSD    
Збирка – Еврокод 1 – Дејства на конструкције - 1. издање

Збирка – Еврокод 1 – Дејства на конструкције - 1. издање

Садржај збирке стандарда Еврокод 1 – Дејства на конструкције чине објављени српски стандарди SRPS EN 1991-1-1:2012, Део 1-1: Општа дејства – Запреминске тежине, сопствена тежина, корисна оптерећења за зграде, EN 1991-1-2:2002, Део 1-2: Општа дејства – Дејства на конструкције изложене пожару, SRPS EN 1991-1-3:2017, Део 1-3: Општа дејства – Оптерећења снегом, SRPS EN 1991-1-4:2012, Део 1-4: Општа дејства – Дејства ветра, SRPS EN 1991-1-5:2012, Део 1-5: Општа дејства – Топлотна дејства, затим неауторизовани преводи европских стандарда EN 1991-1-2:2002, Део 1-2: Општа дејства – Дејства на конструкције изложене пожару, EN 1991-1-6:2005, Део 1-6: Општа дејства – Дејства током извођења, EN 1991-1-7:2006, Део 1-7: Општа дејства – Инцидентна дејства, EN 1991-2:2003, Део 2: Саобраћајна оптерећења мостова, EN 1991-3:2006, Део 3: Дејства услед кранова и машина и EN 1991-4:2006, Део 4: Силоси и резервоари. Такође, у саставу збирке су и референтни српски стандарди на српском језику чији преводи су у саставу збирке. Збирка се може наручити у Продавници Института, по цени од 5.542,00 динарa.

5,542.00 RSD    
Збирка – Оцењивање усаглашености – Сертификација особа

Збирка – Оцењивање усаглашености – Сертификација особа

Садржај: SRPS ISO/IEC 17000:2007, SRPS ISO/IEC 17024:2012, SRPS ISO/IEC TS 17027:2015 и SRPS ISO/IEC Guide 60:2007 Општа сврха сертификације особа је да се препозна и оцени компетентност појединца у извршавању одговарајућег задатка или посла. Сертификација особа један је од начина обезбеђења услова да сертификована особа испуњава захтеве шеме сертификације. Поверење у одговарајуће шеме сертификације за особе постиже се помоћу општеприхваћеног процеса оцењивања, надзора који следе и периодичних поновних оцењивања компетентности сертификованих особа. Збирка садржи два стандарда, једну техничку спецификацију и једно упутство, помоћу којих су као идентични документи преузети одговарајући међународни (ISO) документи који се користе при сертификацији особа. Ти документи садрже захтеве за тела која обављају сертификацију особа и обухватају развој и одржавање шеме сертификације особа, као и утврђену терминологију у области оцењивања усаглашености и сертификације особа. Ова збирка је намењена сертификационим телима која спроводе сертификацију особа, акредитационим телима која врше акредитацију сертификационих тела, као и другим организацијама и појединцима заинтересованим за серификацију особа. Куповином ове збирке остварује се уштеда од 77% у односу на укупну вредност свих стандарда у њој када би се куповали појединачно. Цена збирке је 3.265,00 RSD.

3,265.00 RSD    
Збирка – Оцењивање усаглашености – Сертификација производа

Збирка – Оцењивање усаглашености – Сертификација производа

Садржај: SRPS ISO/IEC 17000:2007, SRPS ISO/IEC 17067:2014, SRPS ISO/IEC TR 17026:2016, SRPS ISO/IEC 17030:2005, SRPS ISO/IEC 17050-1:2005, SRPS ISO/IEC 17050-2:2005, SRPS ISO/IEC Guide 60:2007, SRPS ISO/IEC Guide 68:2006 и SRPS ISO/IEC Guide 27:2016 Када се производи пројектују, производе, дистрибуирају, користе и на крају одлажу, они могу да буду од интереса за наручиоца, крајње кориснике и друштво у целини. Ови интереси могу да се односе на утицаје на безбедност, здравље или животну средину, трајност, компатибилност, погодност за предвиђену употребу или за исказане услове. Уопштено говорећи, ови интереси су узети у обзир специфицирањем захтеваних карактеристика производа у нормативном документу, као што је стандард. Испоручилац производа тада има задатак да докаже да је производ усаглашен са захтевима нормативног документа. У зависности од захтева крајњег корисника, испоручилац може сам да оцени и декларише усаглашеност свог производа, или крајњи корисник или законодавни органи могу да захтевају да се усаглашеност оцени од стране компетентне и непристрасне треће стране. Збирка садржи пет стандарда, један технички извештај и три упутства, помоћу којих су као идентични документи преузети одговарајући међународни (ISO) документи који се користе при сертификацији производа. Ти документи садрже захтеве за тела која обављају сертификацију производа/услуга/процеса и дају смернице за шеме сертификације производа, захтеве за знак усаглашености и смернице за корективне мере које предузима сертификационо тело у случају злоупотребе знака усаглашености, дефинишу терминологију у области оцењивања усаглашености, као и начин израде и изглед декларације о усаглашености. Већина докумената у збирци објављена је двојезично, на српском и енглеском језику, један терминолошки документ објављен је четворојезично, на српском, енглеском, француском и руском језику, а један је објављен на српском језику. Ова збирка је намењена свима који су заинтересовани за сертификацију производа, власницима шеме за сертификацију, сертификационим телима за производе, произвођачима сертификованих производа, корисницима сертификованих производа и ентитетима који се ослањају на сертификацију. Куповином ове збирке остварује се уштеда од 85% у односу на укупну вредност свих стандарда у њој када би се куповали појединачно. Цена збирке је 3.871,00 RSD

3,871.00 RSD    
Збирка - Системи менаџмента квалитетом - основни стандарди - 2. издање

Збирка - Системи менаџмента квалитетом - основни стандарди - 2. издање

Садржај: SRPS ISO 9000:2015, SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO/TS 9002:2017, SRPS ISO 9004:2018 и Корелационе матрице између ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 Збирка садржи четири, основна српска стандарда за системе менаџмента квалитетом идентичнa са одговарајућим међународним (ISO) стандардима. Поред основа и речника система менаџмента квалитетом у SRPS ISO 9000, захтева датих у SRPS ISO 9001, упутства о сврси појединих захтева у стандарду ISO 9001:2015 датих у SRPS ISO/TS 9002:2017, збирка садржи и стандард SRPS ISO 9004 као упутство за остваривање одрживог успеха. Сви документи у збирци објављени су двојезично, на српском и на енглеском језику. Збирка је намењена свим организацијама заинтересованим за системе менаџмента квалитетом, без обзира на њихову правну форму, делатност и величину, као и свим заинтересованим појединцима. Куповином ове збирке остварује се уштеда од 76 % у односу на укупну вредност свих стандарда у њој када би се куповали појединачно. Цена збирке је 5.390,50 RSD.

5,390.50 RSD    
Збирка - Системи менаџмента квалитетом - Упутства за успостављање система, израду документације, обучавање особља и примену менаџмента квалитетом

Збирка - Системи менаџмента квалитетом - Упутства за успостављање система, израду документације, обучавање особља и примену менаџмента квалитетом

Садржај: SRPS ISO 10005:2007, SRPS ISO 10006:2007, SRPS ISO 10007:2007, SRPS ISO/TR 10013:2002, SRPS ISO 10014:2008, SRPS ISO 10014:2008/Cor. 1:2009, SRPS ISO 10015:2002, SRPS ISO/TR 10017:2007, SRPS ISO 10018:2013 и SRPS ISO 10019:2007 Збирка садржи седам српских стандарда и два техничка извештаја који су идентични са одговарајућим међународним (ISO) стандардима и техничким извештајима из области менаџмента квалитетом. Ти документи садрже: упутства и/или смернице за израду планова квалитета и документације система менаџмента квалитетом, менаџмент квалитетом у пројектима, менаџмент конфигурацијом, остваривање финансијске и економске користи применом менаџмента квалитетом, обучавање особља, избор статистичких техника за менаџмент квалитетом, укључивање људи у систем менаџмента квалитетом и њихову компетентност, избор консултаната за систем менаџмента квалитетом и начин коришћења њихових услуга. Сви документи у збирци објављени су двојезично, паралелно на српском и на енглеском језику, изузев три који су објављени само на српском језику. Збирка је намењена свим организацијама које желе да успоставе или даље побољшавају систем менаџмента квалитетом, без обзира на њихову правну форму, делатност и величину, као и свим другим заинтересованим организацијама и појединцима. Куповином ове збирке остварује се уштеда од 86% у односу на укупну вредност свих стандарда у њој када би се куповали појединачно. Цена збирке је 4.722,00 RSD.

4,722.00 RSD    
Збирка - Системи менаџмента квалитетом у индустријама нафте, петрохемије и природног гаса

Збирка - Системи менаџмента квалитетом у индустријама нафте, петрохемије и природног гаса

Садржај: SRPS ISO/TS 29001:2011, SRPS ISO 9000:2015, SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 9004:2009 и Корелационе матрице између ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 Збирка садржи три српска стандарда за системе менаџмента квалитетом, једну техничку спецификацију помоћу којих су преузети одговарајући међународни (ISO) стандарди и међународна техничка спецификација и један користан информативни документ Међународне организације за стандардизацију (ISO) Корелационe матрицe између SRPS ISO 9001:2008 и SRPS ISO 9001:2015. Сви стандарди у збирци објављени су двојезично, паралелно на српском и на енглеском језику. Техничка спецификација SRPS ISO/TS 29001:2011 дефинише основне и специфичне захтеве система менаџмента квалитетом за организације у индустрији нафте, петрохемије и природног гаса које испоручују производе и пружају услуге. Циљ ове техничке спецификације је развој система менаџмента квалитетом којим се обезбеђује стално побољшавање, наглашава превенција грешака и смањују одступања и количине отпада, у ланцу снабдевања и код пружалаца услуга. Уједно, наглашава се спречавање вишеструких сертификационих провера и обезбеђење заједничког општег приступа системима менаџмента квалитетом за индустрије нафте, петрохемије и природног гаса. Ова збирка намењена је свим организацијама у индустрији нафте, петрохемије и природног гаса, које су из било ког разлога заинтересоване за системе менаџмента квалитетом, без обзира на њихову правну форму, делатност и величину, сертификационим телима за системе менаџмента, консултантским организацијама, као и свим другим заинтересованим организацијама и појединцима. Куповином ове збирке остварује се уштеда од 78% у односу на укупну вредност свих стандарда у њој када би се куповали појединачно. Цена збирке је 4.722,00 RSD.

4,722.00 RSD    
Збирка - Системи менаџмента иновацијама - 1. издање

Збирка - Системи менаџмента иновацијама - 1. издање

Садржај: SRPS CEN/TS 16555-1:2016, SRPS CEN/TS 16555-2:2016, SRPS CEN/TS 16555-3:2016, SRPS CEN/TS 16555-4:2016, SRPS CEN/TS 16555-5:2016, SRPS CEN/TS 16555-6:2016 и SRPS CEN/TS 16555-7:2016 Збирка садржи седам српских техничких спецификација из области менаџмента иновацијама којима је преузет исти број одговарајућих европских спецификација из серије CEN/TS 16555, које је објавио Европски комитет за стандардизацију (CEN). Све спецификације преузете су на енглеском језику, без икаквих измена у односу на њихове оригиналне текстове. Помоћу техничких спецификација у овој збирци организације могу да стекну увид у разне приступе менаџменту иновацијама, побољшају своју обавештеност о вредности система менаџмента иновацијама, успоставе такав систем, направе акциони план за континуално побољшање способности и перформанси свог менаџмента иновацијама, повећају своје капацитете за иновације и генеришу нове вредности, како за себе, тако и за своје заинтересоване стране. Систем менаџмента иновацијама прати добро познату структуру – циклус PDCA (планирајурадипровериделуј) и стога се он може интегрисати у друге системе менаџмента који евентуално већ постоје у организацији, као што су, на пример, систем менаџмента квалитетом према EN ISO 9001, систем менаџмента животном средином према EN ISO 14001, итд. Техничке спецификације у овој збирци применљиве су на све приватне и јавне организације, на све производне и услужне делатности, без обзира на сектор којем организација припада, врсту организације, њену старост и величину. Међутим, оне су посебно усредсређене на примену у малим и средњим предузећима. Куповином ове збирке остварује се уштеда од 80% у односу на укупну вредност свих техничких спецификација у њој када би се куповали појединачно. Цена збирке је 3.079,00 RSD.

3,079.00 RSD    
Збирка - Системи управљања безбедношћу друмског саобраћаја – успостављање, коришћење, провера и сертификација

Збирка - Системи управљања безбедношћу друмског саобраћаја – успостављање, коришћење, провера и сертификација

Садржај: SRPS ISO 39001:2016, SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, SRPS ISO/IEC TS 17021-7:2015, SRPS ISO 9000:2015, SRPS ISO/IEC 17000:2007 и SRPS ISO 19011:2011 Збирка садржи пет српских стандарда и једну техничку спецификацију, помоћу којих су преузети одговарајући међународни (ISO) документи, и то у идентичном тексту. Сви стандарди и поменута техничка спецификација објављени су двојезично, паралелно на српском и на енглеском језику. Збирка је насловљена делимично према стандарду SRPS ISO 39001:2016, који садржи захтеве за систем управљања безбедношћу друмског саобраћаја (БДС) који организацији омогућава да се успостави интеракција са системом друмског саобраћаја у циљу смањења учесталости и ризика од смртних и тешких телесних повреда услед саобраћајних незгода на путевима (друмовима), на које организација може да утиче. Ова збирка и документи у њој намењени су широком кругу потенцијалних корисника, који укључују: кориснике путева (организације које поседују и интензивно користе путничка и/или теретна друмска возила, организације чије особље користи друмски превоз, шпедитерска предузећа, предузећа за аутобуски саобраћај, курирска и такси предузећа, итд.); предузећа за изградњу путева и/или одржавање путева (органи локалне самоуправе који су надлежни за планирање, грађевинска предузећа, комунална предузећа, итд.); организације које стварају потражњу за путевима (јавне службе, школе, болнице, јавна паркиралишта, локални сервиси у насељима, супермаркети, терени и објекти за спортске, културно-забавне, друштвене и друге догађаје, итд.); органе државне управе и агенције надлежне за БДС; сертификациона и контролна тела; факултете, струковне школе и научно-истраживачке институције; невладине организације и друге заинтересоване ентитете. Куповином ове збирке остварује се уштеда од 82% у односу на укупну вредност свих стандарда у њој када би се куповали појединачно. Цена збирке је 5.142,00 RSD.

5,142.00 RSD    
Збирка - Системи менаџмената квалитетом у локалној самоуправи

Збирка - Системи менаџмената квалитетом у локалној самоуправи

Садржај: SRPS ISO 18091:2015, SRPS ISO 9000:2015, SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 9004:2009 и Корелационе матрице између ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 Грађани сматрају да је локална самоуправа поуздана ако може доследно да гарантује минимални ниво поузданости за све кључне процесе и производе, односно услуге. Важно је да сви процеси локалне самоуправе, укључујући процесе менаџмента, оперативне процесе и процесе подршке, представљају јединствен, интегрални систем менаџмента квалитетом. Збирка садржи најновије, основне српске стандарде за системе менаџмента квалитетом и стандард SRPS ISO 18091:2015, који су идентични са одговарајућим међународним (ISO) стандардима. Збирка садржи и један користан информативни документ Међународне организације за стандардизацију (ISO), Корелационе матрице између SRPS ISO 9001:2008 и SRPS ISO 9001:2015. Сви стандарди у збирци објављени су двојезично, паралелно на српском и на енглеском језику. Ова збирка je намењена органима локалних самоуправа (тј. општина и градова): градоначелницима, градским већима, градским управама, председницима општина, заменицима председника општина, члановима општинских већа, начелницима општинских управа, општинским управама; општинским и градским предузећима и установама; јавним комуналним предузећима; приватним предузећима која пружају услуге локалној самоуправи; сертификационим телима за системе менаџмента квалитетом, као и другим заинтересованим организацијама и појединцима. Куповином ове збирке остварује се уштеда од 78% у односу на укупну вредност свих стандарда у њој када би се куповали појединачно. Цена збирке је 4.927,00 RSD.

4,927.00 RSD    
Збирка – Оцењивање усаглашености – Сертификација система менаџмента - 2. издање

Збирка – Оцењивање усаглашености – Сертификација система менаџмента - 2. издање

Садржај: SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, SRPS ISO/IEC 17021-2:2017, SRPS ISO/IEC 17021-3:2017, SRPS ISO/IEC TS 17021-4:2015, SRPS ISO/IEC TS 17021-5:2015, SRPS ISO/IEC TS 17021-6:2015, SRPS ISO/IEC TS 17021-7:2015, , SRPS ISO/IEC TS 17021-9:2018, SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018, SRPS ISO/IEC TS 17023:2014, SRPS ISO/IEC 17000:2007, SRPS ISO 19011:2011, SRPS ISO/IEC 17030:2005 и SRPS ISO/IEC Guide 60:2007   Збирка садржи шест стандарда, седам техничких спецификација и једно упутство, помоћу којих су као идентични документи преузети одговарајући међународни (ISO) документи који се користе при провери и сертификацији свих врста система менаџмента. Ти документи садрже захтеве за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента, захтеве за компетентност проверавача за различите врсте система менаџмента, захтеве за знак усаглашености и смернице за корективне мере које предузима сертификационо тело у случају злоупотребе знака усаглашености, терминологију у области оцењивања усаглашености, упутство за проверавање система менаџмента, трајање провера и садржај извештаја о провери. Већина докумената у збирци објављена је двојезично, на српском и енглеском језику; један терминолошки документ објављен је четворојезично, на српском, енглеском, француском и руском језику, а један је објављен на српском језику. Оцењивање усаглашености, као што је сертификација система менаџмента, пружа поверење корисницима да су испуњени примењиви захтеви за проузвод/услугу или систем менаџмента. На тај начин, сертификација система менаџмента даје вредност сертификованој организацији, њеним корисницима и свим заинтересованим странама. Стандарди, технички извештаји и упутства у овој збирци служе као неопходан алат за одржавање и побољшавање свих система менаџмента кроз процесе провере, као и за доказивање испуњености захтева са специфичне системе менаџмента дате у одговарајућим стандардима. Куповином ове збирке остварује се уштеда од 88% у односу на укупну вредност свих стандарда у њој када би се куповали појединачно. Цена збирке је 5.390,50 RSD.

5,390.50 RSD    
Збирка - Системи менаџмента безбедношћу хране - 2. издање

Збирка - Системи менаџмента безбедношћу хране - 2. издање

Садржај: SRPS EN ISO 22000:20018, SRPS EN ISO 22005:2009, SRPS ISO/TS 22003:2015, SRPS ISO/ТS 22002-1:201З, SRPS ISO/ТS 22002-2:2014, SRPS ISO/TS 22002-3:2014, SRPS ISO/ТS 22002-4:2016 и SRPS EN 16104:2014 Збирку чине српски стандарди, настали преузимањем међународних стандарда (ISO) или европских стандарда (EN), који обезбеђују да се код нас, као и свуда у свету, користе исте методе за проверу квалитета хране и њену безбедност. Имплементацијом добровољних српских стандарда, организације се могу адекватно посветити принципима за које се залажу: квалитету, транспарентности, одговорности и безбедности производа. Ова збирка стандарда је намењена свим организацијама у оквиру ланца хране: произвођачима хране, примарним произвођачима, организацијама које пружају услуге повезане са храном, организацијама за услужну припрему, доставу и послуживање хране, организацијама које пружају услуге чишћења и дезинфекције, услуге превоза, складиштења и дистрибуције. Збирка може бити користан алат сертификационим телима и консултантским кућама. Куповином ове збирке остварује се у штеда од 85% у односу на укупну вредност свих стандарда у њој када би се куповали појединачно.

4,362.00 RSD    
Збирка - Системи менаџмента квалитетом медицинских средстава

Збирка - Системи менаџмента квалитетом медицинских средстава

Садржај: SRPS EN ISO 13485:2014, SRPS ISO 9000:2015, SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 9004:2009 и Корелационе матрице између ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015, документ ISO/TC 176/SC2/N1293, доступан на адреси www.iso.org/tc176/sc02/public Сврха ове збирке је смањење ризика када је реч о медицинским средствима и систему менаџмента квалитетом. Стандардима у овој збирци утврђују се захтеви за систем менаџмента квалитетом када организација треба да покаже своју способност да обезбеђује медицинска средства и са њима повезане услуге који доследно испуњавају захтеве корисника и законске захтеве и има за циљ да повећа задовољство корисника ефективном применом система. Збирка је намењена секторима образовања и здравства, организацијама за пројектовање и развој, производњу и продају медицинских уређаја, телима за оцењивање усаглашености (испитне лабораторије, сертификациона тела и контролна тела) и другим заинтересованим странама. Куповином ове збирке остварује се уштеда од 79% у односу на укупну вредност свих стандарда у њој када би се куповали појединачно.

4,926.00 RSD    
Збирка - Системи менаџмента квалитетом здравствених услуга

Збирка - Системи менаџмента квалитетом здравствених услуга

Садржај: SRPS EN 15224:2016, SRPS CEN/TR 15592:2008, SRPS ISO 9000:2015, SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 9004:2009 и Корелационе матрице између ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015, документ ISO/TC 176/SC2/N1293, доступан на адреси www.iso.org/tc176/sc02/public Сврха ове збирке је да помогне у настојању да квалитет здравствених услуга буде на задовољавајућем нивоу, који заједница и појединци заслужују. Њеном применом се може побољшати приступачност здравствених услуга и помоћи у осигурању безбедности и ефикасности здравствених производа адекватном применом менаџмента квалитетом и ризицима. Ова збирка је намењена здравственим установама (заводима за јавно здравље, домовима здравља, установама које се баве здравственим услугама), министарству здравља и другим владиним надлежним органима, као и сертификационим телима. Куповином ове збирке остварује се уштеда од 81% у односу на укупну вредност свих стандарда у њој када би се куповали појединачно.

5,142.00 RSD    
Збирка - Друштвена  безбедност - Услуге приватног обезбеђења

Збирка - Друштвена безбедност - Услуге приватног обезбеђења

Садржај: SRPS A.L2.001:2008, SRPS A.L2.002:2015 и SRPS А.L2.003:2010 Стандарди у овој збирци пружају информације о стандардизованим српским терминима који се користе у вези са услугама приватног обезбеђења, о захтевима за услуге приватног обезбеђења, као и о оцењивању ризика у вези са заштитом лица, имовине и пословања. Збирка је намењена органима јавне власти, осигуравајућим друштвима, организацијама које пружају услуге приватног обезбеђења, као и онима које користе те услуге, организацијама које организују самозаштитну делатност, тј. унутрашњу службу обезбеђења, организацијама које врше процену ризика за сопствене потребе, ентитетима који интерно или екстерно оцењују примену стандарда за услуге приватног обезбеђења, ентитетима који пружају саветодавну или едукативну помоћ организацијама у вези са применом овог стандарда и свим другим заинтересованим странама. Куповином ове збирке остварује се уштеда од 74% у односу на укупну вредност свих стандарда у њој када би се куповали појединачно.

3,265.00 RSD    
Збирка - Менаџмент континуитетом пословања и менаџмент ванредним ситуацијама

Збирка - Менаџмент континуитетом пословања и менаџмент ванредним ситуацијама

Садржај: SRPS ISO 22300:2014, SRPS ISO 22301:2014, SRPS EN ISO 22313:2015 и SRPS ISO 22320:2014 Активности у организацији могу да буду поремећене многобројним врстама инцидената, које је у већини случајева тешко предвидети. Менаџмент континуитетом пословања усмерен је на утицај који поремећај виталних активности има на целокупно пословање. На тај начин организација може да одреди шта је неопходно за остваривање континуитета у њеном пословању и да идентификује које ресурсе треба да заштити и које активности треба да спроведе пре појаве инцидената.

3,450.00 RSD    
Збирка - Менаџмент квалитетом - Задовољство корисника

Збирка - Менаџмент квалитетом - Задовољство корисника

Садржај: SRPS ISO 10001:2008, SRPS ISO 10002:2016, SRPS ISO 10003:2009, SRPS ISO 10004:2013 и SRPS ISO 9000:2015 Српски стандарди у овој збирци пружају упутства и смернице за успостављање и примену кодекса понашања организације према корисницима њених производа, за успостављање процеса обраде и решавања приговора корисника, екстерног решавања спорова, као и процеса за праћење и мерење задовољства корисника. Неки од стандарда садрже посебна упутства за примену у микро и малим предузећима. Ова збирка је намењена свакој организацији, без обзира на величину и делатност, као и врсту производа које испоручује. Нарочито може бити корисна менаџерима продаје, службеницима који се баве рекламацијама, жалбама и приговорима корисника, асоцијацијама и удружењима потрошача, као и заинтересованим појединцима.

4,721.00 RSD    
Збирка - Менаџмент ризиком - 2. издање

Збирка - Менаџмент ризиком - 2. издање

Садржај: SRPS ISO 31000:2019, SRPS EN 31010:2019 и SRPS ISO Guide 73:2015 Све активности организације укључују ризик. Стандарди из ове збирке детаљно описују систематичан и логичан процес менаџмента ризиком. Током овог процеса, организације идентификују, прате, анализирају, преиспитују ризик и вреднују да ли га треба предузети одговарајуће мере за његов третман. Ова збирка намењена је: особама/организацијама које су ангажоване у менаџменту ризиком (организације које израђују акт о процени ризика и које пружају услуге лица за безбедност); онима који развијају националне или специфичне секторске стандарде, упутства, процедуре и кодексе праксе који се односе на менаџмент ризиком; свим организацијама које имплементирају стандарде система менаџмента, као и другим заинтересованим странама. Куповином ове збирке остварује се уштеда од 70% у односу на укупну вредност свих стандарда у њој када би се куповали појединачно. Цена збирке износи 3.774,50 RSD.

3,774.50 RSD    
Збирка - Безбедност дечјих играчака - 2.издање

Збирка - Безбедност дечјих играчака - 2.издање

Садржај: SRPS EN 71-1:2018, SRPS EN 71-2:2014, SRPS EN 71-3:2019, SRPS EN 71-4:2014, SRPS EN 71-5:2016, SRPS EN 71-7:2018, SRPS EN 71-8:2018, SRPS EN 71-9:2009, SRPS EN 71-10:2009, SRPS EN 71-11:2009, SRPS EN 71-12:2017, SRPS EN 71-13:2014, SRPS EN 71-14:2019, SRPS EN 62115:2008, SRPS EN 62115:2008/A2:2013, SRPS EN 62115:2008/A11:2013 и SRPS EN 62115:2008/A12:2015   Овим стандардима утврђују се захтеви и методе испитивања механичких и физичких својстава дечјих играчака, захтеви за супстанције и материјале употребљене у играчкама, категорије забрањених запаљивих материјала, максималне количине материјала који су означени као опасни, као и захтеви за паковање, обележавање, стављање етикетa, упозорења, правила безбедности, листе садржаја, упутства за употребу и информације о првој помоћи. Један од стандарда збирке односи се на безбедност играчака које зависе од електричне енергије, као што су прибор за конструисање, прибор за експериментисање, функционалне играчке и видео-игре.

Серија европских стандарда EN 71 хармонизована је са Директивом новог приступа 2009/48/EC о безбедности играчака. Дечје играчке и предмети намењени деци и одојчади представљају предмете опште употребе, у смислу Закона оздравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гласник РС”, бр. 92/2011).

Збирка стандарда намењена је призвођачима дечјих играчака, инспекцијским органима, асоцијацијама потрошача, акредитованим лабораторијама за испитивање играчака, дистрибутерима играчака за децу узраста до 14 година.

Збирка се може наручити у Продавници Института, по цени од 6.288,50 динарa.

6,288.50 RSD    
Збирка - Системи менаџмента животном средином

Збирка - Системи менаџмента животном средином

Садржај: SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 14004:2017, SRPS ISO 14005:2013 и SRPS ISO 14006:2013 Стандарди у овој збирци пружају практичне алате за организације које желе да идентификују и контролишу свој утицај на животну средину и да стално побољшавају своје еколошке перформансе. Овим стандардима се корисницима ближе објашњавају одређени аспекти у вези са применом стандарда, терминологијом, процесним приступом, процесима из „аутсорса”. Куповином ове збирке остварује се уштеда од 78% у односу на укупну вредност свих стандарда у њој када би се куповали појединачно.

4,362.00 RSD